Verkocht

Verkocht: Kleasterdyk 1, 8636 VC Britswert

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Melkveebedrijf gelegen onder Britswert, bestaande uit een kop-romp-boerderij, ligboxenstal 1, ligboxenstal 2, werktuigenberging, ruwvoeropslagen en overige aanhorigheden. Er is naast het agrarisch erf (circa 1 ha groot) ruim 49 ha eigendomsgrond aanwezig.

Aantal veeplaatsen:
Totaal ca. 130 GVE ligboxen
Totaal ca. 100 JVE ligboxen (deels in strohokken)

Vergunde plaatsen conform NB-vergunning:
Totaal A1.100: 130 stuks
Totaal A3.100: 70 stuks
Totaal B1.100: 5 stuks
Totale emissie 1.917,00 NH3/jr.

Kop-romp-boerderij - woongedeelte:
De boerderij is oorspronkelijk gebouwd omstreeks 1953 en door de jaren heen met enige regelmaat aangepast aan de huidige wooneisen. Traditioneel opgetrokken in spouwmuren, bintwerk en gedekt met dakpannen. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming, combiketel van 2021 – Intergas en deels vloerverwarming aanwezig. De begane grondvloer is van beton en de verdiepingsvloer is van hout. De kozijnen (voorzijde kunststof en het overige van hout) zijn voorzien van dubbele beglazing. De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig inclusief aansluiting op het glasvezelnetwerk.

Indeling woning:
Begane grond: Zijentree, gang, woonkeuken, woonkamer opgedeeld in twee gedeelten, bijkeuken, kantoor, kelder, toilet en wasruimte.
Verdieping: Overloop, 7 slaapkamers (4 en 3) en badkamer.
2e Verdieping: Zolder.

Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- Goot aan de voorzijde is van kunststof;
- Dakisolatie en deels vloerisolatie aanwezig (spouw is niet geïsoleerd);
- Gerealiseerde aanpassingen door de jaren heen: extra slaapkamers in schuur, keuken
uitgebouwd in de schuur en realisering nieuwe badkamer;
- Fundering op de oude fundamenten.

Traditioneel bedrijfsgedeelte:
Traditioneel (grotendeels) ingericht en in gebruik voor opslag en berging met een afmeting van ca. 22 x 15 meter. De schuur is opgetrokken in steens muren, bintwerk en het deels met riet onderschoten dak is met dakpannen gedekt. De vloer is uitgevoerd in beton.

Kenmerken:
- Traditioneel gebouwd;
- Goothoogte ca. 3,0 meter;
- Nokhoogte ca. 11,25 meter;
- Fundering op klei en poeren.

Ligboxenstal 1:
De 2+3 rijïge MDV-stal is in 2010 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 49 x32 meter. De stal is opgetrokken in prefab elementen waarbij de zijgevels zijn voorzien van een koegordijn (2022 – handmatig) en één zijde is voorzien van lumitherm (werkt op weerstation). Het geïsoleerde dak is met sandwichpanelen gedekt en het spantwerk is van staal. De vloer is uitgevoerd in beton, deels met roosters.

Op het dak van de ligboxenstal liggen 184 zonnepanelen. Meer informatie hierover wordt genoemd onder de bijzonderheden bij Opstalrecht Grieneko Cooperatie.

Kenmerken:
- Capaciteit: ca. 130 GVE-boxen;
- Traditioneel gebouwd;
- Goothoogte ca. 3,25 meter;
- Nokhoogte ca. 9,00 meter;
- Mestopslag ca. 2.500 m³;
- Zelfsluitende voerhek;
- Koeborstels;
- Krachtvoerboxen (3);
- Strohokken (2);
- Drie vaste mixers;
- Mestrobot;
- Druppelinstallatie;
- Fundering op de kelders.

Melkstal en tanklokaal:
Het melken geschied in een 2 x 8 stands zij-aan-zij melkstal – snelwisselingsysteem (2010) en is voorzien van melkmeting, automatische afname, voorkoeler etc. De melkstal is eventueel uit te breiden naar een 2 x 12 stands. Alle bijhorende apparatuur en installaties zijn weggewerkt in de onderliggende kelder. Het tanklokaal is voorzien van een eigendomstank met een inhoud van ca. 11.000 kg (2010).

Ligboxenstal 2:
De 2+1 rijïge ligboxenstal is in 1975 gebouwd en is in 1991 met twee spantvakken verlengd. De stal heeft een afmeting van ca. 43 x 18 meter en is opgetrokken in gemetselde gevels (enkel) steens. Het dak is met asbestvrije golfplaten gedekt en het spantwerk is van hout. De vloer is uitgevoerd in beton, deels met roosters (plus vloer met spleet).

Kenmerken:
- Capaciteit: ca. 100 boxen; deels voor jongvee en strohokken. Voorste deel is
afgescheiden en ingericht voor de jongste kalveren;
- Traditioneel gebouwd;
- Goothoogte ca. 2,25 meter;
- Nokhoogte ca. 6,85 meter;
- Mestopslag ca. 1.000 m³;
- Zelfsluitend voerhek;
- Roosterschuif (2023), voorzien van opvang/afstort;
- Doorgroeisysteem;
- Druppelinstallatie;
- Fundering op de kelders; 1975 kalkzandsteen, verlenging van gestort beton (ook deels
achter de stal).

Werktuigenberging:
De werktuigenberging is in 1985 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 20,5 x 10 meter. De berging is opgetrokken in asbesthoudende golfplaten. Het dak is met asbesthoudende golfplaten gedekt en het spantwerk is van staal. De vloer is uitgevoerd in beton.

Kenmerken:
- Goothoogte ca. 4,0 meter;
- Nokhoogte ca. 7 meter;
- Fundering op poeren.

Sleufsilo’s (3)
1) Ca. 24 x 8,5 x 2,0 meter - beton - (2005/2006);
2) Ca. 24 x 8,5 x 2,0 meter - beton - (2005/2006);
3) Ca. 24 x 8,5 x 1,5 meter - beton - (2005/2006).
Er is een put geplaatst voor de opvang van perssappen met uitgangen naar de mestkelder (pompen) of oppervlaktewater.

Kuilplaat (1)
1) Ca. 20 x 8 meter (voor losse balen).

Overig:
- Vaste ommuurde mestopslagplaats van beton - ca. 55 m³ - (2010), water loopt in de mestkelder;
- Vier polyester voersilo’s (totaal ca. 32 ton);
- Eén polyester kunstmestsilo (ca. 10 ton);
- Erfverhardingen van gestort beton en asfaltering.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen als huiskavel en op korte afstand van de opstallen. De grondsoort betreft klei. De percelen zijn geheel gedraineerd. Een deel van de landerijen is voorzien van grote greppels ten behoeve van de afvoer van grote hoeveelheden oppervlaktewater. Vorm, vlakligging en ontwatering zijn goed (bemaling via het Wetterskip). Ontsluiting vindt plaats via het erf, de openbare weg en deels via een kavelpad. De grondsoort volgens de Grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is Grasland op Klei.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/32721
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Woensdag 10 april 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart