Te koop: Heemweg 23, 9946 TB Woldendorp

Prijs op aanvraag
Type object Akkerbouwbedrijf
Perceeloppervlakte 165.061 m²

Beschrijving

Agrivesta Houtman (06-53295975) biedt namens opdrachtgever te koop aan het akkerbouwbedrijf aan de Heemweg 23, 9946 TB Woldendorp, bestaande uit erf en opstallen alsmede in totaal circa 68.52.41 hectare grond.

Het bedrijf ligt in het gebied Oldambt van de provincie Groningen.

Het bedrijf is in 4 blokken te beschrijven:

1. 16.50.61 ha met erf en gebouwen Heemweg 23:

De bedrijfswoning van de Heemweg 23 is een vrijstaande woning (voorheen een “kop-hals-romp” boerderij) uit 1955 met een woonoppervlak van circa 105 m2 en een inhoud van circa 365 m3. Aanwezig zijn op de begane grond vloer een achterentree / gang, een eenvoudige keuken, een woonkamer, een slaapkemer en een toilet. Onder de hal bevindt zich een kelder. Op de verdieping zijn de overloop met twee slaapkamers en een vrijwel nieuwe badkamer (met inloopdouche, vaste wastafel en opstelplaats voor de CV ketel). De vliering is niet in gebruik. Verwarming van de badkamer middels een CV ketel, welke ketel tevens de gehele woning zou kunnen verwarmend. Thans wordt de rest van de woning verwarmd middels gaskachels. De woning is aangesloten op een eigen IBA.

De op het erf aanwezige loods is in 2000 gebouwd en meet circa 25 bij 60 meter. De wanden bestaan uit damwand; het dak is met golfplaten bedekt. De vloer is verhard met betonplaten. De bedrijfsdeur in de voorgevel heeft een ruime afmeting van circa 7,75 meter breedte en circa 4,5 meter hoogte, en is electrisch bediend.

Achter de woning ligt de fundering van de voormalige (afgebroken) schuur. Het erf meet circa 1,0 ha, waarvan circa 950 m2 middels gestort beton, klinkers en betonplaten is verhard.

Vanaf de achterzijde van het erf ligt er een semi verhard pad naar de Termunterzijldiep. De grond ligt er aan weerszijden tegen aan. Kleigrond met circa 60% afslibbaarheid. Hoofdzakelijk zijn granen en suikerbieten verbouwd.

In het Bestemmingsplan Buitengebied-Zuid van de voormalige gemeente Delfzijl d.d. 19 december 2013 heeft het geheel de Enkelbestemming “Agrarisch – Wierdenlandschap” met op de noordelijkste helft de Gebiedsaanduiding “Geluidzone – industrie”. Op een groot deel van het oppervlak zijn de Dubbelbestemmingen Waarde “Archeologie 4” en “Landschap” van toepassing. Onder en naast de gebouwen ligt een bouwvlak van circa 1,5 ha. Het bouwvlak alsmede een strook grond aan zuid- en westzijde, heeft de Functie aanduiding “specifieke vorm van agrarisch bouwperceel agrarisch grondgebonden bedrijf”.
Voor meer informatie is de site van Ruimtelijke Plannen te raadplegen.

Kadastraal betreft dit het perceel Gemeente Termunten, sectie H, nummer 911; kadastraal groot 16.50.61 ha. Bij het Kadaster zijn bij deze grond geen zakelijk recht ingeschreven.

2. 32.58.60 ha tegenover de Heemweg 23:

Eén blok kleigrond met rechthoekige vorm en zonder binnen sloot. Het oostelijke deel is in 2017 opnieuw gedrainerd en op het westelijke deel is dit in 2021 gedaan. Kleigrond met circa 60% afslibbarheid. Er zijn granen en suikerbieten verbouwd.

In het Consolidatieplan Buitengebied van de Gemeente Oldambt d.d. 21 juni 2016 heeft dit blok de Enkelbestemming “Agrarisch met waarden”, Dubbelbestemming Waarde “Archeologie 3” en de Gebiedsaanduiding “Overige zone – wegdorpenlandschap”. Op een paar plekken komt de Dubbelbestemming Waarde “Geomorfologie” voor.
Voor meer informatie is de site van Ruimtelijke Plannen te raadplegen.

Kadastraal liggen de percelen in de kadastrale gemeente Nieuwolda, sectie K en bestaan uit de nummers 24, 25, 26, 27 en 28; samen groot 32.58.60 ha.
Hiervan bestaat 4.84.10 ha uit beklemrecht met een jaarlijkse betaling van € 29,49 (de kadastrale perceel nummers 26 en 27).
Bij perceel Nieuwolda K 28 is een zakelijk recht ingeschreven ten gunste van het Waterschap Hunze en Aa’s.

3. 8.33.80 ha in de binnenbocht van de Heemweg:

Eén perceel kleigrond. Grondanalyses van voorjaar 2022 geven een pH-KCL rond de 6,9, circa 3,9 % organische stof, circa 0,7% koolzure kalk en circa 57% afslibbaarheid. Het perceel is in 2021 opnieuw gedraineerd. Hoofdzakelijk zijn er graan en suikerbieten op verbouwd.

Gemeentelijk ligt de grond binnen het Bestemmingsplan Buitengebied-Zuid van de voormalige gemeente Delfzijl d.d. 19 december 2013, en heeft daarin de Enkelbestemming “Agrarisch – Wierdenlandschap” en deels de Dubbelbestemming Waarde “Archeologie 4”. In de zuidwesthoek komt de aanduiding Waarde “Landschap” voor.
Voor meer informatie is de site van Ruimtelijke Plannen te raadplegen.

Kadastraal zijn dit de percelen Termunten H 74 en 75; samen groot 8.33.80 ha. Het betreft volledig eigendom en er zijn kadastraal geen zakelijke rechten bij ingeschreven.

4. Circa 11.09.40 ha in de buitenbocht van de Heemweg:

Twee aaneen gesloten gelegen percelen kleigrond. De grond is aan de westzijde -vanaf de Heemweg- ontsloten middels een recht van overweg over het erf van de
Heemweg 12. Daarnaast is de grond aan de oostzijde ontsloten vanaf de straat Klein Leger te Woldendorp. Het westelijke perceel is in 2013 gedraineerd.

Deze grond valt gemeentelijk ook binnen het Bestemmingsplan Buitengebied-Zuid van de voormalige gemeente Delfzijl en heeft eveneens de Enkelbestemming “Agrarisch – Wierdenlandschap” en deels Dubbelbestemmingen met Waarde “Archeologie 4” en “Landschap”.
Voor meer informatie is de site van Ruimtelijke Plannen te raadplegen.

Kadastraal betreft dit percelen in de kadastrale gemeenteTermunten; één in de sectie E met nummer 1980, de overige in de sectie H met nummers 307 gedeeltelijk, 308, 311 en 1026. Totaal groot circa 11.09.40 ha.
Hiervan bestaat 2.66.70 ha uit beklemrecht met een jaarlijkse betaling van € 10,89 (het kadastrale perceel nummer 308). Bij perceel Termunten H 1026 is een zakelijk recht ingeschreven ten gunste van de Gemeente Eemsdelta.

In dit aanbod zijn geen agrarische rechten begrepen.

Voor informatie en biedingen kunt u zich richten tot de heer H.J. Houtman van
Agrivesta Houtman, telefoon mobiel (06) 532 95 975

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68041/29135
Prijs Prijs op aanvraag
Bouw
Type object Akkerbouwbedrijf
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 16 ha 50 a 61 ca

Foto's

Kaart