Horssen, Mekkersteeg.png 1.jpg 3.jpg
Horssen, Mekkersteeg.png
1.jpg
3.jpg
Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca. 4.35.00 ha (inclusief opstanden).

Mekkersteeg, 6631 KW Horssen
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 43.500 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van ca. 4.35.00 ha (inclusief opstanden).

Indeling

Algemeen
Het betreft een rechthoekig perceel incl. opstanden van ca. 4.35.00 ha, gelegen te Horssen aan de Mekkersteeg. Het perceel van ca. 4.35.00 ha is onderdeel van een boomgaard van in totaal 11.27.05 ha.

De nieuw te vormen eigendomsgrens ligt halverwege de sloot. Om het peil te beheren bevindt zich in de sloot een Bosman windwatermolen, deze wordt gezamenlijk eigendom van koper en verkoper. Onderhoud en beheer zal in overleg plaatsvinden.

Kadastrale gegevens
Gemeente Horssen, sectie G, nummer 460 ged., ter grootte van ca. 4.35.00 ha.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied Druten”, van de gemeente Druten, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 24 maart 2016, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4
Gebiedsaanduiding: overige zone – landschapstype maaskommen

Landbouwgrond
Tot het object behoort een oppervlakte landbouwgrond van ca. 4.35.00 hectaren incl. opstanden.
Het perceel heeft een rivierkleigrond bestaande uit zware zwavel en lichte klei. Het is een zeer goede kwaliteit landbouwgrond.
Het perceel is rechthoekig van vorm en goed te bereiken vanaf de openbare verharde weg of vanaf het pad gelegen op de rest van het perceel.
Het volledige perceel is omsloten met sloten en een heg en af te sluiten met een hekwerk.
Het perceel is gedraineerd (2000). De drainage is goed onderhouden en functioneel.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud, de opstanden zijn gedateerd.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, behoudens het jachtrecht.
Het jachtrecht is verhuurd.
De waterhuishouding is goed te noemen.
Opbrengend vermogen is zeer goed.
Beregening is mogelijk middels oppervlaktewater.
De verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

Bezichtiging
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer +31 6 22 66 15 80. De makelaar zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar theo.van.gendt@arvalis.nl.
U kunt ook contact opnemen met ons kantoor, telefoon 073 – 217 35 80 (of via email: vastgoed@arvalis.nl).

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aanvaarding
Juridische en feitelijke levering is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 12,- per m2 k.k.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting en notariskosten en de kosten voor het inmeten door het kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900604
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 7 februari 2024
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 4 ha 35 a
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Horssen G 460
Perceeloppervlakte 43.500 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart