Te koop: Siercksmawei 1A, 9138 SW Nijewier

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:
Veebedrijf, bestaande uit woning, aangebouwde schuur, ligboxenstal en jongveestal, en een perceel weiland.
Totaal is het erf en het weiland ca. 1.41.90 ha.
De boerderij is ook zeer geschikt als woonboerderij waarbij de ligboxenstal voor velerlei doeleinden kan worden gebruikt.
Aantal veeplaatsen:
Ca. 100 GVE ligboxen in de ligboxenstal
Ca. 50 ligboxen in jongveestal

Omgeving:
Het bedrijf ligt in de gemeente Noardeast-Fryslân, in een gebied met zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Grondruil met akkerbouwers voor vruchtwisseling is zeer goed mogelijk. Nijewier is een dorp met ca. 360 inwoners en ligt op ca. 8 kilometer afstand van de Elfstedenstad Dokkum, waar vele school- en winkelvoorzieningen zijn. De boerderij ligt aan het haventje van Nijewier. Meer informatie vindt u op www.niawier-wetsens.nl.

Kop-hals-rompboerderij - Woongedeelte:
De woning is in 1978 gebouwd en is opgetrokken uit spouwmuren. Het dak is met dakpannen gedekt. Zowel de begane grondvloer als de verdiepingsvloer zijn van beton. De kozijnen zijn van hout. Deze zijn nagenoeg allemaal voorzien van dubbele beglazing. De woning is voorzien van dakisolatie en er liggen 6 zonnepanelen op het dak (2020).

Aangebouwde schuur:
De aangebouwde schuur is opgetrokken uit stalen spanten en spouwmuren. Het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten. Het dak is aan de zuidzijde geïsoleerd. De vloer is van beton.

Ligboxenstal:
De ligboxenstal is eveneens gebouwd in 1975 en is opgetrokken uit houten spanten met ondersteuning en spouwmuren. Het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten en de vloer is deels van beton (voerpad) en deels roostervloer, met daaronder een mestput (350 m³). De stalinrichting t.b.v. het houden van melkvee is nog aanwezig. Er zijn ca. 100 ligboxen aanwezig.

Jongveestal:
De meest noordelijke stal is de jongveestal. Het betreft een open-frontstal. De stal is opgetrokken uit stalen spanten en damwand gevels. Het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten. De vloer bestaat uit roosters, met een mestput (580 m³) eronder. De stalinrichting is nog aanwezig. Er zijn ca. 50 ligboxen aanwezig.

Bestemmingsplannen:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebiet Dongeradeel' van de gemeente Noardeast Fryslân hebben zowel de gebouwen als de cultuurgrond de enkelbestemming 'Agrarisch'. Er is een functie aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf'. Voor het perceel weiland geldt gedeeltelijk de dubbelbestemming ‘Waarde – Landschap: open gebied’. Voor de volledige omschrijvingen van de bestemmingsplannen kunt u kijken op www.omgevingswet.overheid.nl.
Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 – 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl en www.omgevingswet.overheid.nl

Vergunning:
Voor de locatie zijn 77 stuks jongvee en 116 schapen vergund.

BIJZONDERHEDEN:
Voorraden: N.v.t.
Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend
niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.
Energielabel: Nog geen definitief energielabel aanwezig.

OVERIGE INFORMATIE
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder
begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en
overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of
eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een
aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl.
eventuele roerende zaken).

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/33313
Prijs Prijs op aanvraag
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart