01 05 08 13 16 19 21 22 25 30 33 35 38 47 50
01
05
08
13
Verkocht

Verkocht: Kapelstraat 5, 4021 AA Maurik

€ 650.000,- k.k.
Type object Woonhuis, woonboerderij
Gebruiksoppervlakte wonen 350 m²
Perceeloppervlakte 10.000 m²

Omschrijving

TE KOOP MONUMENTALE WOONBOERDERIJ 'MARIËNBURG' TE MAURIK
Overwater Rentmeesterskantoor biedt namens de eigenaar vrijblijvend te koop aan de hierna omschreven monumentale woonboerderij op
circa 1.00.00 ha grond, gelegen aan de Kapelstraat 5 te Maurik.

1. Omgeving
Het object is gelegen in Maurik, in de gemeente Buren ten zuidwesten van Maurik en ten noorden van de Provincialeweg. De monumentale hallehuis boerderij 'Mariënburg' is het hoofdgebouw van de locatie, Kapelstraat 5 te 4021 AA Maurik.
Aan het hallehuis is de voormalige veestal gebouwd. Ten westen van het hallehuis is via de deel van de woonboerderij de melkstal en de ligboxenstal te bereiken. De ligboxenstal betreft een U-terugkeerstal, is volledig onderkelderd en heeft ongeveer 50 ligboxen.
Ook zijn bij de aangeboden locatie drie schuren aanwezig. Het betreft een gemetselde jongveestal met inpandige garage, een kapschuur met deels jongveehuisvesting en deels opslag voor machines en een met stalen damwandprofielplaten opgetrokken loods.
Verder is er circa 14,5 ha weiland bij deze woonboerderij. Deze landerijen worden afzonderlijk te koop aangeboden.
De gronden rondom het object en in de omgeving van Maurik worden voornamelijk gebruikt als weiland. De aangeboden locatie is op steenworp afstand gelegen van de bebouwde kom van Maurik.
Ook is nabij de aangeboden locatie een bungalow aanwezig. Het adres van deze woning is Kapelstraat 7. Deze bungalow wordt afzonderlijk te koop aangeboden.
Beide objecten worden via hetzelfde toegangspad ontsloten en ook de landerijen en een perceel van de gemeente Buren zijn ontsloten via het toegangspad.
2. Hoofdgebouw
bouwjaar : 1900
inhoud : voorhuis circa 800 m³
oppervlakte : voorhuis circa 130 m², circa 350 m² totaal
renovaties : in 1986 is het voorhuis voorzien van een nieuw
pleisterwerk, asbestsanering heeft in 1983
plaatsgevonden. Het rieten dak is in 1969 voor
het laatst onderhouden.
fundering : niet onderheid
kelders : onder de woonboerderij ligt een kelder met een hoogte
van anderhalve bouwlaag
type : hallehuisboerderij
gevels : opgetrokken in metselwerk en afgewerkt met pleisterwerk
vloerconstructie : betonvloer
kapconstructie : het voorhuis heeft zowel een schilddak als een zadeldak met wolfseinden, het is gedekt met dakpannen. De stal
aan de woning heeft een overstek en is gedekt met riet en golfplaten.
puien en kozijnen : houten kozijnen, voordeur met bovenlicht, T-schuiframen
plafonds : de woonkamer heeft een houten plafond met verlichtingsarmaturen, de rest van het voorhuis beschikt over een plafond van zachtboard
kwaliteit van de materialen : in relatie tot het bouwjaar en ouderdom redelijk
indeling : begane grond: hal, woonkamer, opkamer boven kelder, badkamer, toilet, keuken
eerste verdieping: grote open zolder en twee slaapkamers
3. Ligboxenstal met melkruimte
bouwaard : ligboxenstal met circa 50 boxen
oppervlakte : 612 m²
goothoogte : circa 2,25 m
nokhoogte : circa 6 m
kelders : onderkelderd, keldervolume onbekend
constructie : gegalvaniseerde stalen spanten met houten gordingen
gevels : opgetrokken in metselwerk
vloerconstructie : gedeeltelijk voorzien van betonnen roosters
kapconstructie : golfplaten dakbedekking met lichtplaten
kwaliteit van de materialen : in relatie tot het bouwjaar en ouderdom redelijk
indeling : 2 + 2-rijer, terugkeer
melklokaal : betegelde wanden, deel van technische installatie niet
meer aanwezig
4. Kapschuur
bouwaard : kapschuur
gebruik : machineberging en jongvee
oppervlakte : 165 m²
kelders : aanwezig, kleine put onder de jongveehuisvesting
constructie : traditionele bouwaard, houten constructie
gevels : opgetrokken in metselwerk
vloerconstructie : betonvloer
kapconstructie : golfplatenconstructie
kwaliteit van de materialen : in relatie tot het bouwjaar en ouderdom redelijk
indeling : de kapschuur is deels ingericht voor jongveehuisvesting en deels voor machineberging. Boven de
jongveehuisvesting is een zolder aanwezig.
5. Loods
De loods staat achter de kapschuur en betreft een functioneel gebouw.
bouwaard : loods
type : kapschuur
nokhoogte : circa 6,5 m
goothoogte : voor circa 4 m, achter circa 2,8 m
gebruik : machineberging
oppervlakte : 300 m²
kelders : niet aanwezig
constructie : staalconstructie met houten gordingen
gevels : stalen damwandprofielplaten
vloerconstructie : betonvloer
dakbedekking : golfplaten
6. Schuur
bouwaard : schuur
gebruik : jongvee en opslag
oppervlakte : 105 m²
kelders : aanwezig
constructie : traditionele bouwaard
gevels : opgetrokken in metselwerk
vloerconstructie : betonvloer
kapconstructie : houten spanten met houten gordingen
dakbedekking : ABC-platen
indeling : deels garage/berging, deels jongveehuisvesting op
volledig rooster met kelder
7. Terreinvoorzieningen
aantal inritten : één eigen weg naar de Kapelstraat
hekwerken : aanwezig
groenvoorzieningen : aanwezig
verhardingen : de toegangsweg betreft asfaltbeton, het erf bestaat grotendeels uit gestort beton van wisselende kwaliteit, er
zijn een betonnen kavelpad aanwezig en voormalige met beton verharde kuilvoeropslagplaatsen
8. Nutsvoorzieningen
De CV installatie van de woonboerderij wordt gestookt op olie, hiertoe is in de deel een olietank aanwezig. De woonboerderij is aangesloten op elektriciteit, water en telefoon.
9. Kadastrale informatie
Het perceel is kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie L,
nummer 955, (gedeeltelijk) groot .......................................... circa 1.00.00 ha
10. Ligging en gebruik
De monumentale woonboerderij met agrarische opstallen is gelegen in het buitengebied van Maurik. Het agrarische erf heeft twee wooneenheden bestaande uit de aangeboden woonboerderij, Kapelstraat 5, en een afzonderlijk te koop aangeboden bungalow,
Kapelstraat 7.
11. Landgoedontwikkeling
Voor het oprichten van een nieuw landgoed is er 10 ha grond benodigd en kunnen er onder voorwaarden extra wooneenheden worden gerealiseerd. Vooralsnog biedt de gemeente geen extra ruimte voor wooneenheden ter plaatse.
12. Waterschapslasten
De waterschapslasten voor 2016 bedragen € 69,86 per hectare en 0,04552% van de WOZ-waarde van de gebouwen.
13. Zakelijke rechten
Het kadastrale perceel gemeente Maurik, sectie L, nummer 955 is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Gasunie Transport Services BV.
Ook is het kadastrale perceel gemeente Maurik, sectie L, nummer 955 belast met een
opstalrecht nutsvoorzieningen, ten behoeve van de gemeente Buren.
Ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Maurik, sectie L, nummer 122
is een erfdienstbaarheid gevestigd ten laste van het aangeboden object om te komen en te gaan naar de openbare weg.
Bij een gesplitste verkoop zal het toegangspad met een erfdienstbaarheid ten behoeve van de bungalow en de landerijen worden belast. In de erfdienstbaarheid zal worden bepaald hoe het pad dient te worden onderhouden en gebruikt.
14. Bestemming
Voor het aangeboden object vigeert het bestemmingsplan 'Buitengebied 2008',
vastgesteld door de raad op 29 september 2009.
In dit bestemmingsplan heeft het perceel de bestemming 'Agrarisch-Oeverwalgebied'
met de bestemming 'Wonen'.
De gemeente biedt de mogelijkheid de monumentale woonboerderij te splitsen in twee wooneenheden. Ook is er een mogelijkheid in ruil voor het verwijderen van de aanwezige bebouwing één woonbestemming extra te realiseren. Door het huidige beleid van de gemeente zijn deze ontwikkelingen nu niet mogelijk. Op (lange) termijn wordt deze mogelijkheid echter niet uitgesloten.
Aan deze locatie is ook de dubbelbestemming 'Cultuurhistorisch waardevol gebied' toegekend. Verder is de woonboerderij aangeduid als 'Gemeentelijk monument'.
15. Bodemonderzoek
Verkoper heeft bij de aankoop van de percelen op 26 april 2005 een verkennend bodem- en grondwateronderzoek laten verrichten door het Centraal Bodemkundig Bureau Deventer BV, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de rapporten van 28 januari 2005 met het kenmerk 1231271 en het rapport van 21 april 2005 met het kenmerk 1231272 Op verzoek van koper kunnen deze rapporten beschikbaar worden gesteld.
16. Bijzonderheden
- De aangeboden locatie kan ook worden verworven met meer grond. Indien er meer grond wordt aangekocht door de koper van de woonboerderij, dan dient de ontsluiting van de overblijvende landerijen op een goede en praktische wijze gerealiseerd te worden.
- Voor de landerijen is een aanbiedingsplicht van toepassing bij een bestemmingswijziging.
- Bij een aankoop van de onderhavige locatie dient de juiste oppervlakte vooraf te worden ingemeten door het Kadaster.
17. Algemeen
Aanvaarding: in overleg
Bezichtiging: in overleg
Vraagprijs:
De woonboerderij op 1 ha: € 650.000,00 de massa kosten koper
Extra grond te verwerven: € 75.000,00 per ha kosten koper
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer A.A.G.C. Huysmans telefoon: (078) 674 94 63 of e-mail: a.huysmans@overwater.nl.
Hoewel deze informatie met bijlagen met veel zorg is samengesteld, kunnen er onjuistheden in voorkomen. Daarom kunnen er aan deze informatie geen rechten en/of verplichtingen worden ontleend. Alle verstrekte informatie moet uitsluitend worden gezien als een uitnodiging tot nader overleg dan wel tot het uitbrengen van een bieding.
Verkoper stelt nadrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat er over alle voorwaarden overeenstemming is bereikt. Het bieden van de vraagprijs houdt niet automatisch in dat er ook een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht van beraad en/of gunning voor, zonder opgaaf van redenen.
Indien koper één of meer voorbehouden wenst, dient hij dat bij de onderhandelingen in te brengen. Voorbehouden ingebracht nadat een overeenkomst tot stand is gekomen,worden niet geaccepteerd tenzij verkoper alsnog met het voorbehoud instemt. Koper heeft een eigen onderzoeksplicht met betrekking tot alle onderwerpen die voor hem van belang zijn of kunnen zijn.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP2900035
Vraagprijs € 650.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Maandag 23 april 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Woonhuis, woonboerderij
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1900
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 10.000 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 350 m²
Inhoud 800 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 2
Aantal kamers 4 (waarvan 2 slaapkamers)
CV ketel
Combiketel Ja

Kaart