Te koop: Cultuurgrond aan Dr. Kortmannstraat, 2381 BJ Zoeterwoude

Type object Losse grond

Beschrijving

ONLINE INSCHRIJVING: Percelen cultuurgrond van ruim 11 ha gelegen aan de Dr. Kortmannstraat te Zoeterwoude.

Er is geen vraag- en/of richtprijs beschikbaar.

KADASTRAAL
Zoeterwoude F 90, groot 2.73.56 ha
Zoeterwoude F 91 ged., groot ca. 8.32.79 ha
Samen ca. 11.06.35 ha

CULTUURGROND
Het betreft blijvend grasland percelen met een opgegeven gemeten maat van 10.10.11 ha.
Het object is driehoekig van vorm en bestaat uit 8 topografische percelen. Aan de lange zijde langs de N206 ligt een strook die in het verleden dienst heeft gedaan als semi-verhard kavelpad.
De afwatering is deels met de ronde ligging en deels met greppels naar de omliggende watergangen.
De zode is goed ontwikkeld met een redelijk tot goede graslandsamenstelling, de onkruiddruk is slaag.
Op het object zijn twee landschapselementen aanwezig, bestaande uit een klein (ca. 40 m²) en een wat groter (ca 600 m²) bosje.
De percelen zijn ontsloten naar de parallelweg van de Dr. Kortmannstraat (N206) via een nog te vestigen recht van overpad. Verkoper draagt zorg voor een recht van overpad over het bij hem in eigendom verblijvende perceel F 91 ged. N.
De percelen zijn tot 1 december 2024 geliberaliseerd verpacht.

LIGGING
De (deel)percelen liggen in de driehoek tussen de Dr. Kortmannstraat (N206) / Stompwijksevaart, de sloot met het jagersbosje en de Zwetpad, ten westen van de Zuidbuurtseweg en ten zuiden van de Laan van Zwethof in Zoeterwoude.
Via de N206 is noordelijk Zoeterwoude en de A4 en de N11 bereikbaar en naar het zuiden Stompwijk. De omringende percelen zijn cultuurgrond in een agrarisch gebied, direct ten zuiden van Zoeterwoude.

OMGEVINGSPLAN/BESTEMMING
Hoofdbestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden' binnen bestemmingsplan "Landelijk Gebied" van de gemeente Zoeterwoude.

MEERWAARDECLAUSULE bij niet-agrarische bestemmingswijziging
Als er binnen 10 jaar na levering van het object op het verkochte een bestemmingswijziging plaatsvindt van agrarisch naar wonen en/of industrie en/of zonnevelden, dan zal er een nabetaling worden betaald aan verkoper van € 5,- per m².

RECHT OVER OVERPAD
Er zal een recht van overpad t.b.v. het gekochte en t.l.v. het bij verkoper in eigendom verblijvende deel van perceel F 91 ged. N worden opgenomen.

DATA (wijziging voorbehouden)
Kijkdag - woensdag 29 mei tussen 10.00 en 16.00 uur
Start online inschrijving - woensdag 15 mei
Sluiting online inschrijving - maandag 1 juli om 14.00 uur
Gunningsdatum - donderdag 4 juli
Bod onherroepelijk - maandag 29 juli
Juridische levering - vrijdag 30 augustus
Feitelijke levering - maandag 2 december

BIEDINGEN - SELECTIE/GUNNING
Vanaf 15 mei kan er uitsluitend digitaal een bod uitgebracht worden met een bedrag in hele euro’s, kosten koper en vergezeld van eventuele voorwaarden en/of ontbindingen. Andere vormen van inschrijving worden niet in behandeling genomen.
Een bod zonder voorbehouden is een pré en heeft de voorkeur. Biedingen dienen uiterlijk 29 juli 2024 onherroepelijk te zijn.
Uw bod plaatst u via de website: vlnn.nl.
Gunning voorbehouden.
De gehele procedure is uitgebreid beschreven in de te downloaden brochure.

BESCHIKBARE DOCUMENTEN (te downloaden op website: vlnn.nl)
1. Brochure
2. Kadastrale uittreksels
3. Akten van levering
4. Kaarten
5. Gegevens Boer & Bunder
6. Bodemgegevens
7. Omgevingsplan

Informatie: Jorden Oostdam, 0348-748411 of 06-54744233

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68045/32949
Laatste wijziging Dinsdag 14 mei 2024
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Kaart