dsc_0308 (small) dsc_0303 (small) dsc_0316 (small) dsc_0305 (small) dsc_0005 (small) dsc_0008 (small) dsc_0011 (small) dsc_0016 (small) dsc_0287 (small) dsc_0292 (small) dsc_0313 (small) dsc_0314 (small) dsc_0318 (small) dsc_0321 (small) dsc_0330 (small) dsc_0338 (small) dsc_0339 (small) dsc_0343 (small) dsc_0348 (small)
dsc_0308 (small)
dsc_0303 (small)
dsc_0316 (small)
dsc_0305 (small)
Verkocht

Verkocht: Waterstraat 32, 8131 TD Wijhe

€ 245.000,- k.k.
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 3.163 m²

Omschrijving

Omschrijving
In het buitengebied van Wijhe nabij Broekland ligt deze vrij gelegen bouwkavel ter grootte van 3.163 m2 met opslagloods. Het betreft een woon-werk (bouw)kavel waar de bouw van een bedrijfswoning mogelijk is voor de vestiging van een bedrijf. Mogelijkheid uw eigen bouwplan overeenkomstig de bestemming te verwezenlijken. Het geheel is ideaal voor bedrijfsmatige doeleinden, combinatie wonen-werken e.d. Nabij verbindingswegen gelegen.

De bedrijfswoning dient binnen het bouwvlak gebouwd worden, de maximale inhoud bedraagt 750 m³, maximale goothoogte is 4,5 meter, maximale bouwhoogte is 10 meter de dakhelling moet tussen 20 en 55 graden zijn.

Volgens het bestemmingsplan is de vestiging van een bedrijf vallende in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Op het perceel staat een loods van ca. 10,11 m x 5,93 m. Deze loods is gebouwd is opgetrokken uit metselwerk met een houten spantconstructie en is gedekt met abc-golfplaten. De muren zijn betengeld en afgetimmerd met plaatmateriaal. De kap is geïsoleerd. De vloer is verhard met beton. De loods is voorzien van een gaskachel, een toilet en een wasbak.

In de bestemmingsplanvoorschriften (bestemming ‘bedrijf’ in het bestemmingsplan Buitengebied Olst-Wijhe) staat in artikel 6.2 onder c achter ‘overige bedrijfsgebouwen’ dat de maximale oppervlakte niet meer mag zijn dan bestaand (zoals legaal aanwezig op het moment van tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan). Dit houdt in dat er niet meer mag worden gebouwd dan dat er nu staat. Er zijn nog wel mogelijkheden om vergunningsvrij het volgende te bouwen: in het achtererfgebied mag nog maximaal 120 m² worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 5 meter.

De aansluitingen voor de nutsvoorzieningen gas, water, elektra en riolering zijn reeds aanwezig. De koper dient zelf een aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) te regelen. De kavel wordt aangeboden zonder aannemers of architect verplichting.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is de bestemming thans ‘Bedrijf’ met bouwvlak en dubbelbestemming Waterstaat-Intrekgebied. Voor nadere informatie omtrent vergunningen, bestemming, verbouwvoorschriften kan men zich wenden tot afdeling vergunningen van de gemeente Olst-Wijhe telefoonnummer 0570-568080.

Zakelijke lasten
Op het object rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, te weten de onroerende zaakbelasting en waterschapslasten.

Belasting en kosten
Omzetbelasting, notariskosten en overige kosten (behoudens de bemiddelingskosten van AgriTeam Makelaars) komen ten laste van koper.

Algemeen

Uitnodiging
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object) maar ook over de details (zoals oplevering, roerende zaken enz.) overeenstemming is bereikt.
Wij attenderen u er op dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

Voorbehouden /onderzoeksplicht
Indien koper een of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, worden niet geaccepteerd tenzij verkoper met dergelijke toevoegingen alsnog instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht ter zake alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker ook ter zake bestemmingen, bestemmingsplannen, bouw verordening e.d.

Raadpleeg uw eigen makelaar !

De gegevens met betrekking tot het onroerend goed zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Mochten er desalniettemin onjuistheden worden geconstateerd, dan kunnen aan deze brochure geen rechten worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP0700137
Vraagprijs € 245.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 16 mei 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Dakbedekking Asbest
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 3.163 m²
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond

Kaart