1.jpg 3.jpg 2.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
1.jpg
3.jpg
2.jpg
4.jpg
Verkocht

Verkocht: BOUWKAVEL voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw op een perc.opp. van maar liefst circa 2.250 m2

De Baan, 5095 EB Hooge Mierde
€ 440.000,- k.k.
Type object Bouwgrond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 2.250 m²
Status Verkocht

Beschrijving

BOUWKAVEL voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw op een perc.opp. van maar liefst circa 2.250 m2

Indeling

Grenzend aan de bebouwde kom van HOOGE MIERDE aan De Baan (tussen de huisnummers 4 en 6) gelegen unieke en ruime bouwkavel voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis (Ruimte voor Ruimte-woning) met een inhoud van 750 m3 met bijgebouw van 100 m2 op een perceeloppervlakte van circa 2.250 m2.
De bouwkavel is gelegen op een fraaie locatie, in het landelijk agrarisch buitengebied – ten westen van - Hooge Mierde aan De Baan (tussen de woningen De Baan 4 en De Baan 6).
Het gaat om een unieke bouwkavel met vrij uitzicht waarop u uw droomwoning met bijgebouw kunt realiseren die met in achtneming van enkele voorschriften opgenomen in het bestemmingsplan, geheel voldoet aan uw wensen en eisen.
De bouwkavel biedt de mogelijkheid om vrij van een aannemer of projectontwikkelaar de bouwvergunning aan te vragen om zelf een prachtige vrijstaande woning te bouwen met alles naar eigen keuze.
De nieuw te bouwen Ruimte-voor-Ruimte woning moet landschappelijk inpassen, in stedenbouwkundig opzicht oriënterend in lijn met de al aanwezige woningen aan De Baan.

Dit is voor u een UNIEKE KANS om te bouwen c.q. te wonen in een groene omgeving, met landerijen en het centrum van Hooge Mierde op korte afstand.

Bouweisen voor de bouw van een Ruimte-voor-Ruimtewoning:
- Goothoogte: 4 meter
- Bouwhoogte: 10 meter
- Inhoud: 750 m3.
- Bijbehorende bouwwerken: 100 m2.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente HOOGE- EN LAGE MIERDE, sectie E, nummer 3899, groot 00.15.72 HA
Gemeente HOOGE- EN LAGE MIERDE, sectie E, nummer 4070 ged., groot ca 00.06.78 HA
Totale perceeloppervlakte bedraagt circa 00.22.50 HA

Aantekening kadaster:
Voor zover geen bijzonderheden bekend.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “De Baan 5 en De Baan ongenummerd Hooge Mierde”, van de gemeente Reusel – De Mierden, door de raad van deze gemeente op 03 oktober 2023, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Identificatienummer NL.IMRO.1667.BPbaan-VAST van de gemeente Reusel-De Mierden.
Met het ontwikkelen van een woning tussen de huidige woonbestemmingen aan De Baan 4 en 6 ontstaat een verdere verdichting van het aanwezige bebouwingslint aan De Baan.

NUTSVOORZIENINGEN:  
De Ruimte-voor-Ruimte woning dient aangesloten te worden op de reguliere nutsvoorzieningen.
De koper zal op zijn kosten:
- Alle hoofdaansluitingen/leidingen aan De Baan (leidingen van water, elektra, glasvezel,
riolering, etc.) op de nutsvoorzieningen tot aan de woning aanleggen.
- Aansluitingen op de drukriolering en eventuele extra pomp put zijn voor rekening koper.
- De in- en uitrit voor de woning aanleggen.
- De beplanting aanleggen, etc.
Ten tijde van de bouw zal de koper de aansluitingen bij de nutsbedrijven aanvragen.
De noodzakelijke nutsvoorzieningen zijn nog niet aanwezig, maar de woning zal aangesloten worden op het aanwezige leidingwerk langs De Baan.

STEDENBOUWKUNDIG:
De nieuw te bouwen woning zal georiënteerd worden op de Baan, in stedenbouwkundig opzicht zal de woning gesitueerd worden in lijn met de al aanwezige woningen aan de Baan.
Het bestemmingsvlak zal dezelfde oostelijke begrenzing krijgen als het bestemmingsvlak behorende bij de woning aan de Baan nummer 6. De woning zal in een landelijk karakter uitgevoerd worden zodat deze aansluit op de al aanwezige woningen in de omgeving.
Voor de landschappelijke inpassing zijn door de gemeente de volgende voorwaarden gesteld:
- De ontwikkeling dient aan drie zijden landschappelijk te worden ingepast;
- Deze landschappelijke inpassing bestaat uit rondlopende houtwallen aan de noordwest-,
noordoost- en zuidoostzijde;
- Deze houtwallen hebben een minimale breedte van 6.50 meter Middels het landschappelijk
inpassings- en beheerplan is invulling gegeven aan de voorwaarden.
Middels het landschappelijk inpassings- en beheerplan is invulling gegeven aan de voorwaarden.

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING:
Landschappelijke inpassing: De Baan ongenummerd tussen 4 en 6:
In de huidige situatie is het plangebied in gebruik als cultuurgrond, dit gebruik betekent tevens dat er op het plangebied geen landschapselementen aanwezig zijn.
De nieuw te situeren woning dient op een goede wijze landschappelijk ingepast te worden in de bestaande landschap– en bebouwingsstructuur. Het landschap in de omgeving van het plangebied heeft een half open karakter, hier is rekening mee gehouden in de landschappelijke inpassing. Er is voor de locatie een landschappelijk inpassings- en beheerplan opgesteld.
Bij de keuze welke bomen en struiken er aangeplant zullen worden in het plangebied is rekening worden gehouden met soorten welke in de omgeving van het plangebied voorkomen met tot doel om inpassing in de omgeving te vergemakkelijken.

SAMENVATTEND:
Stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten nieuwe ontwikkeling:
Op basis van de omgevingskenmerken gelden de volgende stedenbouwkundige en landschappelijke uitgangspunten voor de nieuwbouw van een woning:
Bebouwing:
• De bebouwing dient te worden gesitueerd op het perceel ten zuiden van De Baan 4-6;
• De bebouwing dient expliciet NIET als een langwerpig volume met de nokrichting parallel aan de weg (type langgevelboerderij) te worden vorm gegeven;
• Het volume dient juist haaks op de weg te worden geprojecteerd;
• De kapvorm dient een zadeldak te zijn, zo eenvoudig mogelijk, zonder of met zeer minimaal gebruik van, dakkapellen e.d.;
• Ditzelfde geldt voor de gehele bouwmassa: zo eenvoudig mogelijk zonder of minimaal gebruik makend van subvolumes, aanbouwen e.d.;
• De nokrichting staat hierbij haaks op de weg;
• De afstand van het hoofdvolume tot de landschappelijke inpassing langs de zijdelingse perceelsgrenzen dient minimaal 5 meter te bedragen;
• De achterzijde van het kavel loopt gelijk met de overige, aan weerszijden gelegen kavels;
• De te reserveren strook ten behoeve van het behoud van openheid en doorzicht naar het landschap aan de noordzijde van de ontwikkeling dient minimaal 20 meter te zijn.

Landschappelijke inpassing:
• De ontwikkeling dient aan drie zijden landschappelijk te worden ingepast;
• Deze landschappelijke inpassing bestaat uit rondlopende houtwallen aan de noordwest, noordoost- en zuidoostzijde;
• Deze houtwallen hebben een minimale breedte van 6.50 meter.

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
Voor het plan is een landschappelijk inrichtingsplan opgesteld. De nieuwe ontwikkeling past landschappelijke en stedenbouwkundig in de omgeving, waarbij de woonpercelen door hagen en houtwallen worden omsloten. Tussen de bebouwing zijn open, groene ruimten aanwezig.

Realiseren open doorzichten
Aan de noordzijde blijft aangrenzend aan het bestaande woonperceel De Baan 6 een open ruimte van minimaal 20 meter in stand. Hierdoor blijft er een open doorzicht naar de achterliggende agrarische gronden aanwezig.

Houtwallen
Het nieuwe woonperceel en de siertuin wordt aan de noord-, oost- en zuidzijde ingekaderd door nieuwe houtwallen van gebiedseigen beplanting. De houtwallen bestaan uit struweelbeplanting van zo’n 3 tot 5 meter hoogte met een breedte van 6,5 meter.
BTW / overdrachtsbelasting
De bouwkavel wordt geleverd met BTW, hierdoor is de overdrachtsbelasting niet van toepassing. Wel komen de kosten voor het opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van de hypotheekakte en kosten voor onderzoek in het kadaster voor rekening van koper.
Kadaster kosten voor het inmeten perceel zijn voor de verkoper.

BEZICHTIGING:
U kunt de bouwkavel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of via kantoor Arvalis, afdeling Vastgoed, via 073 - 217 35 80.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding is in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 440.000,= k.k. (inclusief BTW).

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn o.a.: notaris en kadaster.
Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900613
Vraagprijs € 440.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 19 februari 2024
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.250 m²
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Vrij uitzicht
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Hooge- en Lage Mierde E 3899
Perceeloppervlakte 1.572 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Hooge- en Lage Mierde E 4070
Perceeloppervlakte 678 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart