Afbeelding1.png Afbeelding2.png Afbeelding3.png
Afbeelding1.png
Afbeelding2.png
Afbeelding3.png
Nieuw in verkoop

Te koop: Een perceel landbouwgrond met een totale oppervlakte van 05.47.80 ha groot.

Middelburgseweg, 4364 TB Grijpskerke
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 54.780 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

Een perceel landbouwgrond met een totale oppervlakte van 05.47.80 ha groot.

Indeling

Algemeen
Het geheel is gelegen in het buitengebied van Grijpskerke, een dorp gelegen in de provincie Zeeland, in het zuidwesten van Nederland. Het maakt deel uit van de gemeente Veere op het eiland Walcheren.

Enkele kernpunten over Grijpskerke:
Geschiedenis
Grijpskerke heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. De naam van het dorp werd voor het eerst genoemd in de 12e eeuw. Het was oorspronkelijk een agrarische gemeenschap en heeft in de loop der eeuwen verschillende ontwikkelingen doorgemaakt.
Bezienswaardigheden
Dorpskerk: De kerk van Grijpskerke is een belangrijk historisch monument. Deze gotische kerk dateert uit de 14e eeuw en heeft een markante toren.
Molen: De molen van Grijpskerke, bekend als de "Molen 't Welvaaren", is een stellingmolen uit 1801 die nog steeds in werking is.
Monumenten: Het dorp heeft verschillende rijksmonumenten, waaronder oude boerderijen en woonhuizen die typerend zijn voor de Zeeuwse bouwstijl.
Natuur en Omgeving
Grijpskerke ligt in een landelijk gebied met polders en weilanden, wat het ideaal maakt voor wandel- en fietstochten. Het landschap rondom het dorp is typisch voor Walcheren, met een mix van landbouwgronden en kleine bosgebieden.
Gemeenschap en Cultuur
Grijpskerke heeft een hechte gemeenschap met diverse lokale verenigingen en evenementen die het dorpsleven kenmerken. Er worden regelmatig culturele en sociale activiteiten georganiseerd, zoals dorpsfeesten en markten.
Bereikbaarheid
Hoewel Grijpskerke een relatief klein dorp is, is het goed bereikbaar met de auto en de fiets. De nabijgelegen steden Middelburg en Vlissingen bieden aanvullende voorzieningen en infrastructuur.
Grijpskerke is een charmant dorp met een combinatie van historische charme en landelijke rust, wat het een aantrekkelijke plek maakt voor zowel inwoners als bezoekers.

Kadastrale gegevens
Gemeente Mariekerke , sectie M, nr. 1120, opp. 05.47.80 ha
Totale oppervlakte 05.47.80 ha

Aantekening kadaster:
• Er zijn geen bijzonderheden
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Voor meer informatie wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “5e herziening Buitengebied Veere”, van de gemeente Veere, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 14-12-2023, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
• Enkelbestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
• Dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3
• Gebiedsaanduiding geluidzone - weg
• Gebiedsaanduiding open, nagenoeg onbebouwd gebied

Afbeelding plankaart BP
(Bron: Ruimtelijke Plannen).
Zie bijlagen voor bestemmingsplanregels.

Omschrijving van het object
Veldkavel
Omschrijving: Cultuurgrond
Kadastraal bekend: Gem. Mariekerke, sectie M, nr. 1120
Oppervlakte: Groot 05.47.80 ha
Ligging: Middelburgseweg, Meliskerke
Kwalificatie opp.: Geegal. en verw. zeekleigrond
Ruilverkavelingsrente: Nee
Ontsluiting: Middels dam op de openbare weg
Kavelvorm: Rechthoekig, langwerpig met een winkelhaak eruit (bebouwd)
Bodemclassificatie: AEm8
A-horizont (bouwvoor):Klei met veen binnen 120 cm
Waterhuishouding: In orde
Drainage: Ja (vlg. opdrachtgever)
Vlakligging: Het perceel ligt ca. 76 cm minus NAP.
Het maximale hoogteverschil bedraagt ca. 79 cm.
Droogtegevoelig: Nee
Watertrap: IIIb = H 25-40 L 80-120

Bezichtiging / Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 51 69 57 51 of via Arvalis 0113 – 24 77 47.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@arvalis.nl.

Aanvaarding
De aanvaarding is rovenoogst 2024.

Vraagprijs
De prijs is op aanvraag.

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900635
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 5 ha 47 a 80 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Mariekerke M 1120
Perceeloppervlakte 54.780 m²
Omvang Geheel perceel

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart