1.jpg 2.jpg 3.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.00.00 HA.

Honderdbunderweg, 5251 KR Vlijmen
Vraagprijs
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 10.000 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.00.00 HA.

Indeling

Perceel landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van 01.00.00 HA.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente Vlijmen, sectie P, nummer 679, ter grootte van 01.00.00 ha
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, van de gemeente Heusden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 18 december 2018, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Gebiedsaanduiding: Overige zone - beperkingen veehouderij
Gebiedsaanduiding: Overige zone – cultuurhistorisch vlak
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel
Gebiedsaanduiding: Overige zone - openheid
(Bron: Ruimtelijke Plannen).

LANDBOUWGROND:
Het te verkopen perceel landbouwgrond is zandgrond en heeft een totale kadastrale oppervlakte van 01.00.00 hectare.
Het betreft een langwerpig perceel en is te bereiken vanaf de openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als grasland.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Geen overdracht van productierechten.
Watertrap: VI = H 40-80 L >120.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Er rusten geen productierechten en geen toeslagrechten op het perceel

BODEMTYPE:
Bodemeenheid: Hn21 Veldpodzolgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand
Hoofdgroep: Humuspodzolgronden
Subgroep: Hn Veldpodzolgronden
Textuurcode: 21

GEWAS:
Gewasrotatie:
Jaar 2014 t/m 2023: Grasland

BEZICHTIGING:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer 06 - 22 66 15 80 of via Arvalis telefoonnummer 073 - 217 35 80.

INFORMATIE:
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

AANVAARDING:
De aanvaarding is in overleg.

VRAAGPRIJS:
De vraagprijs bedraagt: € 8,50 / m2 k.k.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900611
Vraagprijs Vraagprijs
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 22 januari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Vlijmen P 679
Perceeloppervlakte 10.000 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart