Overzicht 1.png IMG_6058.JPG IMG_6064.JPG IMG_6054.JPG IMG_6062.JPG IMG_6078.JPG IMG_6123.JPG IMG_6124.JPG IMG_6126.JPG IMG_6128.JPG IMG_6086.JPG IMG_6060.JPG IMG_6088.JPG IMG_6090.JPG IMG_6077.JPG IMG_6081.JPG IMG_6091.JPG IMG_6093.JPG IMG_6076.JPG IMG_6119.JPG IMG_6109.JPG IMG_6102.JPG IMG_6107.JPG IMG_6131.JPG IMG_6130.JPG IMG_6080.JPG IMG_6084.JPG IMG_6083.JPG IMG_6085.JPG IMG_6149.JPG IMG_6146.JPG IMG_6144.JPG IMG_6145.JPG IMG_6147.JPG IMG_6148.JPG IMG_6139.JPG IMG_6136.JPG IMG_6132.JPG overzicht percelen.png
Overzicht 1.png
IMG_6058.JPG
IMG_6064.JPG
IMG_6054.JPG
Nieuw in verkoop

Te koop: De Blokken 1, 8749 TE Pingjum

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 683.678 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

Namens De Dijken Agrarische Makelaardij TE KOOP aangeboden:

Melkveebedrijf voor circa 415 stuks melkvee en 207 stuks jongvee

Dit mooie, melkveebedrijf is gelegen aan De Blokken 1 in Pingjum. Het object bestaat uit een woonhuis, traditionele schuur, werktuigenberging, 3 ligboxenstallen en meerdere ruwvoeropslagplaatsen. Het is gelegen tussen Harlingen en Witmarsum. Het object beschikt over een agrarische bestemming. Het bedrijf is ingericht voor het houden van 415 melkkoeien en 207 stuks jongvee.

Overzicht oppervlakte:
Erf (eigendom): 02.25.00 hectare
Cultuurgrond eigendom: 66.11.78 hectare
Totaal 68.36.78 hectare

Het melkveebedrijf bestaat uit een zeer ruime bedrijfswoning. Er is reeds een omgevingsvergunning afgegeven voor vernieuwen van de bedrijfswoning. Met daarnaast de traditionele schuur. Verder een werktuigenberging, 3 ligboxstallen en aangebouwde melkstal. Voor de melkstal is de niet overdekte, wel volledig onderkelderde wachtruimte gelegen met opdrijfhek.
De grondsoorten betreft Kalkrijke poldervaaggronden, lichte en zware zavel en knippige poldervaaggronden zware zavel en kalkarme poldervaaggronden lichte zavel. Welke de afgelopen jaren gebruikt zijn voor mais, aardappels en grasland.

Informatie inzake vergunningen:

Milieuvergunning
De meeste recente vergunning op basis van de Wet Milieubeheer (WM) betreft een milieu neutrale wijziging van 9 juli 2015. Onder deze vergunning zijn de in deze brochure genoemde dieraantallen toegestaan.

Wet Natuurbescherming (Wnb)
Op 5 juni 2023 is een brief ontvangen van de provincie Fryslan. In de beoordeling wordt aangegeven dat voor de locatie geen vergunning nodig is vanuit de Wet Natuurbescherming omdat de activiteit op deze locatie volgens de huidige wet- en regelgeving en rekenmodel Aerius niet leidt tot een stikstofdepositie op (naderend) overbelaste stikstofgevoelige habitattypen in beschermde Natura 2000 gebieden.

Omgevingsvergunning bouw nieuwe bedrijfswoning
Op 6 juni 2023 is door de gemeente Sudwest-Fryslan een omgevingsvergunning verleend voor het (ver)nieuwbouwen van de bedrijfswoning.

Omgevingsvergunning bouw windturbine
Op 17 juli 2023 is door de gemeente Sudwest-Fryslan een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een kleine windturbine (Bestwatt 80 15 m).
Van de diverse genoemde zaken is het dossier beschikbaar bij De Dijken Agrarische Makelaardij.

Bijzonderheden

•Exclusief fosfaatrechten, voorraden, vee en roerende zaken. Deze zijn wel ter overname.

•Het jachtrecht is verhuurd

•Verschil tussen de hierboven opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering / vermindering van de koopsom of tot vernietiging van de koopovereenkomst.

•In de koopovereenkomst wordt een waarborgsom of bankgarantie van 10% opgenomen te voldoen na definitief worden van de overeenkomst.
•Het registergoed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen en vrij van gebruik, behoudens de omschreven pachtovereenkomsten.

•Alle lasten en belastingen welke van het registergoed worden geheven, komen met ingang van de datum van eigendomsoverdracht voor rekening van de ko(o)p(st)er. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de overdrachtsbelasting, uitmetingskosten kadaster en het kadastrale recht, alsmede de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van ko(o)p(st)er.

•Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor transport een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dit dient echter wel in de onderhandelingen te worden aangegeven.

•Verkoper adviseert kandidaat kopers hun eigen deskundige in te schakelen.

•Een koper heeft een eigen onderzoek plicht ter zake alle onderwerpen die van hem van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, natuur en milieu regelgeving e.d.

•Partijen zijn pas in onderhandeling op het moment dat namens de verkoper een tegenvoorstel aan de gegadigde wordt gedaan.

•Voorbehouden dienen in een bieding te worden meegenomen en niet nadien te worden voorgesteld.

•Gebruikelijke levering inzake BTW plicht.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00054
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 68 ha 36 a 78 ca
Kadastrale gegevens
Súdwest-Fryslân E 1066 Súdwest-Fryslân E 1066
Perceeloppervlakte 85.660 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1238 Súdwest-Fryslân E 1238
Perceeloppervlakte 148.150 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1278 Súdwest-Fryslân E 1278
Perceeloppervlakte 55.540 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 219 Súdwest-Fryslân E 219
Perceeloppervlakte 45.010 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1275 Súdwest-Fryslân E 1275
Perceeloppervlakte 12.161 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 676 Súdwest-Fryslân E 676
Perceeloppervlakte 47.150 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 20 Súdwest-Fryslân E 20
Perceeloppervlakte 18.670 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1067 Súdwest-Fryslân E 1067
Perceeloppervlakte 51.235 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1106 Súdwest-Fryslân E 1106
Perceeloppervlakte 46.024 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1063 Súdwest-Fryslân E 1063
Perceeloppervlakte 85.966 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 46 Súdwest-Fryslân E 46
Perceeloppervlakte 12 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 677 Súdwest-Fryslân E 677
Perceeloppervlakte 34.920 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 1277 Súdwest-Fryslân E 1277
Perceeloppervlakte 24.280 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Súdwest-Fryslân E 39 Súdwest-Fryslân E 39
Perceeloppervlakte 28.900 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Kaart