Schets Schenkeldijk te Hank.jpg Luchtfoto.jpg Foto 1.jpg Foto 2.jpg Foto 3.jpg
Schets Schenkeldijk te Hank.jpg
Luchtfoto.jpg
Foto 1.jpg
Foto 2.jpg
Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.50.10 ha

Schenkeldijk, 4273 LM Hank
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 65.010 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 06.50.10 ha

Indeling

Algemeen
Het betreft een goed verkaveld perceel met een totale oppervlakte van 06.50.10 hectaren. Het perceel bestaat uit een geheel en is gelegen aan de Schenkeldijk te Hank.

Kadastrale gegevens
Gemeente Dussen, Sectie S, nummer 14, ter grootte van 01.07.50 ha
Gemeente Dussen, Sectie S, nummer 1116, ter grootte van 05.42.60 ha
Totaal 06.50.10 ha

Voor de eigendomssituatie wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied”, van de gemeente Werkendam, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 16 november 2016, in werking getreden en deels onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie - 3
Gebiedsaanduiding: Overige zone – zeekleilandschap - eerste aanwaspolders
Gebiedsaanduiding: Overige zone – zoekzone EVZ
Gebiedsaanduiding: Overige zone – zoekzone-water

Landbouwgrond
Het te verkopen landbouwperceel heeft een totale kadastrale oppervlakte van 06.50.10 ha.
Het is een lichte zeekleigrond met een afslibbaarheidsgehalte van ca. 35 %.
Het perceel is goed verkaveld en te bereiken vanaf de openbare verharde weg.
Het perceel is gedeeltelijk gedraineerd.
Het perceel verkeert in zeer goede staat van onderhoud.
Beregening is mogelijk via oppervlaktewater.
Levering in de huidige staat.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, behoudens het jachtrecht, dit blijft voorbehouden aan de verkoper.
Watertrap: VI = H 40 – 80 > 120

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer 06 - 22 66 15 80 of via Arvalis via 073 - 217 35 80 of email vastgoed@arvalis.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 12,- per m2 k.k.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt contact opnemen met de heer Theo van Gendt, 06 - 22 66 15 80 of kantoor Arvalis 's-Hertogenbosch 073 - 217 35 80.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900607
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 28 december 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 50 a 10 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Dussen S 1116 Dussen S 1116
Perceeloppervlakte 54.260 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Dussen S 14 Dussen S 14
Perceeloppervlakte 10.750 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart