oblique (18).png 20220308_145528.jpg
oblique (18).png
20220308_145528.jpg

Te koop: Oosterbroek, 9761 TG Eelde

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 31.705 m²

Beschrijving

Te koop aangeboden aan de Oosterbroek een perceel landbouwgrond van 3.17.05 ha te Eelde.

Indeling

Het perceel is gelegen tegenover het vliegveld Eelde.
Object: Plaatselijk bekend en gelegen aan de Oosterbroek te Eelde. Een goed ontsloten perceel landbouwgrond, groot 3.17.05 ha.

Kadastraal bekend:
Gemeente sectie nr. oppervlakte
Eelde C 2853 3.17.05 ha

Omschrijving: Het registergoed bestaat uit: Een perceel kwalitatief zeer goede landbouwgrond, het perceel ligt ontsloten aan de openbare weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel wordt, volgens de bodemkaart van Nederland, aangemerkt als Laarpodzolgronden; lemig fijn zand, cHn23. De draagkracht van het perceel is goed.
De grond is geschikt voor het telen van diverse gewassen.

Betalingsrechten: Niet aanwezig

BTW: Er is geen B.T.W verschuldigd over de koopsom.
Milieuvergunning: N.v.t..
Bestemmingsplan: Agrarische bestemming.
Bodem-
verontreiniging: Voor zover verkoper bekend, is er geen verontreiniging van het object die zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het object.

Waterschapslasten: De gebruikelijke in het gebied geldende lasten.
Verkavelingslasten: nee

Jachtrecht: Niet bekend.

Bijzonderheden: Verkoper verplicht zich ten opzichte van de koper om van het aan hem in eigendom toebehorende perceel, kadastraal bekend gemeente
Eelde, sectie C, nummer 2854, een strook met een breedte van
ongeveer tien (10) meter te rekenen vanaf de erfgrens tussen het
verkochte en het perceel kadastraal bekend gemeente Eelde, sectie C,
nummer 2854, als groenstrook te behouden en de betreffende strook
niet te zullen bebouwen of in gebruik te nemen anders dan als
grasland/groenstrook, onder welk gebruik ten deze overigens
uitdrukkelijk niet wordt begrepen het gebruik als parkeerterrein.
Deze verplichting is een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel
6:252 van het Burgerlijk Wetboek, die ook zal gelden voor
rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel van de koper en
die zal als zodanig worden vastgesteld in de akte van levering van het
verkochte.”
Dit perceel is voorts belast met het Opstalrecht Nutsvoorzieningen op een gedeelte
van het perceel ten behoeve van de naamloze vennootschap: N.V. Waterbedrijf
Groningen, gevestigd te Groningen, ontleend aan: Hyp4 7996/72 Assen
ingeschreven 22-11-2004
Aanvaarding: In overleg.

Betaling: Bij het passeren van de akte.

Vraagprijs: Op aanvraag

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3100080
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3 ha 17 a 5 ca
Locatie
Ligging Aan bosrand
Aan drukke weg
Aan rustige weg
Dichtbij openbaar vervoer
Kadastrale gegevens
Eelde C 2853 Eelde C 2853
Perceeloppervlakte 31.705 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigendom belast met opstal

Foto's

Kaart