Omschrijving

Het betreft hier een perceel cultuurgrond gelegen aan de Prellewei te Westergeest. Het te verkopen perceel ligt aan de openbare weg en is 3.16.10 hectare groot. De grondsoort bestaat uit vruchtbare zandgrond welke eventueel ook geschikt is als bouwland. Perceel is niet gedraineerd. Het perceel is recent geploegd, geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid.

Kadastrale gegevens:
Gemeente   sectie   nummer    oppervlakte
Westergeest   G        122       03.16.10

Kenmerken