Schets Gorseweide te Elshout.png Schets ingang perceel Gorseweide te Elshout.png
Schets Gorseweide te Elshout.png
Schets ingang perceel Gorseweide te Elshout.png
Verkocht

Verkocht: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.60.85 ha

Gorseweide, 5154 Elshout
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Direct
Perceeloppervlakte 26.085 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.60.85 ha

Indeling

Algemeen
Het betreft een langwerpig perceel met een totale oppervlakte van circa 02.60.85 hectaren. Het perceel bestaat uit twee delen welke met elkaar verbonden zijn middels een dam. Het perceel is gelegen in Elshout en gelegen tussen de Gorseweide en de Kerkstraat. Het perceel is te bereiken via de openbare verharde weg Gorseweide .

Kadastrale gegevens
Gemeente Drunen, sectie K, nummer 551 ged., ter grootte van circa 00.46.40 ha
Gemeente Drunen, sectie K, nummer 1669 ged., ter grootte van circa 00.42.55 ha
Gemeente Drunen, sectie K, nummer 175, ter grootte van 01.71.90 ha
Totale oppervlakte circa 02.60.85 ha

Aantekening kadaster:
Het perceel te Drunen, sectie K, nummer 175 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van TenneT TSO B.V., te Arnhem.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “Heusden Buitengebied, 4de herziening”, van de gemeente Heusden, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 18 december 2018, in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Het huidige gebruik is wel toegestaan conform dit bestemmingsplan.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Leiding - Hoogspanning
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 2
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 3
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel
Gebiedsaanduiding: Overige zone – openheid

Landbouwgrond
Het te verkopen perceel heeft een oppervlakte van ca. 02.60.85 ha.
Het is zandgrond met een zwarte laag van ca. 25 cm.
Het perceel is langwerpig van vorm en goed te bereiken vanaf de openbare verharde weg.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het perceel is niet gedraineerd.
Watertrap: IV =H > 40 L 80-120.

Ter hoogte van de Kerkstraat zal een nieuwe eigendomsgrens gevormd worden, de exacte grens zal in overleg bepaald worden.
De toegang voor de nieuwe eigenaar van het perceel zal uitsluitend via de Gorseweide verlopen. Via de Kerkstraat zijn geen toegangsmogelijkheden.
Meer of minder m2 worden verrekend op basis van de koopprijs met een minimum van € 100,--.

Gewas
Gewasrotatie:
2014 t/m 2023: Grasland

Bezichtiging
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer D.J.M. (Theo) van Gendt, te bereiken onder mobiele nummer 06 - 22 66 15 80 of via Arvalis via 073 - 217 35 80 of email vastgoed@arvalis.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding is in overleg, per direct mogelijk.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt: € 8,50 per m2 k.k.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadasterkosten.

Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900605
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Direct
Laatste wijziging Vrijdag 1 december 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 60 a 85 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Drunen 17 Drunen 17
Perceeloppervlakte 17.190 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Drunen K 1669 Drunen K 1669
Perceeloppervlakte 4.255 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Drunen K 551 Drunen K 551
Perceeloppervlakte 4.640 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart