Foto Funda.jpg Beeld Perceel.jpg Bestemmingsplan.jpg Grondsoortenkaart.jpg IMG_3878.JPG
Foto Funda.jpg
Beeld Perceel.jpg
Bestemmingsplan.jpg
Grondsoortenkaart.jpg

Te koop: Kolhornerkade, 1767 CA Kolhorn

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 162.030 m²

Beschrijving

Namens opdrachtgever TE KOOP aangeboden:

Schitterende percelen grond,
Samen groot: 16.20.30 ha.

Percelen landbouwgrond aan de Kolhornerkade te Kolhorn.
Kadastraal bekend gemeente Niedorp sectie H nummers 10 en 265
Knippige poldervaaggronden; klei

Het betreft meerdere percelen landbouwgrond die geschikt zijn voor diverse gewassen. De kavels bevinden zich aan de Kolhornerkade in Kolhorn. De percelen zijn ontsloten middels recht van overpad via perceel H 265. Er is drainage aanwezig. Eigenaar is niet bekend met agrarische besmettingen of invasieve gewassen.

GEBRUIK:
Op dit moment zijn de gronden in gebruik bij een agrariër. De grond wordt vrij van gebruik geleverd.

Kadastrale aantekeningen:
Geen bijzonderheden bekend.

BESTEMMING
Bij de gemeente Hollands Kroon valt de onderhavige onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied voormalige gemeente Niedorp'' vastgesteld bij Raadsbesluit van 01-10-2013 van de gemeente Hollands Kroon.

De huidige Enkelbestemming is volgends dit bestemmingsplan “Agrarisch”
De bestemmingsomschrijvingen zijn via De Dijken Agrarische Makelaardij o.g. te verkrijgen. U dient zich te allen tijde bij de gemeente Hollands Kroon op de hoogte te stellen of uw voorgenomen gebruik is toegestaan.

ERFDIENSTBAARHEDEN
Voor de omschrijving van eventuele erfdienstbaarheden wordt verwezen naar het afschrift van de akte van verkrijging. Deze is op aanvraag beschikbaar bij de verkopend makelaar.

Bijzonderheden

Algemeen/bijzonderheden.

• De grond wordt verkocht zonder Ledenleveringsbewijzen, fosfaatrechten of andere rechten, quota en dergelijke.

• Verschil tussen de hierboven opgegeven en de werkelijke grootte van het registergoed zal geen aanleiding geven tot het vorderen van vermeerdering / vermindering van de koopsom of tot vernietiging van de koopovereenkomst.

• In de koopovereenkomst wordt een waarborgsom of bankgarantie van 10% opgenomen te voldoen na definitief worden van de overeenkomst.

• Het registergoed zal worden aanvaard in de staat waarin het zich bevindt op het moment van verlijden van de akte van eigendomsoverdracht, met alle daaraan verbonden rechten, lasten en erfdienstbaarheden, vrij van hypothecaire inschrijvingen en beslagen en vrij van gebruik.

• Alle lasten en belastingen welke van het registergoed worden geheven, komen met ingang van het moment van eigendomsoverdracht voor rekening van de ko(o)p(st)er. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen de eventuele overdrachtsbelasting en het kadastrale recht, alsmede de over deze kosten verschuldigde omzetbelasting, zijn voor rekening van ko(o)p(st)er.

• Koper wordt in de gelegenheid gesteld om voor transport een bodemonderzoek te laten uitvoeren, dit dient echter wel in de onderhandelingen te worden aangegeven.

• Partijen zijn pas in onderhandeling op het moment dat namens de verkoper een tegenvoorstel aan de gegadigde wordt gedaan.

• Voorbehouden dienen in een bieding te worden meegenomen en niet nadien te worden voorgesteld.

• Verkoper adviseert kandidaat kopers hun eigen deskundige in te schakelen.

• Een koper heeft een eigen onderzoek plicht ter zake alle onderwerpen die van hem
van belang (kunnen) zijn, zoals: bestemmingsplannen, bouwverordeningen, streekplannen, e.d.

• De jachtvergunning is verhuurd

• Vrijstellingen van overdrachtsbelasting artikel 15 lid q waarvoor de tienjaarstermijn nog niet is verstreken worden doorgelegd aan koper door middel van een kettingbeding.

• In het kader van Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme is de verkoopmakelaar verplicht om cliëntonderzoek te verrichten naar cliënt en diens wederpartij (koper). Voordat een overeenkomst tot stand komt dient een koper mee te werken aan dit cliëntonderzoek.

• Verplichtingen uit voorwaardelijke vrijstelling(en) betreffende overdrachtsbelasting op basis van art 15 lid 1 onder q worden aan koper doorgelegd met kettingbeding.

BEZICHTIGINGEN
Op afspraak via De Dijken Agrarische Makelaardij B.V.
Telefoon: 0227 510 694
E-mail: info@dedijken.nl
Internet: www.dedijken.nl

Makelaar:
Jakko Bregman
06 200 145 22
j.bregman@dedijken.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00049
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 16 ha 20 a 30 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Hollands Kroon H 10
Perceeloppervlakte 54.075 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Hollands Kroon H 265
Perceeloppervlakte 107.955 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Kaart