Verkocht

Verkocht: Oldeclooster 1, 8741 KC Hartwerd

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveebedrijf bestaande uit stelpboerderij met ligboxenstal (74 GVE en 10 stuks jongvee) en sleufsilo, alsook 6 uitstekende percelen grasland (klei). De totale oppervlakte (incl. erf/ondergrond) is 31.15.10 ha (kadastrale oppervlakte).

Inlichtingen E. (Eelke) Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

Omgeving:
Het bedrijf is gelegen in het buitengebied van Hartwerd, tussen Bolsward en Sneek. Hartwerd ligt in de gemeente Súdwest-Fryslân met het gemeentehuis in Sneek.
Zowel in Bolsward als in Sneek zijn vele stedelijke voorzieningen als scholen, winkels, verenigingen, horecagelegenheden etc.

Woongedeelte van de stelpboerderij:
De stelpboerderij is van 1935. De ruime woning (ca. 185 m2) is opgebouwd uit gemetselde muren en heeft een pannendak, houten begane-grondvloeren (deels beton), houten kozijnen en thermopane beglazing.

De indeling is als volgt:
Begane grond: Hal/entree, woonkeuken, woonkamer, opkamer met kelder, WC en badkamer (beiden in 2023 volledig gerenoveerd), slaapkamer, bijkeuken.
Verdieping: Overloop met 3 slaapkamers.

De woning is voorzien van centrale verwarming, met een HR-combiketel van 2020. In de badkamer is vloerverwarming aanwezig.

De openbare nutsvoorzieningen bestaan uit water en elektra. Er is een losse propaantank voor het gas. De boerderij is aangesloten op glasvezel.

Schuurgedeelte van de stelpboerderij:
De schuur is in 1935 gebouwd en thans ingericht als huisvesting voor de jongste kalveren en doet verder dienst voor stalling van werktuigen en opslag.
De schuur is opgebouwd uit houten gebinten, steensmuren, met een pannen dak onderschoten met riet.

Op het erf is een mestkolk van ca. 80 m3.

Ligboxenstal:
De 2+1 rijïge ligboxenstal is gebouwd in 1997. De stal heeft afmetingen van ca. 36 x 20 meter. Er zijn 74 ligboxen voor grootvee en 10 ligboxen voor jongvee.
De bouwaard van de stal is stalen spanten, gevels van betonelementen, topgevels van damwand profielplaten, roostervloeren, zijwandventilatie en op 1 zijde spaceboarding, dak van asbestvrije golfplaten.
De mestkelder is ca. 1.200 m3. De stal is voorzien van een afkalfbox. De melkrobot (De Laval) is van 2010 en de melkkoeltank van ca. 6.400 liter (De Laval) is van 2002.

(Ruw)voeropslag en erfverharding:
Er is een betonnen sleufsilo gebouwd in 2023 van 35 x 10 x 1,50 meter.
Verder is aanwezig een kunstmestsilo en krachtvoersilo van ieder ca. 10 ton.

De erfverharding is van gestort beton en gebroken asfalt. Naast de stal is een verharding met betonplaten (ca. 16 x 6 meter).

Landerijen:
Uitgaande van 8.915 m2 erf/ondergrond (kadastrale nummers 533 en 584) is er een oppervlakte cultuurgrond van ca. 30.25.95 ha (kadastrale maat).

De grondsoort is goede kleigrond, zeer geschikt voor grasland. De kavel bestaat uit 6 percelen, variërend van ca. 2,5 tot ca. 7,5 ha (zie kaartje met kadastrale oppervlakten).
Alle percelen zijn gedraineerd. Ca. 5 ha is ongeveer 10 jaar oud en de rest van ca. 20-25 jaar. De ontsluiting is onder andere via de openbare weg en deels via het erf van de boerderij.

Bestemmingsplan:
Het geheel heeft de bestemming “Agrarisch” en o.a. de dubbelbestemming “Cultuurhistorie Stinzen States Buitenplaatsen en Kloosters”, waarbij de stelpboerderij
de aantekening “Karakteristiek” heeft. Het bestemmingsplan is vastgesteld op 28 september 2023.

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Súdwest Fryslan, of via ruimtelijkeplannen.

VERGUNNING
Op 31 juli 1996 is er een milieuvergunning verleent voor het houden van 45 melkkoeien 20 pinken en 20 kalveren. Er is geen Nb-vergunning aanwezig.

OVERIG
Voorraden:
De administratieve en werkelijke mestvoorraden dienen te worden overgenomen, zonder dat verkoper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

Bodemverontreiniging:
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.
Bovengrondse tank(s): N.v.t.
Fosfaatrechten: Niet van toepassing.
Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.
Energielabel: Wordt nog opgevraagd.
Ruilverkavelingslasten: N.v.t.
Erfdienstbaarheden: N.v.t.

Opstalrecht:
Perceel met nummer 561 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander N.V., gevestigd te Arnhem.
Het betreft hier een hoogspanningsmast.

Zonnepanelen: N.v.t.

Natuurbeheerpakketten (SNL): Niet aanwezig.

OVERIGE INFORMATIE
- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Eelke Turkstra (06-51260942) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31525
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 2 april 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart