Verkocht

Verkocht: Dekemawei, 9024 BE Weidum

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Dekemawei onder Weidum, totaal 6.06.50 ha.

Inlichtingen E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 - 51 26 09 42.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente Jowerd, sectie E, nummers 833 en 414, totaal 6.06.50 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zware klei.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 1 perceel.

Drainage:
Het perceel is gedraineerd.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting;
De ontsluiting vindt plaats middels een erfdienstbaarheid, via een verhard pad op de openbare weg Dekemawei. Zie de nadere omschrijving hiervan onder “Erfdienstbaarheid”.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Butengebiet van de gemeente Littenseradiel (thans gemeente Leeuwarden), vastgesteld op 29-09-2015, is de Enkelbestemming Agrarisch.
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u ruimtelijkeplannen raadplegen.

Kettingbeding:
1) Voor beide percelen is vrijstelling overdrachtsbelasting
toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop de vorige verkoper (bij zijn verkrijging) op 28 april 2016 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 11 april 2016 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer e.e.a. tevens met inachtneming van een bij akte vastgelegd boetebeding bij het niet nakomen van deze verplichting.
2) Voor beide percelen is vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop verkoper (bij zijn verkrijging) op 24 november 2022 een beroep heeft gedaan. Op grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 25 november 2022 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer e.e.a. tevens met inachtneming van een bij akte vastgelegd boetebeding bij het niet nakomen van deze verplichting.

Erfdienstbaarheid:
1) De perceelnummers 403 en 408 (heersend erf) hebben recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg Dekemawei, over de perceelnummers 414, 833, 834 en 835 (dienend erf).
2) De perceelnummers 414 en 833 (heersend erf) hebben recht van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg Dekemawei, over de perceelnummers 834 en 835 (dienend erf)

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij de notaris: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Veenweidevisie:
N.v.t.

Zakelijk recht:
Perceelnummer 833 is belast met een zakelijk recht t.b.v. Vitens N.V.

Inlichtingen De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31221
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 6 februari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart