Landbouwgrond Nuenen, Boord.jpg
Landbouwgrond Nuenen, Boord.jpg
Nieuw in verkoop

Te koop: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond: ca 07.77.60 ha. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK T/M 16 JULI 2024 TOT 12.00 UUR

Boord, 5674 NE Nuenen
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per vrijdag 1 november 2024
Perceeloppervlakte 77.760 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca 07.77.60 ha. INSCHRIJVEN IS MOGELIJK T/M 16 JULI 2024 TOT 12.00 UUR

Indeling

Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 07.77.60 hectaren.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5099 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.05.95 ha
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5100, ter grootte van 07.71.65 ha
Totale oppervlakte: 07.77.60 ha

Aantekening kadaster:
De percelen zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrechten op gedeelte van perceel ten behoeve van: Waterschap De Dommel. Tevens zijn deze percelen 3x belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van: Brabant Water N.V. (2x) en TenneT TSO B.V. (1x)
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

BESTEMMING
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

OMSCHRIJVING LANDBOUWGROND:
Veldkavel met een totale kadastrale oppervlakte van 07.77.60 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het betreft een vocht-/leemhoudende grond.
De bereikbaarheid van het perceel is vanaf de openbare verharde weg “Boord te Nuenen” (inrit is gelegen links van de schuur nabij Boord 62 te Nuenen).
Het perceel is niet recht van vorm.
Het perceel is thans in gebruik als grasland.
Het perceel is niet gedraineerd.
Watertrap: V = H 120 en gedeeltelijk VI.
Irrigatie beperking: beregeningsverbod oppervlaktewater aardappels/tomaten.

In het perceel is een hoogspanningsmast gelegen (vergoeding circa € 400,= per jaar).
In het perceel is een puinpad gelegen (tegen de grens van perceelnummer 3593).
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het jachtrecht is niet verpacht.
Mogelijkheid van draineren en beregenen van het perceel, zie de kaart van het waterschap in de verkoopbrochure (perceel ligt grotendeels is het vrije gebied, zie site waterschap De Dommel).

GEWAS:
Gewasrotatie: grasland.

LEVERING:
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 01 november 2024 bij notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Deurne en kantoorhoudende aldaar aan de Helmondseweg 20 (5751 GD); telefoonnummer +31 (0)85 0760 760 of email: info@gvgn.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht. Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING:
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 16 juli 2024 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: notariskantoor Gerrits & Van Gulick, gevestigd te Deurne en kantoorhoudende aldaar aan de Helmondseweg 20 (5751 GD), middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving Nuenen, Boord 62”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

OMSCHRIJVING VAN DE KOPEN:

KOOP A: Huiskavel: Nuenen aan de Boord 62:
Een vrijstaande woning met aangebouwde garage en schuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van circa 00.98.20 hectare, staande en gelegen te Nuenen aan de Boord nummer 62.
Kadastraal bekend:
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5098, ter grootte van 00.87.40 ha
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5099 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.10.80 ha
Totale oppervlakte huiskavel circa 00.98.20 ha

KOOP B: Veldkavel: Nuenen aan de Boord:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 07.77.60 hectaren, gelegen te Nuenen aan de Boord (naast en achter huisnummer 62).
Kadastraal bekend:
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5099 gedeeltelijk, ter grootte van circa 00.05.95 ha
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5100, ter grootte van 07.71.65 ha
Totale oppervlakte veldkavel circa 07.77.60 ha

KOOP C: Massa van koop A en koop B:
Een vrijstaande woning met aangebouwde garage en schuur, veldschuur en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van circa 00.98.20 hectare, alsmede een perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 07.77.60 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van maar liefst 08.75.80 hectaren (87.580 m2), staande en gelegen te Nuenen aan de Boord nummer 62.
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5098, ter grootte van 00.87.40 ha
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5099, ter grootte van 00.16.75 ha
Gemeente NUENEN, sectie D, nummer 5100, ter grootte van 07.71.65 ha
Totale oppervlakte bedraagt 08.75.80 ha

Aantal voorwaarden (zie onze uitgebreide verkoopbrochure).

VRAGEN:
Mocht u nog vragen hebben gelieve telefonisch contact op te nemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele telefoon: 06 – 53 39 76 30 of via ons kantoor 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor al uw overige vragen ook e-mailen.

INFORMATIE
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen / omgevingsplan, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900633
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding Per vrijdag 1 november 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 7 ha 77 a 60 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Nuenen D 5099
Perceeloppervlakte 595 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Nuenen D 5100
Perceeloppervlakte 77.165 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart