Te koop: Cultuurgrond bij Pontweg, 1791 LA Den Burg

Type object Losse grond

Beschrijving

ONLINE INSCHRIJVING: Percelen cultuurgrond (samen circa 11,3 ha) aan de Pontweg te Den Burg.

Er is geen vraag- en/of richtprijs beschikbaar.

Kadastrale omschrijving
Gemeente Sectie Nummer - Grootte
Texel R 888 - 1.29.40 ha
Texel R 889 - 0.90.60 ha
Texel R 891 - 3.25.65 ha
Texel R 541 - 5.73.35 ha
Texel R 902 - 0.10.55 ha
Totale kadastrale maat: 11.29.55 ha

Opgegeven perceel - Gemeten maat - Gewassenteelt 2024; 2023; 2022
Texel R 888 (Kavel I) - 1.19.62 ha - Gerst; Maïs; Bieten
Texel R 889 (Kavel II) - 0.87.10 ha - Gerst; Aardappelen; Maïs
Texel R 891 (Kavel III) - 1.82.68 ha - Gerst; Maïs; Maïs
Texel R 891 (Kavel III) - 0.98.81 ha - Maïs; Aardappelen; Maïs
Texel R 541 en 902 (Kavel IV) - 5.25.47 ha - Maïs; Aardappelen; Maïs
Texel R 541 en 902 (Kavel IV) - 0.15.98 ha - Maïs; Aardappelen; Uien
Totaal gemeten maat: 10.29.66 ha

LIGGING
De percelen zijn gelegen langs de Pontweg en de Westerweg, die deze percelen scheiden van het dorp Den Burg. Eén perceel is ontsloten aan de Akenbuurt. In de omgeving zijn agrarische bedrijven, een waterzuivering en het dorp Den Burg te vinden.

CULTUURGROND
Het object valt onder landbouwgebied Westelijk Holland en binnen Waterschap Hollands Noorderkwartier.
De percelen hebben watertrap IV = H >40 L 80-120 en/of VII = H 80-140 L >120.
De grondsoort is zand, ook de wettelijke grondsoort is aangeduid als zand.
De percelen vallen niet binnen een Natura 2000-gebied, maar wel binnen de grenzen van Agrarisch Natuurcollectief: ANLV De Lieuw Texel.

BESTEMMING
Binnen bestemmingsplan Buitengebied Texel 2013, vastgesteld 12-06-2013 door de gemeente Texel, NL.IMRO.0448.BUI2013BP0001-va01, geldt de hoofdbestemming:
- Agrarisch - Oude land
Tevens gelden er:
- Waarde - Archeologie 3
- Leiding - Riool
- Verkeer

Het object is in volle eigendom en kan als zodanig in volle eigendom worden gekocht.
Wij raden u aan deze brochure en alle daarbij behorende stukken goed te bestuderen.

KIJKDAGEN/OPENSTELLING
Deze percelen zijn vanaf de openbare weg te bezichtigingen en zijn opengesteld voor bezichtiging op eigen gelegenheid.

Startdatum online inschrijving: 6 september 2024
Sluitingsdatum online inschrijving: 18 september 2024
Gunningsdatum: 20 september 2024
Bod onherroepelijk: 12 oktober 2024
Juridische levering: 05 november 2024
Feitelijke levering: rovenoogst 2024

BIEDINGEN
Vanaf 6 september 2024 kunt u uitsluitend digitaal een bod uitbrengen met een bedrag in hele euro’s, kosten koper en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen.
Andere vormen van inschrijving worden niet in behandeling genomen.
Een bod zonder voorbehouden is een pré en heeft de voorkeur.
Biedingen dienen uiterlijk 12 oktober 2024 onherroepelijk te zijn.

Er wordt per kavel geboden. U kunt op één of op meerdere kavels inschrijven. Voor het geheel kan er geboden worden op kavel V.

Uw bod plaatst u via de website vlnn.nl. U klikt u op de knop ‘plaats een bod’. Hierna verschijnt er een invulformulier dat u moet invullen. U vult alle velden in en bevestigt uw bod. Tijdens de bieding dient u aan te vinken dat u alle op de website te downloaden informatie heeft gezien en gelezen.
U moet de volgende zaken toevoegen:
- veilige kopie geldig identiteitsbewijs
- geldig uittreksel KvK (indien van toepassing)
U krijgt vervolgens een mail ter bevestiging van het door u geplaatste bod. Indien u geen mail ontvangt, is de bieding niet gelukt.

Het plaatsen van het bod werkt het beste als u de webbrowser Google Chrome gebruikt. Wij raden u aan tijdig uw bod uit te brengen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele storingen van internet. Bij het invullen van het bedrag dient u géén punten of komma’s te gebruiken. U kunt alleen met hele euro’s inschrijven.

Uw bod is uiteraard niet zichtbaar voor ons en/of voor andere bieders. Het bod komt binnen op een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor de projectnotaris (Veldjesgraaf & Korlaar Notarissen te Woudenberg), die toeziet op de biedingsprocedure. Na het sluiten van de biedingstermijn, controleert
de projectnotaris de biedingen en een correct verloop van het proces. Onvolledige of foutieve biedingen zijn niet geldig en zal de notaris niet in behandeling nemen. De projectnotaris geeft bij een correct verloop van de procedure de biedingen vrij.
Vervolgens stemt Interfarms VLNN Makelaars de biedingen af met de verkoper.

SELECTIE/GUNNING
Verkoper hanteert als selectiecriterium de prijs en de eventuele (ontbindende) voorwaarden. Gunning blijft onder alle omstandigheden voorbehouden aan verkoper en verkoper behoudt zich het recht voor het object niet te gunnen.
Inschrijvers zullen zo spoedig mogelijk uitsluitsel krijgen van het resultaat. Hetgeen wel betekent dat bij gunning door de verkoper er een koopovereenkomst ontstaat tussen verkoper en bieder.

PRIJS
Het betreft een online inschrijving. Er is geen vraag- en/of richtprijs beschikbaar.
Bieden op basis van kosten koper.

BEZICHTIGINGEN EN INLICHTINGEN
Voor informatie en biedingen kunt u zich uitsluitend wenden tot ons kantoor en de
verkopende makelaar J.E.T. Nannenga.
Het object is op eigen gelegenheid vanaf de openbare weg (Pontweg) te bezichtigen.

Informatie: Jurjen Nannenga, 0348 - 748411 of 06-11392926
nannenga@interfarms.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68045/33533
Laatste wijziging Donderdag 11 juli 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart