Afbeelding1.png Afbeelding2.png
Afbeelding1.png
Afbeelding2.png
Nieuw in verkoop

Te koop: Dijkpercelen met ca. 200 populieren, op een totale oppervlakte van 01.28.35 ha groot.

Noordstraat, 4569 PC Graauw
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 14.840 m²
Status Nieuw in verkoop

Beschrijving

Dijkpercelen met ca. 200 populieren, op een totale oppervlakte van 01.28.35 ha groot.

Indeling

Algemeen
Het object is gelegen in het buitengebied van Graauw, aan de Noordstraat ong.
Op de dijkpercelen staan ca. 200 populieren van ca. 10 jaar oud.

Graauw is een klein dorp in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen in de gemeente Hulst. Hier zijn enkele interessante punten over Graauw:
Geografie en Ligging: Graauw ligt in het oostelijke deel van Zeeuws-Vlaanderen, dicht bij de grens met België. Het dorp is omgeven door polderlandschap en ligt in de buurt van het natuurgebied het Verdronken Land van Saeftinghe.
Geschiedenis: Graauw heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen. Het gebied heeft door de eeuwen heen te maken gehad met overstromingen en inpolderingen, wat een belangrijke rol heeft gespeeld in de vorming van het huidige landschap.
Economie: Traditioneel gezien was de economie van Graauw gebaseerd op landbouw en visserij. Tegenwoordig zijn er ook andere vormen van bedrijvigheid, maar landbouw blijft een belangrijke sector.
Cultuur en Bezienswaardigheden:
Kerk: Het dorp heeft een karakteristieke kerk, de Sint-Corneliuskerk, die een centrale rol speelt in de gemeenschap.
Molens: Er zijn verschillende molens in de omgeving die historische waarde hebben.
Natuurgebieden: Het Verdronken Land van Saeftinghe is een uitgestrekt schorrengebied dat populair is bij natuurliefhebbers en biedt mogelijkheden voor wandelingen en excursies.
Evenementen: Graauw organiseert diverse lokale evenementen en festiviteiten, waarbij traditionele Zeeuwse cultuur en gebruiken in ere worden gehouden. Bijvoorbeeld, tijdens de kermis en andere dorpsfeesten komt de gemeenschap samen voor vieringen.

Voorzieningen: Ondanks zijn kleine omvang heeft Graauw basisvoorzieningen zoals een dorpswinkel, een café en sportfaciliteiten. Voor meer uitgebreide voorzieningen zijn de inwoners aangewezen op nabijgelegen grotere plaatsen zoals Hulst.
Graauw is een typisch voorbeeld van een Zeeuws dorp met een sterke gemeenschap en een rijke verbinding met het omringende landschap en de zee

Kadastrale gegevens
Gemeente Hulst, sectie O, nummer 257, ter grootte van 00.22.30 ha
Gemeente Hulst, sectie O, nummer 597, ter grootte van 01.26.10 ha
Totale oppervlakte 01.48.40 ha

Aantekening kadaster:
• Er zijn geen bijzonderheden
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).
Voor meer informatie wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “buitengebied Hulst” van de Gemeente Hulst, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 16-05-2013, in werking getreden en onherroepelijk geworden en het bestemmingsplan “Archeologische en Aardkundige waarden” van de Gemeente Hulst vastgesteld door de raad van deze gemeente op 08-06-2017, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
• Enkelbestemming Beschermde dijk
• Dubbelbestemming Waarde - Archeologie - 3
• Gebiedsaanduiding vrijwaringszone – radar
* Er ligt een ontwerp bestemmingsplan (29-11-2023), echter hierin veranderd de bestemming niet.
(Bron: Ruimtelijke Plannen).
Zie bijlagen voor bestemmingsplanregels.

Omschrijving van het object
Dijk met populieren.
Populieren zijn na ca. 22 jaar kaprijp.
Momenteel is de vraag naar hout groot en heeft een opbrengend vermogen.

Bezichtiging / Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer F. de Kubber, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 51 69 57 51 of via Arvalis 0113 – 24 77 47.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar ferko.de.kubber@arvalis.nl.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs is op aanvraag.

De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900637
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Klei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1 ha 48 a 40 ca
Kadastrale gegevens
Kadastrale aanduiding Hulst O 257
Perceeloppervlakte 2.230 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Kadastrale aanduiding Hulst O 597
Perceeloppervlakte 12.610 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart