Omschrijving

Het perceel cultuurgrond, totaal groot 25.696 m2, is gelegen in het buitengebied nabij de Peelweg te Ysselsteyn. Het perceel is nu in gebruik voor akkerbouw. Het betreft een mooi rechthoekig en vlak gelegen perceel cultuurgrond, bereikbaar via een onverharde weg met ontsluiting via de Peelweg.


BIJZONDERHEDEN
- Grondsoort: Zand.
- Vrij van pacht.
- Het jachtrecht is verhuurd.
- Betalingsrechten (voorheen toeslagrechten) zijn inbegrepen.
- De beregeningsbron met vergunning (VRY1150) is deel van de koop.
- De teelten van afgelopen jaren betreffen:
. 2016 Sla
. 2017 Lelie
. 2018 Schorseneren


BESTEMMING
Het perceel ligt binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Venray 2010’, vastgesteld 14-12-2010.
Op het perceel rust een enkelbestemming ‘Agrarisch’. Het perceel heeft de gebiedsaanduidingen ‘luchtvaartverkeerzone’ en ‘reconstructiewetzone - verwevingsgebied’. Op een gedeelte van het perceel rust een dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie – 2'.


KADASTRALE SITUATIE
Gelegen nabij de Peelweg te Ysselsteyn, kadastraal bekend:
- Venray, sectie Y, nummer 231


VRAAGPRIJS
€ 7,50 per m2 Kosten koper.


AANVAARDING
Aanvaarding in overleg.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Noud Albers (Registermakelaar/Taxateur)
t: 06-55720221
e: nalbers@arvalis.nl

Arvalis kantoor Venlo
Sint Jansweg 20D
5928 RC Venlo
t: (0478) 57 82 57
www.arvalismakelaars.nl

Kenmerken