Afbeelding4.png Afbeelding2.png Afbeelding1.png Afbeelding3.png
Afbeelding4.png
Afbeelding2.png
Afbeelding1.png
Afbeelding3.png
Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond met een totale oppervlakte van 06.84.70 ha groot.

Meinersweg, 4371 SB Koudekerke
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Direct
Perceeloppervlakte 68.470 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Perceel landbouwgrond met een totale oppervlakte van 06.84.70 ha groot.

Indeling

Algemeen
Het geheel is gelegen aan de rand en in het buitengebied van Koudekerke.
Koudekerke is een dorp gelegen op Walcheren in de gemeente Veere, in de provincie Zeeland.

Kadastrale gegevens
Gemeente Valkenisse, sectie K, nummer 2163, ter grootte van 06.84.70 ha
Totale oppervlakte 06.84.70 ha

Aantekening kadaster:
• Op het perceel rust een herinrichtingsrente van € 382,68 met eindjaar 2039
• Verdere bijzonderheden zijn niet vermeld

(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Zie bijlagen voor de kadastrale kaart.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “5e herziening Buitengebied Veere”, van de gemeente Veere, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 07-07-2021, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
• Enkelbestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
• Dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3
• Dubbelbestemming Waarde - Cultuurhistorie
• Gebiedsaanduiding geluidzone - weg
• Gebiedsaanduiding open, nagenoeg onbebouwd gebied
• Gebiedsaanduiding zone nieuwe landgoederen en landschapscampings
• Gebiedsaanduiding vrijwaringszone - molenbiotoop

Afbeelding plankaart BP
(Bron: Ruimtelijke Plannen).
Zie bijlagen voor bestemmingsplanregels. 

Omschrijving van het object
Het perceel landbouwgrond is gelegen aan de Meinersweg/Rondweg te Koudekerke.
Het perceel is vlak gelegen en middels 3 dammen via de openbare weg ontsloten.
De kavel is voorzien van een bietenstortplaats bestaande uit beton elementen 2 m. x 2 m., totale oppervlakte 160 m².

Bodemkaart
Volgens de bodemkaart (GIS) bestaat de bodem van het perceel uit:
De bouwvoor bestaat uit geëgaliseerde en verweerde zeekleigrond met plaatselijk veen binnen 120 cm.

Bezichtiging / Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 51 69 57 51 of via Arvalis 0113 – 24 77 47.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@arvalis.nl.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg / per direct.

Vraagprijs
De vraagprijs is op aanvraag.

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900606
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Direct
Laatste wijziging Woensdag 17 januari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 84 a 70 ca
Kadastrale gegevens
Valkenisse K 2163 Valkenisse K 2163
Perceeloppervlakte 68.470 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Kaart