Verkocht

Verkocht: Tilgrupsweg, 8426 SN Appelscha

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop:

Kavel cultuurgrond gelegen aan en nabij de Tilgrupsweg onder
Appelscha, toaal 11.65.00 ha.

Inlichtingen de heer A. (Drees) Visser, mob.: 06 - 51 24 91 78.

Kadastrale gegevens:
Kadastrale gemeente, Makkinga, secite L, nummers 153, 154, 155 en 156 totaal 11.65.00 ha.

Grondsoort:
De grondsoort betreft zand.
Volgens de grondsoortenkaart uitvoeringsbesluit Meststoffenwet is de grondsoort Bouwland op Zand.

Bouwplan .
2020
Perceelsnummers 153 en 154 aardappelen.
Perceelsnummers 155 en 156 suikerbieten en graan.
2021
Perceelsnummers 53 en 154 graan en suikerbieten.
Perceelsnummers 155 en 156 aardappelen.
2022
Akkerbouwgewassen (geen aardappelen) .
2023
Perceelsnummers 153 en 154 aardappelen.
Perceelsnummers 155 en 156 suikerbieten en graan.

Verkaveling:
De kavel bestaat uit 4 percelen.

Drainage:
Geen drainage.

Jachtrecht
Het jachtrecht is niet verhuurd.

Ontsluiting:
De percelen zijn ontsloten direct op de openbare weg Tilgrupsweg.

Mest:
Grondgebonden mestrechten.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied 2016 van de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld op 22-03-2016, is de Enkelbestemming Agrarisch met de Dubbelbestemming – Archeologie 5, de Dubbelbestemming Waarde – Cultuurhistorie 1 en de gebiedsaanduiding – overige zone – recreatie zone. milieuzone - grondwaterbeschermingsgebied.

Aanvaarding:
Eind december 2023.

Datum aktepassering bij de notaris:
Eind december 2023.

Betaling:
Per datum aktepassering.

Lastenverrekening:
Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting.

Schone grond:
De kavel is voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Niet van toepassing.

Ganzenfourageergebied:
Niet van toepassing.

Veenweidevisie:
Niet van toepassing.

Natura 2000-gebied:
Het land ligt nabij een Natura 2000-gebied Drents Friese Wold.

Verzuring gevoelig gebied:
Het land ligt nabij een verzuring gevoelig gebied.

Zakelijk recht:
Niet van toepassing.

Oplevering:
De landerijen zullen worden opgeleverd zoals deze er thans bij liggen.

Indicatieprijs:
€ 70.000,- per ha (kosten koper).

Inlichtingen
De heer A. (Drees) Visser
Agri?vastgoed BV
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 24 91 78

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Ooststellingwerf, ’t Oost 11, 8431 LE, Oosterwolde, tel: 14 0516 of via ruimtelijkeplannen.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/30711
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Dinsdag 5 december 2023
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart