1.jpg 2.jpg 5.jpg 3.jpg 4.jpg 6.jpg
1.jpg
2.jpg
5.jpg
3.jpg

Te koop: Melkgeitenhouderijbedrijf en landbouwgrond op een perc.opp. van 02.44.40 ha

Weebosch 2, 5571 LX Bergeijk
Prijs op aanvraag
Type object ALV overig, geiten
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 24.440 m²

Beschrijving

Melkgeitenhouderijbedrijf, bestaande uit 3 opfokgeitenstallen, melkgeitenstal, werktuigenloods, werktuigenloods/opslag, loods en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en landbouwgrond op een perc.opp. van 02.44.40 ha

Indeling

ALGEMEEN:
Het object omvat een melkgeitenhouderijbedrijf, bestaande uit drie opfokgeitenstallen, melkgeitenstal, werktuigenloods, werktuigenloods/opslag, loods en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en landbouwgrond op een perceeloppervlakte van 02.44.40 hectaren.
Het betreft een redelijk groot melkgeitenhouderijbedrijf met een vergunning van 885 melkgeiten en nog in te richten voor 465 melkgeiten en bijbehorende opfokgeiten. De inrichting voor de 465 melkgeiten plaatsen en er kunnen 1.350 melkgeiten worden gehouden.

KADASTRALE GEGEVENS:
Gemeente BERGEIJK, sectie K, nummer 1010, ter grootte van 02.44.40 ha
Opmerking:
Het woonhuis met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin met een perceeloppervlakte 880 m2 (kadastraal bekend onder de gemeente BERGEIJK, sectie K, nummer 726) behoort niet tot het verkochte. De bedrijfswoning met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin met een perceeloppervlakte van 880 m2 is eventueel in overleg te kopen.
(Bron: Kadaster).

BESTEMMING:
Het object is gelegen in het bestemmingsplan “2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017”, van de gemeente Bergeijk, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 22 januari 2020, in werking getreden en deels onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1
Dubbelbestemming: Waarde - Archeologie 6
Bouwvlak: Bouwvlak
Functieaanduiding: Specifieke vorm van agrarisch – veehouderij
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – verwevingsgebied vervallen
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij
Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone – extensiveringsgebied vervallen

NUTSVOORZIENINGEN: drinkwaterleiding; elektriciteitsnet; aardgas; drukriolering; telefoon.

MILIEUZAKEN EN VERGUNNINGEN:
Informatie milieuvergunning
- gedeeltelijk benut met gehouden dieren de laatste drie jaar (volgens bron eigenaar / opdrachtgever).
- het object is gemeld in het kader van het activiteitenbesluit.
- de inrichting is gedeeltelijk aanwezig.
- NB wet vergunning is niet aanwezig, maar er is wel een verklaring van geen bedenkingen afgegeven op 11-9-2015.
- op 29 september 2010 is een milieuvergunning verleend voor de navolgende aantallen dieren:
1358 geiten ouder dan 1 jaar
300 opfokgeiten van 61 dagen tot en met 1 jaar.
300 opfokgeiten en afmestlammeren tot en met 60 dagen.

Informatie omgevingsvergunning : Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

Er is een VVGB (verklaring van geen bedenkingen), d.d. 11 september 2015 afgegeven.

Informatie beregeningsvergunning:
- Ten name van: Kuyken M.
- Ago-nummer: 749.076
- Inrichtingsnummer: 27.722
- aantal installaties: 1
- capaciteit: 70 m³/uur
- aantal putten: 1
(Bron: Waterschap).

OMSCHRIJVING VAN HET OBJECT:
Opfokgeitenstal 1:
• bouwjaar 1963.
• afmetingen 24,96 m x 14,50 m = oppervlakte circa 362 m², goothoogte 2,30 m, nokhoogte 4,2 m.
• fundering op staal.
• de gevels zijn opgetrokken in steense (spouw)muren van baksteen.
• het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten en ligt op houten spanten.
• de stal is voorzien van een betonvloer.
• mestput is gedeeltelijk onderkelderd, de inhoud bedraagt circa 100 m3.
• de opfokgeitenstal is voorzien van houten draaideuren.
Indeling:
voergang;
groepshokken op stro ten behoeve van 300 opfokgeiten van 0 tot 60 dagen.

Opfokgeitenstal met afhang 2 aangebouwd aan stal 1:
• bouwjaar 2016.
• afmetingen 20,00 m x 47,50 m = oppervlakte 950 m², goothoogte 2,3/4,5 m, nokhoogte 7,8 m.
• fundering op staal.
• de gevels zijn opgetrokken in sandwichpanelen.
• het dak is gedekt met sandwichpanelen en ligt op stalen spanten. Dakisolatie is toegepast.
• de stal is voorzien van een betonvloer.
• de stal is voorzien van schuifdeuren.
Indeling:
werktuigenberging;
2 groepshokken op stro ten behoeve van 250 opfokgeiten van 60 dagen tot 1 jaar;
1 groepshok ten behoeve van 40 opfokgeiten van 0 tot 6 weken;
melklokaal met melktank, inhoud circa 10.500 ltr, De Laval bouwjaar circa 2000.
hygiënesluis met opslagruimte.

Werktuigenloods / opslag achter stal 2:
• bouwjaar 1999.
• afmetingen 30,00 m x 19,00 m = oppervlakte 570 m², goothoogte 4,50 m, nokhoogte 7,60 m.
• fundering op staal.
• de gevels zijn opgetrokken in sandwichpanelen (Rc3). Spouwisolatie is toegepast.
• het dak is gedekt met sandwichpanelen (Rc3) en ligt op stalen spanten.
• de werktuigenloods is gedeeltelijk voorzien van een betontegelvloer en gedeeltelijk een betonvloer (vloeistofdicht). Dakisolatie is toegepast.
• de werktuigenloods / opslag is voorzien van een overheaddeur.

Melkgeitenstal:
• bouwjaar 1990 en 2001.
• afmetingen 27,00 m x 70,00 m = oppervlakte 1.890 m², goothoogte 3,50 m, nokhoogte 8,2 m.
• fundering op staal.
• de gevels zijn opgetrokken in damwandprofielplaten.
• het dak is gedeeltelijk gedekt met asbesthoudende golfplaten en gedeeltelijk met asbestvrije golfplaten, en ligt op stalen spanten.
• de melkgeitenstal is voorzien van een betonvloer.
• de melkgeitenstal is voorzien van stalen schuifdeuren.
Indeling:
2 voergangen met ijzerwerk voerhekken;
6 groepshokken op stro ten behoeve van 885 geiten;
melkstal, oppervlakte 20,00 m x 6,80 m = oppervlakte 136 m2, met 2 x 28 stands zij-aan-zij Rapid exit, Westfalia (GEA) melkapparatuur.

Loods:
• bouwjaar 2015.
• afmetingen 71,00 m x 19,00 m + 24,00 m x 15,50 m = oppervlakte 1.721 m².
• fundering op staal.
• de gevels zijn opgetrokken in damwandprofielplaten.
• het dak is gedekt met damwandprofielplaten en ligt op stalen spanten.
• de loods is voorzien van een zandvloer.
• dit is feitelijk voor een groot deel de uitbreiding in melkgeiten voor 465 stuks extra melkgeiten, ruwbouw is er maar de inrichting moet nog worden geplaatst.

Opfokgeitenstal 3:
• bouwjaar 2013.
• afmetingen 15,00 m x 25,00 m + 15,26 m x 10,00 m = oppervlakte 528 m², goothoogte 3,8/4,30 m, nokhoogte 4,80/7 m.
• fundering op staal.
• de gevels zijn opgetrokken in sandwichpanelen. Spouwisolatie is toegepast.
• het dak is gedekt met damwandprofielplaten, ligt op stalen spanten en dragende muren en is geïsoleerd (circa 6,00 cm1).
• de stal is voorzien van een betonvloer.
• de stal is voorzien van drie overheaddeuren (automatisch).
Indeling:
voergang;
3 groepshokken (waarvan 2 potstal) op stro ten behoeve van 350 opfokgeiten van 0 tot 6 weken.

Vaste mestopslagruimte:
• bouwjaar 2013.
• afmetingen 24,00 m x 15,26 m = oppervlakte 366 m², goothoogte 3,80 m, nokhoogte 4,80 m.
• fundering op staal.
• open kopgevel.
• de gevels zijn gedeeltelijk opgetrokken in damwandprofielplaten en gedeeltelijk in betonwanden.
• het dak is gedekt met damwandprofielplaten en ligt op gegalvaniseerde spanten.
• de mestopslagruimte is voorzien van een betonvloer (verdiept gelegen ca. 60 cm1).

OVERIGE VOORZIENINGEN:
Erfverharding:
• ca. 1.500 m² verharding van klinkers en tegels.
Kuilvoeropslag:
• 2 sleufsilo’s voor mestopslag achter de stallen van circa 2 x 15 m x 10 m gestorte betonwanden en vloer.
• 2 sleufsilo’s met een betonnen vloer en beton lego blokken, wandhoogte 2,40 m resp. 1,00 m, met een afmeting van 65 m x 12,00 m = oppervlakte van circa 780 m² resp. een afmeting van 50,00 m x 11,00 m = oppervlakte van circa 550 m2.

IN AANBOUW ZIJNDE LOODS, alleen de poeren en spanten staan er.

LANDBOUWGROND:
Tot het bedrijf behoort een oppervlakte landbouwgrond. Huiskavel met een totale kadastrale oppervlakte van 02.44.40 ha, na aftrek van het bouwvlak / erf van circa 01.24.00 ha, resteert er een oppervlakte van 01.20.40 ha. Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30 cm.
Het perceel is op normale hoogte gelegen. Het perceel is niet gedraineerd.
Beregeningsmogelijkheid is wel aanwezig. Het perceel is rechthoekig van vorm, verkaveld en ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud. De waterhuishouding is: goed.

BEZICHTIGING:
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer 06 – 53 39 76 30 of via Arvalis, afdeling Vastgoed 073 - 217 35 80. De heer Jos van den Heuvel zal u rondleiden.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
Arvalis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs: op aanvraag
Exclusief levende have en voervoorraad.
Exclusief de bedrijfswoning met verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin op een perceeloppervlakte van 880 m2.
De koopprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. De kosten zijn: overdrachtsbelasting, notaris en kadaster.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900592
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 24 augustus 2023
Bouw
Type object ALV overig, geiten
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 44 a 40 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Bergeijk K 1010 Bergeijk K 1010
Perceeloppervlakte 24.440 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart