Verkocht

Verkocht: Foarwei 169, 9298 JH Kollumersweach

Prijs op aanvraag
Type object Melkveehouderijbedrijf
Status Verkocht

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden

(Melk)veebedrijf te Kollumersweach, bestaande uit stelpboerderij met ligboxenstal (ca. 100 ligboxen) en overige opstallen, en ca. 38 ha grasland en maisland. De totale oppervlakte (incl. erf/ondergrond) is 39.14.90 ha (kadastrale oppervlakte).

Inlichtingen de heer E. (Eelke) Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.
Omgeving:
Het bedrijf is gelegen aan de doorgaande weg Foarwei in Kollumerzwaag, in de gemeente Noardeast Fryslân met het gemeentehuis in Dokkum. In de buurt zijn diverse voorzieningen als scholen, winkels, verenigingen, etc.

Woongedeelte van de stelpboerderij:
De stelpboerderij is van 1956. In het schuurgedeelte is een ruime woonkamer gebouwd met tuindeuren op het zuiden. In 2011 is het dak vernieuwd, geïsoleerd en voorzien van nieuwe dakpannen.

De woning is opgebouwd uit spouwmuren en heeft een pannendak, houten en betonnen begane-grondvloeren, kunststof dakgoten, houten kozijnen en op de verdieping kunststof kozijnen, alles met thermopane beglazing; bij de tuindeuren is een zonnescherm aanwezig.

De indeling is als volgt:
Begane grond: Hal/entree, keukenkamer, 2 woonkamers, toilet, kelder, badkamer (2005) met toilet, ligbad, douche en sauna (infrarood), slaapkamer, hobbykamer.
Verdieping: Overloop met 3 slaapkamers.

De woning is voorzien van centrale verwarming en vloerverwarming in de grote woonkamer.

De openbare nutsvoorzieningen bestaan uit water, gas, elektra en riolering. De boerderij is aangesloten op glasvezel.

Jongveestal met aangebouwde kippenschuur:
Deze stal is van 1984 (kippenstal van ca. 1950) en is opgebouwd uit gemetselde muren met een asbest dak. Bij de luchtinlaten aan de binnenkant is eveneens asbest toegepast.
De afmetingen zijn ca. 12 x 11 meter en ca. 11 x 7 meter.

De jongveestal heeft een mestkelder van ca. 100 m³; er zijn 16 ligboxen en een gedeelte met alleen een roostervloer.

Wagenloods met inpandige garage:
Deze is eveneens gebouwd in 1984 en heeft stalen spanten, muren van damwand, betonnen vloer en een nieuw dak (2017) van golfplaten. De afmetingen zijn ca. 13 x 9 meter.

Ligboxenstal:
De 2+2 rijïge ligboxenstal is gebouwd in 1975. De stal heeft afmetingen van ca. 35 x 25 meter. Er zijn ca. 100 ligboxen voor jongvee. De mestkelders zijn ca. 500 m3.
Er is geen melkstal en melkkoeltank aanwezig. In het tanklokaal staat de broninstallatie met ontijzering (Remon). Deze wordt gebruikt voor bronwater in de stal en drinkwatervoorziening in een deel van de landerijen via tyleenslangen.

De bouwaard van de stal is stalen spanten, gemetselde gevels, topgevels van damwand profielplaten, roostervloeren, dak van sandwichpanelen.
Op het dak liggen 32 zonnepanelen (2009).

(Ruw)voeropslag:
Er is een betonnen sleufsilo van ca. 25 x 7 meter en een betonplaat van ca. 25 x 6 meter met 1 zijwand.

Mestsilo:
De betonnen mestsilo met kap is gebouwd in 1996 en heeft een inhoud van ca. 850 m3.

Landerijen:
Uitgaande van ca. 10.000 m2 (1 ha) erf/ondergrond is er een oppervlakte cultuurgrond van ca. 38.14.90 ha (kadastrale maat).

De grondsoort is zand. Het huidige grondgebruik is deels grasland en deels maisland (achterin de kavel). Een gedeelte van de landerijen heeft greppels en plaatselijk is er drainage aanwezig (ca. 3 ha).

De ontsluiting is onder andere vanaf de openbare weg (3 ingangen) en via het erf van de boerderij.

Bestemmingsplan:
Het geheel heeft de bestemming “Agrarisch” in het bestemmingsplan Kollumerzwaag Dorp (16-09-2009) en bestemmingsplan Kollumerland en Nieuwkruisland (28-9-2017).

Voor de volledige omschrijvingen en de overige van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u kijken op ruimtelijkeplannen.

Wij adviseren u als gegadigde zich te verdiepen in het bestemmingsplan van de gemeente Noardeast Frylsân, of via ruimtelijkeplannen.

VERGUNNING

Voor de locatie is in 1976 een Hinderwet vergunning verleend voor 115 stuks melkkoeien en 30 stuks jongvee.

OVERIG

Voorraden: De administratieve en werkelijke mestvoorraden dienen te worden overgenomen, zonder dat verkoper hiervoor een vergoeding is verschuldigd aan koper.

Bodemverontreiniging: De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Ondergrondse tank(s): Niet van toepassing.

Bovengrondse tank(s): Gasolietank van 1.000 liter.

Fosfaatrechten: Niet van toepassing.

Jachtrecht: Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel: Wordt nog aangevraagd.

Ruilverkavelingslasten: In totaal per jaar € 1.356,88 (eindjaar 2035).

Erfdienstbaarheden: Recht van pad ten behoeve van woning Foarwei 177.

Opstalrecht: Ten behoeve van de woning Spoarbuorren Noard 19 ligt er een nutsvoorzieningen gasleiding en een elektriciteitsleiding door de landerijen.

Zonnepanelen: Op het dak van de ligboxenstal liggen 32 zonnepanelen.

Natuurbeheerpakketten (SNL): Elzensingels en boomwallenbeheer. Ca. € 10.000,- per jaar (2023 t/m 2027).

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.
- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.
- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Vraagprijs: op aanvraag.
Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak via de makelaar.

Voor meer informatie en/of het plannen van bezichtigingen kunt u contact opnemen met Eelke Turkstra (06-51260942) van Agri?vastgoed Makelaars en Taxateurs T.: 058-2849171 of via E.: info@agrivastgoed.nl

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/31975
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 24 juni 2024
Bouw
Type object Melkveehouderijbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart