Verkocht

Verkocht: Weinterp, 9241 HD Wijnjewoude

€ 145.000,- k.k.
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens provincie Fryslân (eigenaar) bieden wij twee percelen weiland en een bosstrook nabij Wijnjewoude (gem. Opsterland) te koop aan.

Belangstellenden kunnen via ons kantoor een beschrijving van het te koop aangebodene verkrijgen.
Eventuele overeenstemming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Fryslân of de door haar gemandateerde persoon.

Het betreft twee percelen weiland en een bosstrook (te koop als één geheel) gelegen aan de weg Weinterp, direct ten westen van de provinciale weg N381.
- totaal groot 4.34.90 hectare, waarvan circa 3.52 hectare weiland en circa 0.82 hectare bosstrook, zie tweede luchtfoto.
- cultuurtoestand: grasland en bosstrook
- agrarische bestemming resp. bosbestemming
- grondsoort: zandgrond, humuspodzolgronden
- kadastraal bekend: gemeente Lippenhuizen, sectie G, nummers 137, 1934, 1959 en 1960
- waterschapslasten 2021: € 98,96 per ha
- herinrichtingsrente: géén

Voor nadere informatie kunt u met ons kantoor (0513-636 025) contact opnemen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68094/21959
Vraagprijs € 145.000,- k.k.
Status Verkocht
Laatste wijziging Maandag 17 mei 2021
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart