Te koop: De Ruterpolderwei, 8651 ND IJlst

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij De Ruterpolderwei onder IJlst, totaal 10.09.90 ha.

Inlichtingen de heer E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 - 51 26 09 42.

Grondsoort:
De grondsoort betreft klei op veen.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Grasland op Klei.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 4 percelen.

Drainage:
De percelen zijn niet gedraineerd.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Ontsluiting:
De landerijen zijn ontsloten op de openbare weg De Ruterpolderwei.

Bestemming:
Volgens het vastgestelde bestemmingsplan d.d. 28 september 2023 is de Enkelbestemming Agrarisch.
Tevens geldt er een Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 2 en de Dubbelbestemming Waarde – Landschap verkaveling.
Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering bij de notaris: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
De kavel is geheel gelegen in een gebied waarvoor door de provincie Fryslan een (concept) veenweidevisie 2021-2030 is opgesteld.

Erfdienstbaarheid:
Niet van toepassing.

Kettingbeding:
Niet van toepassing.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd in de staat zoals de landerijen er thans bij liggen.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u als gegadigde, zich te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Sudwest-Fryslan, Marktstraat 8, 8601 CT, Sneek, tel: 14 0515, www.sudwestfryslan.nl of via ruimtelijkeplannen.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31443
Prijs Prijs op aanvraag
Laatste wijziging Vrijdag 22 maart 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart