Veldkavel 1.jpg Bestemming veldkavel 1.jpg Katwijksebaan.JPG
Veldkavel 1.jpg
Bestemming veldkavel 1.jpg
Katwijksebaan.JPG
Verkocht

Verkocht: Katwijksebaan, 5455 GC Wilbertoord

€ 143.080,- k.k.
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 27.985 m²
Status Verkocht

Beschrijving

Buiten de bebouwde kom ten zuiden van Wilbertoord aan de Katwijksebaan een perceel landbouwgrond ter grootte van 01.78.85 ha.

Indeling

Algemeen
Buiten de bebouwde kom ten zuiden van Wilbertoord aan de Katwijksebaan een perceel landbouwgrond ter grootte van 01.78.85 ha.

Het perceel is gemakkelijk te bewerken vanwege de rechte hoeken.

Kadastrale gegevens
MILL P 395 Terrein (akkerbouw) 01.78.85 ha
TOTAAL: 01.78.85 ha

Blijkens informatie van het Kadaster rust op het perceel te MILL, sectie P, nummer 395 een herinrichtingsrente ter grootte van € 72,15, met als eindjaar 2027.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: Kadaster Eindhoven).

Algemene informatie
- De percelen landbouwgrond zijn gelegen in het buitengebied van Mill aan de Katwijksebaan (respectievelijk 01.78.85 ha).
- Bodemsoort: lichte zandgronden.
- Het perceel landbouwgrond is thans in gebruik als maïsland.
- Circa 5 jaar geleden is op het perceel een onderhoudsbekalking uitgevoerd.
- Het perceel is niet gedraineerd.
- Het perceel is niet voorzien van omheining.
- Volgens normale agrarische gebruik onderhouden.
- Ontsloten middels de openbare verharde weg Katwijksebaan.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of andere gebruiksrechten.

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Mill en Sint Hubert”, (deels in werking) vastgesteld door de raad van deze gemeente op 20 juni 2013 en na goedkeuring door het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant in werking getreden en onherroepelijk geworden. Krachtens dit bestemmingsplan is het object bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – IHCS – Zone
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – ILS – Zone 4
Gebiedsaanduiding : Luchtvaartverkeerzone – Radarverstoringsgebied
Gebiedsaanduiding : Leefgebied struweelvogels
Gebiedsaanduiding : Leefgebied struweelvogels
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – Verwevingsgebied

Betalingsrechten / productierechten
Op de percelen rusten geen betalingsrechten en geen productierechten.

Bezichtiging / vragen
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Demirci, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 11 91 06 35 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80.

Informatie
Informatieplicht / onderzoeksplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d. De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs voor het perceel gelegen aan de Katwijksebaan, MILL, sectie P, nummer 395 bedraagt € 8,- / m²

De vraagprijs is kosten koper, dat wil zeggen dat de kosten van de overdracht van de eigendom voor rekening van koper komen. Er is een vrijstelling mogelijk voor de overdrachtsbelasting mits de kavel gedurende tien jaren in bedrijfsmatig voortgezet agrarisch gebruik blijft.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900503
Vraagprijs € 143.080,- k.k.
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 20 april 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 79 a 85 ca
Locatie
Ligging Aan rustige weg
In bosrijke omgeving
Platteland
Vrij uitzicht
Kadastrale gegevens
MILL D 2560 MILL D 2560
Perceeloppervlakte 6.200 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
MILL D 2221 MILL D 2221
Perceeloppervlakte 3.900 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
MILL P 395 MILL P 395
Perceeloppervlakte 17.885 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Kaart