Beschrijving

In het buitengebied, tussen Tilburg en ’s Hertogenbosch, op een goed ontsloten en bereikbare locatie gelegen een vrijstaand langgevelwoonboerderij met diverse bedrijfsgebouwen en verdere aanhorigheden, tuin en landbouwgrond op een totale perceeloppervlakte van 8.09.81 ha.

Indeling

Het object is gelegen in het landelijk gebied van het dorp Haaren aan de Holstraat. Het is op circa 10 minuten gelegen van Tilburg en 15 minuten gelegen van ’s Hertogenbosch. Middels de N65 is het goed bereikbaar en ontsloten in zowel de richting van Tilburg en ’s Hertogenbosch. Het centrum van Haaren met al haar voorzieningen ligt op circa 5 minuten rijden van het object. 

Het betreft een agrarische locatie, bestaande uit een langgevelwoonboerderij (voorhuis en achterhuis) met een voormalig ligboxenstal/oude schuur/werktuigenloods, voormalig vleesvarkensstal, voormalig jongveestal/varkensstal & hobbyruimte en verdere aanhorigheden, ondergrond, erf, tuin en landbouwgronden op een totale perceeloppervlakte van 8.09.81 ha. 

Kadastrale gegevens
HAAREN	A	1683	Huiskavel	01.42.71 ha
HAAREN	A	2175	Huiskavel	01.11.60 ha
HAAREN	A	2375	Huiskavel	01.88.90 ha
HAAREN	A	1032	Huiskavel	00.14.80 ha
HAAREN	A	2177	Huiskavel	00.84.00 ha
HAAREN	A	1145	Veldkavel 1	00.15.00 ha
HAAREN	A	1240	Veldkavel 1	00.55.60 ha
HAAREN	A	2022	Veldkavel 1	01.08.50 ha
HAAREN	A	1339	Veldkavel 1	00.24.10 ha
HAAREN	A	1340	Veldkavel 1	00.29.60 ha
HAAREN	A	1146	Veldkavel 2	00.12.80 ha
HAAREN	A	1147	Veldkavel 2	00.22.20 ha
Totale oppervlakte				08.09.81 ha 

Aantekening kadaster
Het perceel kadastraal bekend gemeente HAAREN, sectie A, nummer 2022 is het eigendom belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van het perceel ten behoeve van gemeente Haaren.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming 
Krachtens het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied, herziening 2020” van gemeente Haaren dat is vastgesteld op 24 september 2020, is het huiskavel bestemd als:
•	Enkelbestemming		: Agrarisch
•	Dubbelbestemming		: Waarde – Archeologie 2 
•	Bouwvlak			    : Bouwvlak
•	Functieaanduiding		: Intensieve veehouderij 
•	Functieaanduiding		: Specifieke vorm van agrarisch – Veehouderij 
•	Gebiedsaanduiding		: Overige zone – Ambtshalve wijziging
•	Gebiedsaanduiding		: Overige zone – Boomteeltontwikkelingsgebied 
•	Gebiedsaanduiding		: Overige zone – Gemengd landelijk gebied 
•	Gebiedsaanduiding		: Overige zone – Stalderingsgebied 

Aangesloten op
•	drinkwaterleiding;
•	elektriciteitsnet;
•	aardgas;
•	drukriolering;
•	telefoon;
•	glasvezel, in de straat aangelegd maar het woonhuis is (nog) niet aangesloten

Woonboerderij
•	bouwjaar 1868.
•	de inhoud inclusief achterhuis bedraagt ca. 1.050 m³.
•	opgetrokken in steens muren van baksteen waar in de jaren ’70 een nieuwe muur eromheen is geplaatst en 
    ook meteen is na geïsoleerd. 
•	dak beschoten met houten delen en gedekt met dakpannen. 
•	kozijnen van hardhout, grotendeels voorzien van enkele beglazing.
•	centrale verwarming op aardgas (HR ketel, ca. 2000) in alle woon- en verblijfsruimten, de woonkamer en 
    keuken is voorzien van een kachel ten behoeve van bijverwarming.
•	begane grondvloer van beton en verdiepingsvloer van hout.
•	indeling begane grond:
    woonkamer (ca. 30 m²) met gedeeltelijk houten en marmeren vloer, stucwerk wanden, balken plafond. De 
    woonkamer is voorzien van een houtkachel en tuinkamer (ca. 15 m²) bereikbaar middels houten 
    schuifdeuren voorzien van glas in lood;
    keuken met een zeilvloer, half betegeld / half gestucte wanden, houten schrootjes plafond. De keuken is 
    voorzien van een eenvoudig functionele keuken en kelder (ca. 8 m²) dat middels de keuken bereikbaar is. 
    Vanuit de keuken is er een vaste houten trap dat toegang biedt tot de eerste verdieping;
    hal met meterkast, tegelvloer, stucwerk wanden, houten schrootjes plafond;
    slaapkamer, tapijtvloer, gestucte wanden, balken plafond;
    bijkeuken, met zeilvloer, half betegeld / half gestucte wanden, houten schootjes plafond. 

Achterhuis
•	oppervlakte van het achterhuis is ca. 55 m².
    uitgerust met een badkamer dat voorzien is van een ligbad, douche, dubbele wastafel, geheel betegeld en 
    voorzien van een toilet;
    hal, kantoorruimte / hobbyruimte met een tapijtvloer, stucwerk wanden, houten schrootjes plafond.
•	indeling eerste verdieping: 
    overloop, met tapijtvloer, stucwerk wanden, houten schrootjes plafond;
    3 + 1 slaapkamers;

Voormalig ligboxenstal
•	bouwjaar onbekend.
•	afmetingen ca. 33 m x ca. 13.50 m = ca. 450 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 5 á 6 m.
•	de stal is 2-rijig (1 + 1).
•	opgetrokken in gedeeltelijk geïsoleerde spouwmuren. 
•	het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten, behoudens de melkkamer deze is nog voorzien van asbest, op 
    houten gordingen liggend op stalen spanten met staanders. 
•	natuurlijke ventilatie via open nok met koepel.
•	zwevende boxen.
•	de ligboxenstal is voorzien van een roostervloer met ca. 300 m³ mestopslag. 
•	roosters van het jaar ca. 1995. 

Oude schuur
•	bouwjaar 1868.
•	afmetingen ca. 20 m x ca. 10 m = ca. 200 m². 
•	opgetrokken in steens muren. 
•	het dak is gedekt met dakpannen liggend op houten spanten. 
•	voorzien van een hooizolder.
•	voorzien van een roostervloer met ca. 300 m³ mestopslag. 
•	in gebruik t.b.v. opslagruimte, voorheen ten dienst van de ligboxenstal. 
•	aan de schuur is een werkplaats (ca. 55 m²) aangebouwd en geheel dicht gezet. 

Werktuigenloods
•	bouwjaar ca. 1980.
•	afmetingen ca. 12 m x ca. 9.50 = ca. 115 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 4 á 5 m. 
•	opgetrokken in steens muren waarbij de voorzijde open is. 
•	het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten op houten gordingen liggend op stalen spanten met staanders. 
•	de loods is voorzien van een betonvloer.
•	in gebruik t.b.v. opslag.

Voormalig vleesvarkensstal
•	bouwjaar 1970.
•	afmetingen ca. 41 m x ca. 9 m = ca. 375 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 3.50 m.
•	opgetrokken in niet geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
•	het dak is gedekt met asbesthoudende golfplaten op door gemetselde dragende muren en voorzien van een 
    verlaagd ventilatieplafond.
•	hokafscheidingen van betonnen wanden.
•	volledige roostervloer met ca. 100 m³ mestopslag. 
•	de voormalig vleesvarkensstal is in gebruik t.b.v. opslag. 
•	aan de achterzijde van de vleesvarkensstal is een paardenstal aangebouwd dat nu in gebruik is t.b.v. opslag.
•	de voorzijde van de voormalig vleesvarkensstal is in gebruik als garage ca. 50 m². 

Voormalig jongveestal
•	bouwjaar 1980.
•	afmetingen ca. 25 m x ca. 15 m = ca. 375 m², goothoogte ca. 2.50 m, nokhoogte ca. 4.50 m.
•	opgetrokken in niet geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
•	het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten op houten gordingen liggend op stalen spanten met staanders.
•	natuurlijke ventilatie middels een open nok met koepel.
•	zelfsluitend voerhekken.
•	de jongveestal is voorzien van een roostervloer met ca. 650 m³ mestopslag. 
•	roosters van het jaar 1998.
•	verlaagd plafond met ventilatie.
•	gedeelte voor het houden van jongvee. 
•	gedeelte voor het houden van meststieren.

Voormalig varkensstal / hobbyruimte
•	bouwjaar 1980.
•	afmetingen ca. 10 m x 10 m = ca. 100 m², goothoogte ca. 2 m, nokhoogte ca. 4 m.
•	voorzien van een dubbele garagedeur. 
•	opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
•	het dak is gedekt met asbestvrije golfplaten en geïsoleerd met dakplaten liggend op stalen spanten.
•	voorzien van een betonvloer.
•	voor 1/3 deel uitgerust met een houten verdiepingsvloer. 
•	voorzien van een boiler, aparte toilet, keukenblok en douche. 
•	gedeelte voor het houden van vleesvarkens, de inrichting van deze ruimte is wel aanwezig maar niet meer in 
    gebruik. 
•	opgetrokken in geïsoleerde spouwmuren van baksteen.
•	het dak is gedekt met abc golfplaten en ligt op ijzeren spanten.
•	in gebruik als opslagloods.

Erfverharding
•	verharding van gebakken klinkers / stelconplaten 
•	kavelpad van gebakken klinkers / stelconplaten 
 
Huiskavel met een totale kadastrale oppervlakte van 04.72.01 ha. 
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 40 á 50 cm.
Het perceel is rechthoekig van vorm en rondom ontsloten aan de verharde weg Holstraat, onverharde Hollenhoekweg en onverharde Kovelsweg. 
Het perceel is niet gedraineerd. 
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud en is in gebruikt ten behoeve van maïsteelt.
De bereikbaarheid van het perceel is goed.

Bezichtiging
Mocht u nog vragen hebben of wilt u het object bezichtigen, bel rechtstreeks de heer D.J.M. van Gendt, te bereiken onder 06 – 22 66 15 80 of via 073 - 217 35 80. De heer van Gendt zal u rondleiden. 

Algemeen
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed. 
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. 

Aanvaarding 
De aanvaarding is in overleg.

Vraagprijs 
De vraagprijs bedraagt: € 1.450.000,- kosten koper.

Kenmerken