hoofdfoto ii iii iv v vi vii viii voorbeeld broeksehof 1 voorbeeld broeksehof 3
hoofdfoto
ii
iii
iv
Verkocht

Verkocht: Lange Broekstraat 25, 4944 XH Raamsdonk

€ 285.000,- v.o.n.
Type object Bouwgrond
Perceeloppervlakte 1.000 m²

Omschrijving

DRIE BOUWKAVELS, ter grootte van circa 1.000 m2, circa 1.270 m2 en circa 1.580 m2, bestemd voor de bouw een “HERENBOERDEIJ / SCHUURWONING”, gelegen op een prachtige locatie. Bouwkavel is eventueel uit te breiden met een achterliggende weide.

Indeling

In een rustig en landelijke omgeving, nabij het dorp Raamsdonk, liggen deze drie bouwkavels met een oppervlakte van circa 1.000 m2, circa 1.270 m2 en circa 1.580 m2, met uitermate weids uitzicht over de Lange Broekstraat te Raamsdonk.
Voor de bouwkavels is een gemeenschappelijk erf gelegen dat bestemd is voor het maken van een parkeerterrein. Deze kavel is circa 750 m2 groot en gaat aan de drie bouwkavels toebehoren.
Aan de achterzijde van de bouwpercelen kan – indien gewenst – weidegrond ter grootte van circa 1.870 m2 worden bijgekocht voor een bedrag van € 18.000,= v.o.n.
De bestaande zichtlijnen naar het achterliggende weidse landschap worden versterkt door de aanleg van landschappelijke elementen in de vorm van erfscheidingen en houtwallen aan de zijdelingse perceelsgrenzen. De openheid en de richting van het landschap wordt daarmee versterkt.
De bouwkavels biedt de mogelijkheid om vrij van een aannemer of projectontwikkelaar de bouwvergunning aan te vragen om zelf een prachtige vrijstaande woning te bouwen met alles naar eigen keuze.

Dit is voor u een unieke kans om te wonen in een landelijke omgeving!

De bouwkavels zijn gelegen nabij de autowegen A27 en A59 en brengen u binnen enkele autominuten op de snelweg. Een prachtige locatie, want naast de goede ontsluiting per auto is het ook een prima uitvalsbasis voor de natuur- en water(sport)liefhebber.
Binnen 5 minuten zijn diverse jachthavens en Nationaal Park “De Biesbosch” te bereiken.

Bijgesloten treft u een overzicht aan van de bouwpercelen met een gemeenschappelijk erf, dat bestemd is voor het maken van een parkeerterrein, alsmede twee percelen weide.

Raamsdonk
Raamsdonk is een dorp in de Noord-Brabantse gemeente Geertruidenberg.
Het is het meest westelijk gelegen dorp van de Langstraat.
Oorspronkelijk vormde Raamsdonk, samen met de kernen Raamsdonksveer en Keizersveer, de gemeente Raamsdonk. In 1997 werd deze gemeente bij de gemeente Geertruidenberg gevoegd. Het aantal inwoners van Raamsdonk bedraagt ongeveer 2.200 (2010).
De meerderheid van de inwoners is katholiek, naast een aanzienlijke protestantse minderheid.
Het langgerekte Raamsdonk ligt op een zandrug die uitsteekt boven het laaggelegen omliggende land dat oorspronkelijk uit veengrond bestond en waar vroeger turf gewonnen werd. Het dorp werd door de Langstraatspoorlijn (thans het Halvezolenpad), doorsneden.

In het naburige Raamsdonksveer is een geheel nieuw centrum ontwikkeld met hierin nieuwe dagwinkels en een Lidl supermarkt met ruim voldoende vrije parkeervoorzieningen. in dit centrum zijn ook Albert Heijn, Blokker, Trekpleister, Kruidvat, DA, Bruna, Zeeman en Hema gevestigd.
Ook scholen tot aan het middelbaar onderwijs aan toe alsmede een nieuwe bibliotheek, zwembad, theater behoren tot de faciliteiten van de gemeente Geertruidenberg waar Raamsdonk een niet onbelangrijk deel van uitmaakt.

Ten zuiden van het dorp loopt de Donge, en ten westen ligt een uitwateringskanaal van de Donge, waarop ook de 's-Gravenmoerse Vaart uitwatert en dat in het Zuiderafwateringskanaal uitkomt.
Dit mondt bij Keizersveer in het Oude Maasje uit. Raamsdonk wordt tegenwoordig vooral door landbouwgebied omringd.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Omschrijving
RAAMSDONK K 758 Lange Broekstraat 25
RAAMSDONK K 759 Lange Broekstraat 25
(Bron: kadaster).

Maatvoering
Maatvoering van de woningen binnen de standaardregeling uit het bestemmingsplan Buitengebied:

Kavel:
• Kavels binnen de begrenzing van het voormalig agrarisch bouwvlak en aansluitend aan de
bestaande bebouwing;
• Kavelbreedte van circa 25 meter langs de weg;
• Gemeenschappelijk erf waarop de woningen georiënteerd zijn;
• Het gemeenschappelijk erf vrijhouden van bebouwing;

Bebouwing
• Nieuwbouw bestaat alleen uit een drietal bouwmassa’s: één herenboerderij en twee
schuurwoningen, allen met bijgebouwen;
• Inhoud herenboerderij maximaal 750 m³ (excl. Bijgebouwen);
• Minimale afstand van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens van 3 meter;
• Maximale goot– en bouwhoogte herenboerderij 4,5 m resp. 8 meter;
• Maximale goot– en bouwhoogte schuurwoningen 3,5 m resp. 6 meter;
• Dakhelling herenboerderij 20 tot 50 graden;
• Dakhelling schuurwoningen 15 tot 35 graden;
• Maximaal 80 m² aan bijgebouwen per woning;
• Bouwhoogte bijgebouwen maximaal 6 meter (incl kap);

Parkeren en ontsluiting
• parkeren op eigen erf, inpandig en / of op het gemeenschappelijk erf
• Ontsluiting via bestaande gemeenschappelijke inrit.

Landschappelijke inpassing volgens het bestemmingsplan
• de bebouwing aan de Lange Broekstraat dient te worden voorzien van groene
erfafscheidingen;
• De bestaande sloot aan de oostzijde van het perceel dient te worden aangevuld met een
houtwal;
• Door de situering van beplanting aan de zijdelingse perceelsgrenzen worden de doorzichten
naar het achterliggende landschap versterkt;
• Handhaving van de bestaande bomenrij Lange Broekstraat.

Type woning – grondoppervlak circa 1.000 m2:
Voor de ruimtelijke opzet van het plan is in principe uitgegaan van een boerenerf met herenboerderij en twee bijbehorende schuurwoningen.
De op dit kavel te realiseren vrijstaande woning dient uitgevoerd te worden als "herenboerderij" in anderhalve bouwlaag met een kap.
Inhoud herenboerderij : maximaal 750 m³ zijn, exclusief 80 m² bijgebouw
Maximale goothoogte herenboerderij: 4,5 meter
Maximale bouwhoogte herenboerderij: 8 meter
Maximale bouwhoogte bijgebouwen: 6 meter (incl. kap)
Helling kap: 20 tot 50 graden

Type woning – grondoppervlak circa 1.270 m2:
Voor de ruimtelijke opzet van het plan is in principe uitgegaan van een boerenerf met herenboerderij en twee bijbehorende schuurwoningen.
De op dit kavel te realiseren vrijstaande woning dient uitgevoerd te worden als "schuurwoning” in één bouwlaag met een kap.
• Bouwvlak: ca. 250 m²
• Maximale goothoogte schuurwoning: 3,5 meter
• Maximale bouwhoogte herenboerderij: 6 meter
• Helling kap: 15 tot 35 graden
Maximale bouwhoogte bijgebouwen: 6 meter (incl. kap)

Type woning – grondoppervlak circa 1.580 m2:
Voor de ruimtelijke opzet van het plan is in principe uitgegaan van een boerenerf met herenboerderij en twee bijbehorende schuurwoningen.
De op dit kavel te realiseren vrijstaande woning dient uitgevoerd te worden als "schuurwoning” in één bouwlaag met een kap.
• Inhoud schuurboerderij : maximaal ca. 1250 m³
• Bouwvlak: ca. 250 m²
• Maximale goothoogte schuurwoning: 3,5 meter
• Maximale bouwhoogte herenboerderij: 6 meter
• Helling kap: 15 tot 35 graden
Maximale bouwhoogte bijgebouwen: 6 meter (incl. kap)
Deze schuurwoning mag worden opgesplitst in 2 wooneenheden!
Ideaal voor bijvoorbeeld als rugzakwoning of voor mantelzorgers.

Door Marquart architecten, dit in samenwerking met Aura stad en landschap zijn een aantal voorbeeld woningen en landschapsinrichtingen gemaakt die voor u als voorbeeld kunnen dienen.

Uiteraard kunt u met hen hierover van gedachten wisselen om uw eigen nieuwbouwproject extra allure te geven.

Nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen: drinkwaterleiding, elektriciteit, gemeenteriool, aardgas, telefoon en CAI zijn aanwezig als aansluiting in de bestaande wegen.
Koper is zelf verantwoordelijk (alsmede de kosten hiervan) voor alle aansluitingen op de nutsvoorzieningen vanaf de aansluiting in de berm van de weg naar de nieuw te bouwen woning.

Nadere info
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met de heer Ing. R.J.W. van Laarhoven, te bereiken via ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 of mobiele nummer: 06 – 29 52 02 97.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar roy.van.laarhoven@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt.
Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

BTW / Overdrachtsbelasting
De bouwkavel wordt via “vrij op naam’ geleverd. In de koopsommen vrij op naam is inbegrepen:
• Grondkosten;
• Notariskosten voor de akte van levering;
• Kadastrale kosten over de grond;
• Overdrachtsbelasting en/of BTW.

Vraagprijs
De vraagprijs bedraagt als volgt:
Oppervlakte 1.000 m2 : € 285.000,= v.o.n.
Oppervlakte 1.270 m2 : € 330.000,= v.o.n.
Oppervlakte 1.580 m2 : € 387.000,= v.o.n.

Weide per kavel : € 18.000,= v.o.n.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900128
Vraagprijs € 285.000,- v.o.n.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 23 maart 2018
Eigendomsrechten Gedeeltelijk perceel
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 1.000 m²
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart