Te koop: Doekemawei 1, 9154 AV Foudgum

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een courant melkveebedrijf, bestaande uit een nieuw gebouwde woning, ligboxenstal met 2 melkrobots (2019), jongveestal, , werktuigenberging, mestsilo (2006) en (ruw)voeropslagen op ruim 1 hectare erf/ondergrond.
Bij het bedrijf behoort 14.00.00 ha land in eigendom en 36.93.40 ha in erfpacht. Het land is uitstekende kleigrond (akkerbouwwaardig), en geeft mogelijkheden voor uitwisseling met een akkerbouwer.
Inlichtingen E. (Eelke) Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 96 GVE ligboxen.
Totaal ca. 23 JVE ligboxen en ruime strohokken voor jongste kalveren.

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
189 melkkoeien ouder dan 2 jaar.
95 stuks jongvee tot 2 jaar.

Omgeving:
Het bedrijf ligt in de gemeente Noardeast-Fryslân, in een gebied met zowel melkvee- als akkerbouwbedrijven. Grondruil met akkerbouwers voor vruchtwisseling is zeer goed mogelijk. Het dorpje Foudgum ligt op slechts enkele kilometers afstand van de Elfstedenstad Dokkum, waar vele school- en winkelvoorzieningen zijn. De afstand tot Leeuwarden is ca. 30 kilometer.

Woning:
De woning is gebouwd in 2007 en is opgetrokken uit spouwmuren (houtskelet), pannendak, betonnen begane grondvloer en houten verdiepingsvloer. De houten kozijnen zijn voorzien van thermopane beglazing. Verwarming is middels CV met radiatoren in de gehele woning en er is een WTW-systeem aanwezig. De woning is aangesloten op gas, water, elektra en heeft voor het afvalwater een IBA. De woning heeft energielabel A.

Indeling woning:
Begane grond: Entree, woonkeuken, woonkamer, kantoor, bijkeuken.
Verdieping: Overloop, 4 slaapkamers, badkamer met douche en toilet.
Vliering: vaste trap naar vliering over gehele lengte van de woning.

Jongveestal en tanklokaal:
Het bouwjaar van de jongveestal is 1966 en begin jaren ’80. De oppervlakte is ca. 630 m2. De capaciteit is 23 ligboxen, 4 strohokken en 5 eenlingboxen. In de stal zijn tevens 2 afkalfboxen. De jongveestal is opgetrokken uit houten spanten, spouwmuren en damwand topgevels; het dak is van sandwichpanelen. Er is een mestkelder van ca. 100 m³.

In het aangebouwde tanklokaal zijn alle gebruikelijke apparatuur aanwezig, en bovendien een voorkoeler (2023), 4 elektrische boilers en een waterzuiveringsinstallatie (Watter) voor het drinkwater (geen broninstallatie). De Mueller silotank (2017) is 13.000 liter.

Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is begin jaren ’80 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 32 x 26 meter. Er zijn 96 GVE ligboxen (diepstrooisel) en 4 krachtvoerboxen. De stal is opgetrokken uit houten spanten, muren van metselwerk en damwand topgevels. In 2017 is het dak vernieuwd en voorzien van sandwichpanelen. De stal is toen tevens voorzien van zijwandventilatie en brede nok en het voerhek is vernieuwd. De mestkelders hebben een inhoud van ca. 500 m3.

Er wordt gemolken met 2 melkrobots (DeLaval, VMS V300 van 2019).

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 2017 gebouwd; type open front.
De berging heeft afmetingen van ca. 20 x 10 meter en is gebouwd van stalen spanten, damwand gevels op stenen voet, dak van asbestvrije golfplaten en betonnen vloer.

Sleufsilo’s:
1) ca. 40 x 10 x 2 meter (2017); deze sleufsilo heeft afvoer voor perssappen
2) ca. 30 x 7 x 1,25 meter (2007)
3) ca. 35 x 8 x 1,25 meter (2007)
4) ca. 35 x 10 x 1,25 meter (2007)

Mestsilo:
De betonnen mestsilo met kap is gebouwd in 2006 en heeft een inhoud van ca. 1.000 m3. Het dak is gekeurd in 2023 en de betonnen wanden in 2016.

Zonnepanelen:
In 2022 zijn er 226 zonnepanelen geplaatst met ca. 70.000 kWh opbrengst per jaar. De zonnepanelen worden geleast. Het contract duurt nog 8 jaar en daarna gaan de zonnepanelen over naar de eigenaar van de stal. De leasevergoeding is ca. € 620,- per maand.

Overig:
- Vaste mestopslagplaats met mestkelder van ca. 100 m³;
- Diverse (polyester) silo’s voor krachtvoer- en kunstmestopslag;
- Functionele verhardingen rondom de opstallen.

Landerijen:
De huiskavel bestaat uit ca. 14.00.00 ha eigendom, ca. 22.26.65 ha erfpacht van Domeinen, ca. 10.72.45 ha erfpacht van ASR en 3.94.30 ha erfpacht van een particulier en Kerk.
Totaal 50.93.40 ha (hier is een oppervlakte van 1.01.35 ha voor erf/ondergrond als eigendom buiten gehouden). Dit zijn kadastrale oppervlakten.

De grondsoort varieert van lichte tot zware zavelklei en een klein gedeelte lichte klei. Alle percelen zijn gedraineerd.

Erfpachtvoorwaarden Domeinen:
Oppervlakte: 22.26.65 ha.
Einddatum: 31 oktober 2056.
Jaarlijkse canon: ca. € 7.600,- (ca. € 340,-per ha).
Herziening canon: iedere 6 jaar (eerstvolgende 1 november 2024).

Erfpachtvoorwaarden ASR:
Oppervlakte: 10.72.45 ha.
Einddatum: 11 april 2045.
Jaarlijkse canon: ca. € 14.450,- (ca. € 1.347,- per ha).
Herziening canon: ieder jaar per 1 mei, op basis van maandindexcijfer volgens CPI.
Tussentijds kooprecht: in 2030 is er het recht om het bloot-eigendom te kopen van ASR.

Kooprecht op het eind: bij het einde van de erfpachtperiode kan het land worden gekocht.

Erfpachtvoorwaarden particulier en Kerk:
Oppervlakte: 2.87.80 ha en 1.06.50 ha (totaal 3.94.30 ha).
Einddatum: 26 of 30 jaar.
Jaarlijkse canon: nader overeen te komen.

Bestemmingsplan(nen):
Volgens de vigerende bestemmingsplannen is de bestemming Agrarisch.
Een strook ter plaatse van het erfperceel heeft de Enkelbestemming Groen – Waardevolle beplanting. Dit gaat om de strook aan de Noordwest kant van de bedrijfsgebouwen (wilgenbomen).

Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noard-East Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519 – 29 88 88, www.noardeast-fryslan.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

NB-VERGUNNING
Voor de locatie is een NB-vergunning verleend (datum 31 juli 2015) voor 189 stuks melk- en kalfkoeien en 95 stuks vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, totaal 1.829,50 kg NH3.

BIJZONDERHEDEN
Voorraden: De ruwvoervoorraad alsmede het nog aanwezige krachtvoer en de kunstmest dienen te worden overgenomen en zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. De aanwezige (administratieve) mestvoorraad dient door koper overgenomen te worden, zonder dat verkoper hiervoor een vergoeding is verschuldigd.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.

Bovengrondse tank(s): Dieselolietank van ca. 1.100 liter is bij de koop inbegrepen.

Fosfaatrechten: De fosfaatrechten zijn niet bij de vraagprijs inbegrepen. Deze kunnen eventueel worden overgenomen tegen een nader overeen te komen prijs.

Jachtrecht: Is verhuurd.

Energielabel: De woning heeft energielabel A.

Ruilverkavelingslasten: Niet van toepassing.
Kettingbeding: Niet van toepassing.
Natuur(pakketten): Niet van toepassing.
Opstalrecht: Niet van toepassing.
Zakelijk recht: Niet van toepassing.

Erfdienstbaarheden: Perceelnummer 192 heeft recht van weg van en naar de openbare weg ten behoeve van perceelnummer 191.

Perceelnummer 193 heeft recht van weg over 200 en 201.

Daarnaast geldt er een recht van veeleiding c.q. weg ten behoeve van perceelnummer 202 en 219 ten laste van perceelnummer 201.

Veenweidevisie: Niet van toepassing.

Ganzenfourageergebied: Niet van toepassing.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl
Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31227
Prijs Prijs op aanvraag
Laatste wijziging Maandag 18 maart 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart