Te koop: Compagnonsfeart, 8409 CP Hemrik

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond

Beschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden:

Kavel cultuurgrond en bosperceel gelegen onder Hemrik aan de Compagnonsfeart, totaal 9.81.05 ha.

Inlichtingen de heer E. (Eelke) Turkstra M.: 06 - 51 26 09 42.

De kavel bestaat uit percelen grasland met een totale kadastrale oppervlakte van 7.07.90 ha. 
Tevens bestaat de kavel uit een bosperceel van 2.73.15 ha. 

Grondsoort: zand. 

Drainage: Geen drainage.

Jachtrecht: Niet van toepassing.

Ontsluiting: De kavel is bereikbaar vanaf de Compagnonsfeart.

Mestvoorraden: Niet van toepassing.

Bestemming:
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied  van de gemeente Opsterland, vastgesteld op 30-06-2014 is de bestemming Agrarisch voor wat betreft perceelnummer 306 en Bos voor wat betreft perceelnummer 224.

Voor de volledige omschrijvingen en de van toepassing zijnde bestemmingsplannen kunt u het omgevingsloket raadplegen (omgevingswet.overheid.nl).

NSW-landgoed (Natuurschoonwet):
De perceelnummers 224 en 306 vallen onder de Natuurschoonwet – Landgoed, geregistreerd en ingegaan op 30 december 2014. Onder voorwaarden is het landgoed opengesteld voor publiek:
Het landgoed is het gehele jaar van zonsopkomst tot zonsondergang voor het publiek opengesteld (op de wegen en paden die hiervoor zijn aangeduid op de openstellings-situatiekaart).
Er ligt overigens een bestaand wandelpad op noordoostelijk gelegen percelen van de te verkopen kavel. Hier zullen de meeste wandelaars langs gaan. 
Koper is verplicht de NSW status op het land te houden. Mocht dit niet worden voortgezet, dan zijn de financiële consequenties voor rekening en risico van koper. 

Verder geldt bij NSW landgoederen voor de overdrachtsbelasting een 100% vrijstelling. Voorwaarde hierbij is dat het landgoed gedurende 25 jaar gerangschikt moet blijven. Wordt er niet aan deze voorwaarde voldaan dan wordt de volledige claim alsnog ingevorderd. 

Wanneer koper niet meer aan deze voorwaarden wenst te voldoen dan geldt dat de terugvordering van deze claim geheel voor rekening van koper komt, ook van eventuele voorgaande vrijstellingen.
Meer informatie is de raadplegen via www.rvo.nl/onderwerpen/nsw

Kettingbedingen: Niet van toepassing.

Herinrichtingsrente: Totaal € 140,40 per jaar met eindjaar 2033.

Aanvaarding: In overleg.

Datum aktepassering bij de notaris: In overleg.

Betaling: Per datum aktepassering.

Lastenverrekening: Per datum aktepassering.

Kosten:
De kosten, op de koop vallende, zijn volledig voor rekening van de koper. Hierin zijn o.a. begrepen: de notariskosten, kadasterkosten en de eventueel te betalen overdrachtsbelasting rekening houdend met perceel welke onder de Natuurschoonwet valt.

Schone grond:
De kavel is voor zover bij verkoper bekend niet meer vervuild dan het agrarische gebruik met zich heeft meegebracht.

Natuurbeheerovereenkomsten:
Op perceelsnummer 224 rust beheersubsidie, “Dennen-, eiken- en beukenbos” voor de periode 1-1-2023 t/m 31-12-2028. In 2024 wordt een bedrag van € 478,76 uitgekeerd. Koper dient deze beheerovereenkomst over te nemen. Met ingang van 2025 komt de beheersvergoeding toe aan de koper.

Ganzenfourageergebied: Niet van toepassing.

Veenweidevisie: Niet van toepassing.

Opstalrecht: Niet van toepassing.

Zakelijk recht: Niet van toepassing.

Oplevering:
De kavels zullen worden opgeleverd in de staat zoals de cultuurgronden / het bosperceel er thans bij liggen.

Inlichtingen
De heer E. (Eelke) Turkstra
Agri?vastgoed BV 
Telefoon: 058 - 284 91 71 / 06 - 51 26 09 42

Wij adviseren u, als gegadigde, u te verdiepen in het bestemmingsplan.
Adres gemeentehuis: Gemeente Opsterland, Hoofdstraat 82, 9244 CR, Beetsterzwaag, tel: 14 0512, www.opsterland.nl of via het omgevingsloket (omgevingswet.overheid.nl)

Hoewel bij het maken van deze informatie de meest uiterste zorg is nagestreefd kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden aan de verkoper. Deze brochure wordt u geheel vrijblijvend verstrekt.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 67827/33507
Prijs Prijs op aanvraag
Laatste wijziging Donderdag 4 juli 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart