Verkocht

Verkocht: Compagnonsfeart, 9241 HK Wijnjewoude

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Status Verkocht

Beschrijving

Namens provincie Fryslân (eigenaar) bieden wij een perceel weiland nabij Wijnjewoude (gem. Opsterland) te koop aan.

Belangstellenden kunnen via ons kantoor een beschrijving van het te koop aangebodene verkrijgen.
Indien meerdere belangstellenden zich melden of reeds gemeld hebben en ook een bieding willen uitbrengen dan krijgt elk de mogelijkheid om een schriftelijke bieding te doen.
Eventuele overeenstemming geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Fryslân of de door haar gemandateerde persoon.

Het betreft een perceel weiland gelegen aan de Compagnonsfeart, direct ten westen van de provinciale weg N381:
- grootte: 1.03.35 hectare
- cultuurtoestand: grasland
- agrarische bestemming
- grondsoort: zandgrond, humuspodzolgronden op plaatselijk keileem
- kadastraal bekend: gemeente Lippenhuizen, sectie G, nummer 1940
- waterschapslasten 2020: € 95,57 per ha
- herinrichtingsrente: géén

Voor meer informatie kunt u met ons kantoor (0513-636025) contact opnemen.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 68094/21960
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Laatste wijziging Vrijdag 16 oktober 2020
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw

Foto's

Kaart