HoofdfotoIMG_5008.jpg BIMG_4997.jpg BIMG_5015.jpg BIMG_5016.jpg BIMG_5017.jpg BIMG_5001.jpg foto funda.jpg Google uitgezoomd.jpg Bestemmingsplan.jpg Grondsoortenkaart.jpg Structuurvisie 1.jpg Structuurvisie 2.jpg
HoofdfotoIMG_5008.jpg
BIMG_4997.jpg
BIMG_5015.jpg
BIMG_5016.jpg
Nieuw in verkoop

Te koop: Westend, 8521 NP Sint Nicolaasga

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 57.160 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden:

Percelen nabij Westend 17 te Sint Nicolaasga
Strategisch gelegen naast een jachthaven.

Kadastrale gemeentenaam: Langweer
Kadastrale sectie/ nummers: S 623 / S 626 / S 629 / S 631
Samen groot: 5.71.60 ha.
Totale Herinrichtingsrente: €221,90 Eindjaar 2040
Grondsoort: Zand, deels zavel

Het betreft meerdere percelen landbouwgrond die geschikt zijn voor diverse gewassen. De kavels bevinden zich aan de Westend in Sint Nicolaasga. De percelen zijn ontsloten via erfdienstbaarheid van weg over het voorgelegen perceel Langweer S 363 (Westend 17). Eigenaar is niet bekend met agrarische besmettingen of invasieve gewassen.

GEBRUIK:
Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd.

Kadastrale aantekeningen:
Geen bijzonderheden bekend.

BESTEMMING
Bij de gemeente De Fryske Maren valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Noord – 2017’ vastgesteld bij Raadsbesluit van 28-06-2017 van de gemeente De Fryske Maren.

De huidige Enkelbestemming is volgends dit bestemmingsplan “Agrarisch”
De bestemmingsomschrijvingen zijn via De Dijken Agrarische Makelaardij o.g. te verkrijgen. U dient zich te allen tijde bij de gemeente De Fryske Maren op de hoogte te stellen of uw voorgenomen gebruik is toegestaan.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor de omschrijving van eventuele erfdienstbaarheden wordt verwezen naar het afschrift van de akte van verkrijging. Deze is op aanvraag beschikbaar bij de verkopend makelaar. Een nieuwe erfdienstbaarheid van weg gevestigd gaat worden ten behoeve van de achter liggende percelen en ten laste van de aangeboden percelen. De aangeboden percelen hebben een recht van overpad. In akte nummer zijn de volgende erfdienstbaarheden meegenomen:

Recht van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg langs de bestaande reed op de minst bezwarende wijze uitsluitend ten behoeve van agrarisch verkeer voor de achterliggende weilanden. Ten behoeve van de kavels 040.014, 040.031 en ten laste van de kavels 040.030, 063.054 en 063.052.

Recht van weg om te komen en te gaan van en naar de openbare weg langs de bestaande reed op de minst bezwarende wijze uitsluitend ten behoeve van agrarisch verkeer voor de achterliggende weilanden. Ten behoeve van de kavels 040.030 en 063.054 en ten laste van kavel 063.052.

Bijzonderheden

Algemeen/bijzonderheden.

• De grond wordt verkocht zonder betalingsrechten, Ledenleveringsbewijzen, fosfaatrechten of andere rechten, quota en dergelijke.

• Verschil tussen de hierboven opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering / vermindering van de koopsom of tot vernietiging van de koopovereenkomst.

• In de koopovereenkomst wordt een waarborgsom of bankgarantie van 10% opgenomen te voldoen na definitief worden van de overeenkomst.

• Het registergoed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen en vrij van gebruik.

• Alle lasten en belastingen welke van het registergoed worden geheven, komen met ingang van het moment van eigendomsoverdracht voor rekening van de ko(o)p(st)er. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de eventuele overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, alsmede de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van ko(o)p(st)er.

• Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor transport een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dit dient echter wel in de onderhandelingen te worden aangegeven.

• Partijen zijn pas in onderhandeling op het moment dat namens de verkoper een tegenvoorstel aan de gegadigde wordt gedaan.

• Voorbehouden dienen in een bieding te worden meegenomen en niet nadien te worden voorgesteld.

• Verkoper adviseert kandidaat kopers hun eigen deskundige in te schakelen.

• Een koper heeft een eigen onderzoek plicht ter zake alle onderwerpen die van hem
van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

• De jachtvergunning is verhuurd

• Vrijstellingen van overdrachtsbelasting artikel 15 lid q waarvoor de tienjaarstermijn nog niet is verstreken worden doorgelegd aan koper door middel van een kettingbeding.

• In het kader van Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme is de verkoopmakelaar verplicht om cliëntonderzoek te verrichten naar cliënt en diens wederpartij (koper). Voordat een overeenkomst tot stand komt dient een koper mee te werken aan dit cliëntonderzoek.

BEZICHTIGINGEN
Op afspraak via De Dijken Agrarische Makelaardij B.V.
Telefoon: 0227 510 694
E-mail: info@dedijken.nl
Internet: www.dedijken.nl

Makelaar:
Jakko Bregman
06 200 145 22
j.bregman@dedijken.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00057
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 5 ha 71 a 60 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Langweer S 629
Perceeloppervlakte 1.400 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Langweer S 623
Perceeloppervlakte 30.170 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Langweer S 626
Perceeloppervlakte 9.535 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Langweer S 631
Perceeloppervlakte 16.055 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Kaart