Verkocht onder voorbehoud

Verkocht onder voorbehoud: Boltawei, 9133 DZ Eanjum

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht onder voorbehoud

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel akkerbouwland gelegen aan en nabij de Boltawei onder Anjum, totaal 3.97.00 ha eigendom.

Inlichting E. (Eelke) Turkstra, M.: 06 -51 26 09 42.

OMSCHRIJVING:

Kadastrale gegevens:
Gemeente Anjum, sectie F, nummer 879, oppervlakte 3.97.00 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft lichte zavel.

Vorm, grootte:
De kavel bestaat uit 1 perceel.

Detailhuishouding:
Geheel gedraineerd, grotendeels 5 tot 10 jaar oud en om de 8 meter.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Ontsluiting/Erfdienstbaarheid:
Ontsluiting vindt plaats via de openbare weg.

Natura 2000: N.v.t.
Veenweidevisie: N.v.t.
Kettingbeding: N.v.t.
Opstalrecht nutsvoorzieningen: N.v.t.

Bestemming:
Blijkens het vigerende Bestemmingsplan Butengebied van de gemeente
Dongeradeel, thans Noardeast-Fryslan, vastgesteld op 27-06-2013, heeft deze kavel de Enkelbestemming Agrarisch, deels de aanduiding Bouwvlak, de Functieaanduiding vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf en de Functieaanduiding specifieke vorm van wonen – tweede bedrijfswoning (betrekking hebbende op het aangrenzende erfperceel Boltawei 8 te Anjum).
Voor de volledige omschrijving kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Aanvaarding: In overleg.
Datum aktepassering: In overleg.
Betaling: Per datum aktepassering.
Lastenverrekening: Per datum aktepassering.
Kosten: De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Herinrichtingsrente: N.v.t.
Beheerpakketten: N.v.t.
Ganzengedoog/fourageergebied: N.v.t.

Oplevering:
Het land zal worden opgeleverd in de staat zoals het land er thans bij ligt.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Noardeast Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-298888, www.noardeast-fryslan.nl of via ruimtelijkeplannen.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatiede meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31595
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht onder voorbehoud
Laatste wijziging Vrijdag 19 april 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart