Schermafbeelding 2024-06-05 161427.png Afbeelding1.png Schermafbeelding 2024-06-05 162323.png Schermafbeelding 2024-06-05 162346.png Schermafbeelding 2024-06-05 162436.png Afbeelding4.jpg
Schermafbeelding 2024-06-05 161427.png
Afbeelding1.png
Schermafbeelding 2024-06-05 162323.png
Schermafbeelding 2024-06-05 162346.png
Nieuw in verkoop

Te koop: Te koop bij inschrijving: perceel landbouwgrond ter grootte van 08.28.20 ha. Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 13 september 2024 tot 12.00 uur.

Achterdijk, 4261 Wijk en Aalburg
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 82.820 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

Te koop bij inschrijving: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 08.28.20 ha. Inschrijven is mogelijk t/m vrijdag 13 september 2024 tot 12.00 uur.

Indeling

Het betreft een perceel landbouwgrond, ter grootte van 08.28.20 hectaren. Het perceel is gelegen in het buitengebied van Wijk en Aalburg.

Kadastrale gegevens
Gemeente Aalburg, sectie A, nummer 411, ter grootte van 05.27.60 ha
Gemeente Aalburg, sectie A, nummer 412, ter grootte van 03.00.60 ha
Totaal 08.28.20 ha

Voor de eigendomssituatie wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Landbouwgrond
Perceel landbouwgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 08.28.20 hectaren.
Het betreft zware klei.
Het perceel is in ca. 2012 gedraineerd, is functioneel, ligt op ca. 60/80 cm diepte en is om de 10 meter geplaatst.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland.
De bereikbaarheid van het perceel is goed middels de openbare verharde weg “Achterdijk”.
Het perceel is bereikbaar middels twee dammen, waardoor beide kadastrale percelen apart van elkaar toegankelijk zijn.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Er rust wel een jachtrecht op het verkochte.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 1 december 2024.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 12 november 2024 bij MVV Notarissen, gevestigd te Heusden en kantoorhoudende aldaar aan de Burchtplein 7, 5256 EA; telefoonnummer: 085-0239598.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, oogst- en stoppelbloot, vrij van huur en/of pacht.
Indien het perceel niet oogst- en stoppelbloot opgeleverd kan worden op de datum van notariële eigendomsoverdracht, geschiet te feitelijke levering na het oogst- en stoppelbloot maken, uiterlijk 31 december 2024.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 13 september 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: MVV Notarissen, gevestigd te Heusden en kantoorhoudende aldaar aan Burchtplein 7, 5256 EA; telefoonnummer: 085-0239598, middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving Wijk en Aalburg, Achterdijk”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

Omschrijving van de koop

KOOP 1:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 05.27.60 hectaren, gelegen te Wijk en Aalburg aan de Achterdijk; kadastraal bekend onder de gemeente Aalburg, sectie A, nummer 411, ter grootte van circa 05.27.60 hectaren.

KOOP 2:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 03.00.60 hectaren, gelegen te Wijk en Aalburg aan de Achterdijk; kadastraal bekend onder de gemeente Aalburg, sectie A, nummer 412 ter grootte van circa 03.00.60 hectaren.

KOOP 3:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 08.28.20 hectaren, gelegen te Wijk en Aalburg aan de Achterdijk; kadastraal bekend onder de gemeente Aalburg, sectie A, nummer 411, ter grootte van 05.27.60 hectaren & gemeente Aalburg, sectie A, nummer 412, ter grootte van 03.00.60 ha.

Aantal voorwaarden
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis, telefoon 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met mevrouw A.W.M. (Anne) van Oorschot, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 29 17 94 27.

Informatie
Algemeen: Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot het doen van een financieel voorstel.
Informatieplicht: Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen/omgevingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900631
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 8 ha 28 a 20 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Aalburg A 412
Perceeloppervlakte 30.060 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Aalburg A 411
Perceeloppervlakte 52.760 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart