Te koop: De Bosk / Swartfean, 9221 SM Rottevalle

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond

Beschrijving

Namens provincie Fryslân (eigenaar/verkoper) bieden wij deze percelen weiland/maisland te koop aan. De percelen worden publiekelijk te koop aangeboden.
Belangstellenden kunnen via ons kantoor een omschrijving van het te koop aangebodene verkrijgen. U bent vrij om op eigen gelegenheid de percelen te bezichtigen.
Indien meerdere belangstellenden een bieding willen uitbrengen dan krijgt elk de mogelijkheid om een bieding te doen.
Eventuele overeenstemming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Fryslân of de door haar gemandateerde persoon.

Betreft vier percelen grasland, samen groot 3.77.00 ha gelegen aan De Bosk en Swartfean, te Rottevalle / Opeinde (gemeente Smallingerland)
- bestaande uit vier veldpercelen grasland
- ontsluiting rechtstreeks naar de openbare weg De Bosk en naar Swartfean
- grondsoort: zandgrond

Kadastraal bekend als: gemeente Rottevalle, sectie B,
- nummer 2864, groot 1.51.30 ha
- nummer 4416, groot 0.88.90 ha
- nummer 2875, groot 0.87.40 ha
- nummer 2876, groot 0.49.40 ha

Vanaf 1 januari 2019 vrij van huur, pacht en gebruik.

Ten laste van de perceelnummers 2864 en 4416 zijn voor meerdere erachter liggende percelen een recht van weg gevestigd.

Voor verdere informatie kunt u met ons kantoor (0513-636025) contact opnemen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68094/19547
Prijs Prijs op aanvraag
Laatste wijziging Maandag 6 april 2020
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart