Te koop: Bantswei 3, 9133 DW Eanjum

Prijs op aanvraag
Type object Akkerbouwbedrijf

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Een keurig akkerbouwbedrijf gelegen onder Anjum, bestaande uit een woning, garage, aardappelbewaarloods van 1988 en aardappelbewaarloods / koelloods van 2000, schuurkas, (erf) verhardingen en landerijen in eigendom, totaal 6.01.40 ha.

Optioneel kan ca. 58 akkerbouwland in erfpacht bijgekocht worden.

Inlichtingen de heer Eelke Turkstra M.: 06-51260942.

Woning:
De woning is in 1988 gebouwd. Traditioneel opgetrokken in spouwmuren en het dak is met dakpannen gedekt. De beganegrondvloer en verdiepingsvloer zijn van beton.
Er is dak-, muur- en vloerisolatie aanwezig. De houten kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing. Verwarming vindt plaats via centrale verwarming en deels vloerverwarming; de HR-combiketel is van 2017.
De gebruikelijke nutsvoorzieningen zijn aanwezig echter met uitzondering van riolering en kabeltelevisie.

Indeling woning:
Begane grond: hal/entree, woonkeuken, woonkamer, slaapkamer/kantoor, douche, bijkeuken.
Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, badkamer met toilet, berging.

Aardappelbewaarloods (1988):
De geheel geïsoleerde aardappelbewaarloods is in 1988 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 42 x 26 meter. De gevels van de loods zijn van geïsoleerde platen. Het dak is met asbestgolfplaten gedekt en het spantwerk is van staal.

Kenmerken:
- Opslagcapaciteit: ca. 700 - 800 ton aardappelen;
- Nokhoogte ca. 9,5 meter;
- Goothoogte ca. 4,5 meter.
- Ventilatie: mechanische ventilatie / ondergrondse ventilatie.

Aardappelbewaarloods / koelloods (2000):
Deze geheel geïsoleerde loods is in 2000 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 42 x 34 meter (inclusief overkapping). De gevels en het dak van de loods zijn van geïsoleerde platen.
De spanten zijn van gegalvaniseerd staal en de loods is voorzien van drukwanden.
De loods is voor ca. de helft in gebruik als koelloods.

Kenmerken:
- Opslagcapaciteit: ca. 1.300 kuubskisten.
- Nokhoogte ca. 13,5 meter;
- Goothoogte ca. 7,5 meter.
- Ventilatie: mechanische ventilatie;
- Koeling: mechanische koeling.

Schuurkas:
De schuurkas is in 1988 gebouwd en heeft afmetingen van ca. 25 x 12 meter. De kas is opgetrokken in glas.

Kenmerken:
- Nokhoogte: ca. 7 meter;
- Goothoogte: ca. 4 meter.

Overig:
Functionele betonnen verhardingen rondom de opstallen.

Percelen akkerbouwland:
Aangrenzend aan de gebouwen zijn twee percelen akkerbouwland gelegen, met een kadastrale oppervlakte van ca. 5.00 ha. De grondsoort is lichte zavel. Het land is gedraineerd. Ontsluiting vindt plaats via het erfperceel direct op de openbare weg Bantswei.

Bestemmingsplan:
Erfperceel:
Blijkens het vigerende bestemmingsplan Bûtengebiet Dongeradeel van de gemeente Dongeradeel (thans Noardeast-Fryslan), vastgesteld op 27-06-2013 heeft de locatie de Enkelbestemming Agrarisch, met aanduiding Bouwvlak, Functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf, deels de Enkelbestemming Water en deels de functieaanduiding specifieke vorm van water – waardevolle waterloop.

Perceel land:
Het perceel land heeft de Enkelbestemming Agrarisch.

Voor de volledige omschrijving van de bestemmingsplannen kunt u kijken op adviseren wij u als gegadigde om u te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noardeast-Fryslan, Koningstraat 13, 9101 LP, Dokkum, tel: 0519-, 298888,

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): N.v.t.

Bovengrondse tank(s): Dieselolietank met een inhoud van ca. 5.000 liter zit bij de koop inbegrepen

Betalingsrechten: N.v.t.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd

Energielabel: De woning heeft energielabel B.

Ruilverkavelingslasten: N.v.t.

Kettingbeding: Voor perceelnummer 778 is mogelijk vrijstelling overdrachtsbelasting toegekend als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarop op 31-10-2014 mogelijk een beroep is gedaan. Op
grond van bovenstaande vrijwaart koper verkoper voor iedere (na)heffing van overdrachtsbelasting bij verkoper indien koper binnen 10 jaar na 10-10-2014 het verkochte niet meer exploiteert of doet exploiteren als bedoeld in voormeld artikel 15 lid 1 aanhef en onder q Wet op Belastingen van Rechtsverkeer.

Opstalrechten:
Perceelnummer 1033 kent een drietal opstalrechten op een gedeelte van het perceel ten behoeve van:
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
EBN B.V.
Exxonmobil Producing Netherlands B.V.
Vanwege een eerdere kadastrale splitsing zijn deze opstalrechten feitelijk van toepassing op het naastgelegen perceel 1032, maar staan ze nog vermeld in het Kadaster bij o.a. perceel 1033.

Erfdienstbaarheid: N.v.t.

Veenweidevisie: N.v.t.

Natura 2000: N.v.t.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs : op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met de heer E. (Eelke) Turkstra (06-51260942) van Agrivastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl.

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/28925
Prijs Prijs op aanvraag
Laatste wijziging Donderdag 15 februari 2024
Bouw
Type object Akkerbouwbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart