naamloos schets schets 2 schets 3
naamloos
schets
schets 2
schets 3
Verkocht

Verkocht: Tongerloseweg 17, 5087 KX Diessen

€ 289.000,- k.k.
Type object Bouwgrond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 2.770 m²
Status Verkocht

Omschrijving

Op een fraaie locatie gelegen BOUWKAVEL voor het bouwen van een vrijstaande woning met bijgebouw op een perceeloppervlakte van 2.770 m2

Indeling

Op een fraaie locatie gelegen BOUWKAVEL voor het oprichten van een vrijstaande woning van maximaal 1.000 m3 met bijgebouw op een perceeloppervlakte van maar liefst 2.770 m2, gelegen te Diessen (Baarschot) aan de Tongerloseweg naast huisnummer 17.
In Baarschot / Diessen wordt deze bouwkavel te koop aangeboden, waar de mogelijkheid is om bouwvergunning direct aan te vragen voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis met bijgebouw.
Het is een unieke ruime bouwkavel, ideaal gelegen aan de rand van de bebouwde kom, op korte afstand van het centrum van zowel Baarschot als Diessen.
Dit is voor u een unieke kans om uw eigen droomwoning te kunnen bouwen op een grote kavel van 2.770 m2.
In het vervolg van de verkoopbrochure worden de voorwaarden en mogelijkheden uiteengezet.

Bestemming
Voor de locatie Tongerloseweg 17 in Diessen is een bestemmingsplan door de Raad vastgesteld op 22 februari 2018, dat ziet op de beëindiging van de agrarische bestemming van deze locatie en een herbestemming naar “Wonen”.
Naast beëindiging van de veehouderij, wordt ter plaatse een Ruimte voor Ruimte kavel gerealiseerd.

Krachtens het bestemmingsplan “Tongerloseweg 17” van de gemeente Hilvarenbeek, vastgesteld op 22 februari 2018 is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Wonen.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 2
Maatvoering: maximum aantal wooneenheden: 1.
Bouwaanduiding: Vrijstaand.
Functieaanduiding: Specifieke vorm van wonen – ruimte voor ruimte.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beekdal.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – groenblauwe mantel.

Bestemmingsplanregels: zie bijlagen.

Stedenbouwkundige uitgangspunten
• Het bestaande agrarische bouwblok aan de Tongerloseweg 17 wordt opgeheven;
• De bestaande langgevelboerderij blijft behouden en zal gesplitst worden in twee wooneenheden;
• De bestaande zuidelijke schuur zal geheel gesloopt worden;
• De bestaande noordelijke schuur zal grotendeels gesloopt worden. Het voorste deel met een oppervlakte van 85 m2 blijft gehandhaafd als tijdelijke woning en later als bijgebouw bij de noordelijke wooneenheid in de boerderij.
• De nieuwbouw bestaat uit één Ruimte voor Ruimte woning met bijgebouwen te noorden van de bestaande langgevelboerderij;
• De hoogte van de nieuwe woning sluit aan bij de bebouwing in de directe omgeving en
bedraagt een maximale bouwhoogte van 8 m en een goothoogte van 4,00 m en een inhoud van maximaal 1000 m3.
• De woning heeft een enkelvoudige hoofdvorm met zadeldak, dakvlak beeldbepalend. Wolfseinden zijn toegestaan;
• De woning heeft een traditionele gevelopbouw met een vlakke gevel, kozijnen zijn dieper gelegen;
• Bijgebouwen hebben een maximale bouwhoogte van 6 m en een goothoogte van 3;
• De nieuwe woning bestaat uit één bouwlaag met kap, waarbij het dakvlak beeldbepalend is;
• De nieuwe woning is georiënteerd op de Tongerloseweg;
• Er dient samenhang te zijn tussen de gebouwen op de bouwkavel. Dat moet blijken uit de plaatsing, vormgeving en de materialisatie van de gebouwen;
• De nieuwe woning wordt achter de achtergevelrooilijn van de bestaande langgevelboerderij geplaatst, waardoor de langgevelboerderij goed beleefbaar blijft als belangrijk ruimtelijk element. De woning ligt op minimaal 5 meter van de zijdelingse perceelgrenzen;
• De bestaande houtwal aan de achterzijde van het huidige wordt gehandhaafd en uitgebreid langs de grenzen van de nieuwe kavel van de Ruimte voor Ruimte-woning;
• De erfafscheiding aan de voorzijde wordt gevormd door een haag;
• Aan de randen van de nieuwe kavel worden enkele gebiedseigen bomen (eik, es) geplant om de bebouwing een kader te geven en de overgang naar het landschap te verzachten;
• Kleurgebruik: gedekte tinten voor gevels en daken;
• Materiaalgebruik: natuurlijke materialen, zoals hout en/of bakstenen voor de gevels hebben de voorkeur;

Nutsvoorzieningen
De koper zal op zijn kosten de duiker en een in- en uitrit voor de bouwkavel aanleggen.
De aanleg en installatie gereed tot gebruik van hoofdleidingen voor gas, water, elektriciteit en telefoon zijn voor rekening van de koper; tevens de kosten voor de aansluiting naar de woning.

BTW / overdrachtsbelasting
De bouwkavel wordt via “kosten koper” geleverd.
Dit betekent dat de koper kosten betaalt boven de koopprijs. De kosten bestaan uit
kosten voor het opstellen van de akte van levering, kosten voor het opstellen van hypotheekakte en kosten voor onderzoek in het kadaster en uitmeetkosten van het kadaster.

Over de bouwkavels is BTW van toepassing en is er geen overdrachtsbelasting van toepassing.

Vraagprijs
De vraagprijs van de bouwkavel bedraagt € 289.000,= k.k. inclusief btw.

Aanvaarding
In overleg.

Bezichtiging
U kunt de bouwkavel op eigen gelegenheid bezichtigen.
Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met de makelaar, Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiele nummer
06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed telefoon 073 – 217 35 80.
Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoudt dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900205
Vraagprijs € 289.000,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Vrijdag 2 november 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Bouwgrond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2.770 m²

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart