topo vk1.jpg bodem vk1.png
topo vk1.jpg
bodem vk1.png

Te koop: Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 00.75.30 ha.

Schorredijk, 4515 SM IJzendijke
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 7.530 m²

Beschrijving

Perceel landbouwgrond met een oppervlakte van 00.75.30 ha.

Indeling

Perceel landbouwgrond in de omgeving van IJzendijke gelegen aan de Schorredijk.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Grootte Kad. omschrijving Kavelnr.
Oostburg H 149 00 75 30 Terrein (akkerbouw) VK1

Aantekening kadaster:
• Er zijn geen bijzonderheden
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Bestemming
De percelen zijn gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2e Herziening”, van de gemeente Sluis, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 28-05-2015, in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Vigerend bestemmingsplan
De vigerende bestemming voor wat betreft VK1 heeft ter plaatse de aanduiding:
Enkelbestemming Agrarisch met waarden - Landschapswaarden
Het huidige gebruik is in overeenstemming: Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.

Fiscale aspecten
1. Bijzondere fiscale aspecten: Koper kan een beroep doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 sub q van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer. Hij dient de gekochte cultuurgrond als bedoeld in dit wetsartikel, ten behoeve van de landbouw zelf bedrijfsmatig te gaan exploiteren of laten exploiteren. Koper is ermee bekend dat deze vrijstelling van overdrachtsbelasting zal vervallen en zal leiden tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger het gekochte niet gedurende een termijn van tenminste tien jaren op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.

2. Overig / Ruilverkavelingsrente: N.v.t.

Omschrijving van de percelen
Veldkavel 1
- Omschrijving: Cultuurgrond
- Kadastraal bekend: Gem. Oostburg, sectie H, nr. 149
- Oppervlakte: Groot 00.75.30 ha
- Ligging: Schorredijk, IJzendijke
- Kwalificatie oppervlakte: Kalkrijke polder vaag grond
- Ruilverkavelingsrente: Nee
- Ontsluiting: Dijkontsluiting richting beide zijdes, uitkomend op de openbare weg
- Kavelvorm: rechthoekig
- Schaduwwerking: Aan de voorzijde staan bomen lang het perceel (populieren). Dit betreft de zuidzijde
- Bodemclassificatie: Mn25A
- A-horizont (bouwvoor): zware zavel, profielverloop 5;
- Waterhuishouding: In orde
- Drainage: Indien aanwezig dan afgeschreven
- Droogtegevoelig: Nee
- Watertrap: VI = H 40-80 L >120

Topokaart en Bodemkaart - zie brochure

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
Op aanvraag

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 51 69 57 51 of via Arvalis 0113 – 24 77 47. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900619
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 14 mei 2024
Bouw
Type object Losse grond
Eveneens ALV overig
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 75 a 30 ca
Kadastrale gegevens
Oostburg H 149 Oostburg H 149
Perceeloppervlakte 7.530 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart