Verkocht

Verkocht: Keechsdyk, 9135 DD Morra

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Perceel land gelegen aan de Keechsdyk onder Metslawier - Morra, totaal 2.99.00 ha.

Inlichtingen E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 - 51 26 09 42.

Kadastrale gegevens:
Gemeente Anjum, sectie G, nummers 998 en 999, totaal 2.99.00 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zware zavelklei, welke geschikt is voor akkerbouwgewassen.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 1 perceel.

Drainage:
Het perceel is gedraineerd.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting:
Het perceel is ontsloten op de openbare weg Keechsdyk.

Bestemming:
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan B?tengebiet Dongeradeel d.d. 27 juni 2013 is de Enkelbestemming Agrarisch.
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op www.noardeast-fryslan.nl of via ruimtelijkeplannen.

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij de notaris: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheid:
Niet van toepassing.

Kettingbeding:
Niet van toepassing.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31451
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 19 april 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart