Schets 1.png IMG-20230901-WA0000.jpg IMG-20230901-WA0002.jpg IMG-20230901-WA0004.jpg IMG-20230901-WA0005.jpg IMG-20230901-WA0009.jpg IMG-20230901-WA0007.jpg IMG-20230901-WA0010.jpg 1.jpg 2.jpg
Schets 1.png
IMG-20230901-WA0000.jpg
IMG-20230901-WA0002.jpg
IMG-20230901-WA0004.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: perceel landbouwgrond, groot 02.68.80 HA

Mostheuvel, 5513 NV Wintelre
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 26.880 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.68.80 HA
Inschrijven is mogelijk t/m woensdag 18 oktober 2023 tot 12.00 uur

Indeling

Algemeen
Het betreft een mooi rechthoekig perceel goede landbouwgrond, ter grootte van 02.68.80 hectaren, gelegen te Wintelre, nabij de Hemelrijksestraat / Mostheuvel.
De kavel is goed akkerbouw geschikt en op voldoende hoogte gelegen met een mooie dikke teellaag. De kavel is gebruikt voor gras, mais en aardappels.

Kadastrale gegevens
Gemeente EERSEL, sectie O, nummer 268, ter grootte van 02.68.80 ha

Aantekening kadaster:
Het perceel is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Brabant Water N.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers).

Bestemming:
Het perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Buitengebied 2017”, van de gemeente Eersel, vastgesteld door de raad van deze gemeente op 03 juli 2018, geheel in werking getreden en onherroepelijk geworden.
Krachtens dit bestemmingsplan is de onroerende zaak bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden – Landschappelijke waarden.
Dubbelbestemming: Leiding – Water.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.2.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie 4.1
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – obstakelbeheergebieden.
Gebiedsaanduiding : Milieuzone – vogelbeheersgebied.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – cultuurhistorisch vlak.
Gebiedsaanduiding : Overige zone – beperkingen veehouderij.

De diepte van de ligging van de leiding is onbekend. Eventueel kan men een Klic melding doen.

Omschrijving van het object:
Perceel landbouwgrond met een totale kadastrale oppervlakte van 02.68.80 hectaren.
Het is zandgrond met een humushoudende deklaag vlot circa 50 cm.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel is thans in gebruik als bouwland (aardappelen).
De bereikbaarheid van het perceel is middels een openbare zandweg vanuit de verharde weg Hemelrijksestraat. Verder is het perceel ook bereikbaar vanaf openbare zandwegen vanuit twee andere kanten.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht.
Het jachtrecht is verhuurd aan de jagersvereniging van Wintelre.
Het perceel wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk datum notariële eigendomsoverdracht (1 december 2023). Wel zal het vanggewas moeten blijven staan tot 1 februari 2024.
Alle baten en lasten komen voor rekening van koper met ingang van 01 januari 2024.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
De feitelijke grenzen komen overeen met de kadastrale grenzen. Op de hoeken staan betonpalen welke destijds op aangeven van het Kadaster zijn geplaatst.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 1 december 2023 bij Notariskantoor Lexperience, gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan Eikenburg 5 (5521 ZH Eersel); telefoonnummer 0497 - 22 51 22, email info@lexperience.nl.
De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, geheel leeg en ontruimd, vrij van huur en/of pacht.
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zake van alle onderwerpen die voor hem van belang kunnen zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, verordeningen, e.d.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met woensdag 18 oktober 2023 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in een gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Lexperience, gevestigd te Eersel en kantoorhoudende aldaar aan Eikenburg 5 (5521 ZH Eersel); telefoonnummer 0497 - 22 51 22, email info@lexperience.nl, middels een gesloten enveloppe met vermelding “Inschrijving Wintelre, Hemelrijksestraat / Mostheuvel”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving.

Omschrijving van de koop:
KOOP:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 02.68.80 hectaren, gelegen te Wintelre, nabij de Hemelrijksestraat / Mostheuvel. Kadastraal bekend: gemeente EERSEL, sectie O, nummer 268, ter grootte van 02.68.80 hectaren,

Bezichtiging / vragen:
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Arvalis, telefoon 073 – 217 35 80 of u kunt rechtstreeks bellen met de heer Mr. A.A.H.M. (Arjan) van Heerebeek, te bereiken onder mobiele nummer: 06 – 21 21 24 31 of email: arjan.van.heerebeek@arvalis.nl.

Informatieplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900602
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Woensdag 1 november 2023
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 68 a 80 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
Eersel O 268 Eersel O 268
Perceeloppervlakte 26.880 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart