00006 00012 00026 00028 00054 00057 00058 00060 00062 00075 00076 00077 00095 00055 00099 00101 00102 00103 00031 00033 00043 00046 00107 00110
00006
00012
00026
00028

Te koop: Vierhuisterweg 29*, 8507 CG Rohel

Prijs op aanvraag
Type object Recreatie, vrije tijd
Aanvaarding In overleg

Omschrijving

Namens opdrachtgever te koop aangeboden

Melkveebedrijf en activiteitenboerderij “Boerderij Vierhuis” gelegen nabij Rohel, bestaande uit een stelpboerderij, ligboxenstal, jongveestal en werktuigenberging, ruimte voor het ontvangen van groepen/recreatieruimte, kampeerplekken/terrein, boerderijwinkel en landerijen.

Het bedrijf bestaat uit ca. 9,5 ha eigendom en ca. 31 ha erfpacht in de vorm van 3 erfpachtcontracten. Momenteel zijn er gesprekken met ASR om 2 erfpachtcontracten af te kopen.

Stelpboerderij - woongedeelte
De stelpboerderij is gebouwd omstreeks 1920 en is daarna in 1965 verbouwd. De boerderij is opgetrokken in spouwmuren. Het dak voorzien van houten dakbeschot is met dakpannen en riet gedekt. Het riet is in 2007/2008 gedeeltelijk vernieuwd. De begane-grond-vloer en de verdiepingsvloer zijn uitgevoerd in hout en beton. Het woongedeelte wordt verwarmd door middel van centrale verwarming (eigendom CV combiketel van 2015). De kozijnen, uitgevoerd in hardhout en kunststof en zijn geheel voorzien van dubbele beglazing.

Indeling woongedeelte
Begane grond: Keuken, woonkeuken/woonkamer, bijkeuken, toilet.
Verdieping: Overloop, 5 slaapkamers, badkamer en toilet.

Bijzonderheden
- Buitenschilderwerk is in 2015 uitgevoerd
- De keuken is in 2011 vernieuwd
- Op de verdieping is in 2017 een grote (slaap)kamer gerealiseerd
- De badkamer is in 2003/2004 vernieuwd
- In de badkamer (op de verdieping) is vloerverwarming aanwezig
- De dakkapel op de noordzijde van het woongedeelte dient te worden vernieuwd
- In 2013 is er een veranda gebouwd (aansluitend aan de woonkeuken)

Traditionele schuurgedeelte
Het geheel is opgetrokken in spouwmuren. Het dak is met is dakpannen en riet gedekt
De schuur is ingericht met een vergaderzaal (De Golle) van ca. 10x10 meter, ruimte van ca. 4x6 metero.a. geschikt als kantoor en daarnaast nog een schuurgedeelte welke recreatief in gebruik is van ca. 12x4 meter
Verwarming in De Golle vindt plaats via gaskachels

Recreatieruimte
De recreatieruimte is in 2007 gerenoveerd en heeft een afmeting van ca. 10x40 meter. Het geheel is opgetrokken in betonelementen met damwandprofielbeplating en golfplaten. Achter de recreatieruimte bevindt zich nog een mestopslag (mestput) van ca. 120 m3

Ligboxenstal
De stal is gebouwd in 2001 en heeft een afmeting van ca. 23x40 meter. Het geheel is opgetrokken in betonelementen en deels vogelgaas met gordijn. Het dak, voorzien van open nok, is met golfplaten gedekt en het spantwerk is van ijzer.

Bijzonderheden
- Capaciteit: 97 grootveeboxen. (Huidige indeling is 78 grootveeboxen en 27 jongveeboxen)
- Boven de voormalige melkstal (thans niet meer aanwezig) bevindt zich de skybox/vergaderruimte met toiletgroep en garderobe (ca. 6x11 meter).
Deze is voorzien van een grote keuken (met 2 gasstellen) en airco/verwarming.
- In de voormalige melkstal is een winkel gesitueerd van ca. 4x11 meter. De winkel kan evt. weer omgebouwd worden naar een melkstal.
- De melkput is nog aanwezig.
- De winkel is voorzien van een klimaatbeheersingssysteem
- Er is een rondpompsysteem van waterleiding aanwezig incl. verwarming
- Mestopslag 1700m3

Jongveestal
De jongveestal is gebouwd in 2006 en heeft een afmeting van ca. 12x25 meter. De stal is opgetrokken in damwandbeplating. Het dak is met golfplaten gedekt en het spantwerk is van metaal.

Bijzonderheden
- Diverse strohokken aanwezig
- Hier is geen mestopslag
- Boven de strohokken is een ruime zolder voor hooi en stro aanwezig
- Aangesloten op rondpompsysteem van de ligboxenstal

Machineberging
De machineberging is in 1986 gebouwd en heeft een afmeting van ca. 13x8 meter. De berging is opgetrokken in damwandbeplating en het dak is met asbestcement houdende golfplaten gedekt.
Onder de machineberging bevindt zich een mestopslag van ca. 70m3

Kuilplaten
1 x ca. 10 x 24 meter (losse betonplaten)
1 x ca. 8 x 20 meter (losse betonplaten)
1 x ca. 8 x 24 meter (losse betonplaten)
1 x ca. 8 x 15 meter (losse betonplaten)

Voer-/kunstmestsilo’s:
1 voersilo, inhoud ca. 10 ton
1 kunstmestsilo, inhoud ca. 8 ton

Op het erf bevindt zich een parkeerterrein van ca. 120 x 12 meter.

Landerijen:
De landerijen zijn gelegen in één blok achter de opstallen, bereikbaar via het erfperceel middels een met gebroken puin en frees-asfalt verhard pad van ca. 500 meter lengte en ca. 3 meter breed. De grondsoort betreft een veen op zandgrond met een teelaardelaag van ca. 30 cm. Alle percelen zijn op brede akkers met greppels en royale kopeinden gelegen. Er bevindt zich in het land (alle percelen) een waterleiding zodoende dat er in alle percelen drinkwatervoorziening is.

Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Noord 2017 van de gemeente De Fryske Marren heeft de locatie de enkelbestemming Agrarisch en de functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch – activiteitenboerderij. De bijhorende landerijen hebben de enkelbestemming Agrarisch. Perceelsnummer 395 kent tevens deels de dubbelbestemming Waarde – Archeologie.

BIJZONDERHEDEN

Pas/NB-vergunning:
Momenteel wordt er uitgezocht hoeveel stuks vee er op de locatie gehouden mogen worden.

Bodemverontreiniging:
De percelen zijn op aangeven van verkoper voor zover bekend niet meer vervuild dan het agrarisch gebruik met zich heeft meegebracht.

Nutsvoorzieningen:
Aansluitingen op gas, water, elektra en riolering (schotel aanwezig).

Ondergrondse tank(s):
N.v.t.

Natuurpakket:
Op alle landerijen rusten diverse natuurpakketten. De koper dient deze pakketten over te nemen inclusief de bijhorende gebruiksvoorwaarden.

Herinrichtingsrente:
N.v.t.

Betalingsrechten:
38,29 stuks met een bruto basisbetaling van € 10.069,28 en een bruto vergroeningsbetaling van € 4.352,95, totaal bruto € 14.422,23.

Fosfaatrechten:
De administratieve dieraantallen per 2 juli 2015 bedragen 0 melk- en kalfkoeien, 7 stuks jongvee < 1 jaar, 34 stuks jongvee 1 jaar en ouder. Omgerekend bruto 812 kg fosfaat.

Jachtrecht:
Het jachtrecht is verhuurd.

Energielabel:
Het woongedeelte heeft een voorlopige toewijzing energielabel F.

OVERIGE INFORMATIE

- Alle op de koop vallende kosten komen voor rekening van de koper, hieronder begrepen zijn de notariskosten, inschrijvingen openbare registers en overdrachtsbelasting.

- Aspirant kopers kunnen aan dit schrijven geen enkel recht verbinden van voorkeur of eerste koop.

- Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen is koper verplicht een aanbetaling bij de aangegeven notaris te storten, zijnde 10% van de hoofdsom (incl. eventuele roerende zaken).

- De overdracht van het bedrijf vindt plaats in de zin van artikel 37d Wet op de Omzetbelasting 1968 (d.w.z. dat de koper de rechten en plichten van de verkoper m.b.t. het BTW-regime overneemt c.q. voortzet).

Aanvaarding en betaling: in overleg.
Verrekening zakelijke lasten: datum eigendomsoverdracht.
Bezichtiging: uitsluitend op afspraak.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer FRYSL00095
Prijs Prijs op aanvraag
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 1 mei 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Recreatie, vrije tijd
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1920
Locatie
Ligging Aan vaarwater
Aan water
Buiten bebouwde kom
Open ligging
Platteland
Vrij uitzicht
Kadastrale gegevens
Eigendom Eigen grond

Kaart