vlijmen bellaard 1 vlijmen bellaard 2
vlijmen bellaard 1
vlijmen bellaard 2
Verkocht

Verkocht: De Bellaard, 5221 TM Vlijmen

Prijs bij inschrijving
Type object Losse grond, rivierklei
Perceeloppervlakte 22.490 m²

Omschrijving

Vlijmen / 's Hertogenbosch, De Bellaard
Te koop bij inschrijving: kavel goede landbouwgrond (rivierklei), totaal ter grootte van 02.24.90 hectaren in de “Vlijmense Polder”.

Indeling

Twee percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van 02.24.90 hectaren, gelegen te ’s-Hertogenbosch aan de openbare verharde weg De Bellaard. Het is een mooie rechthoekige kavel rivierkleigrond.

Aantekening kadaster:
Op 28 september 2000 zijn ten behoeve van het Waterschap De Maaskant (nu Waterschap Aa en Maas) rechten gevestigd om een afvalwaterleiding met bijbehoven in het perceel te mogen leggen en houden. De kwalitatieve verbintenis houdt in het verbod om op de belaste strook boven de leiding bouwwerken op te richten, gesloten verhardingen aan te brengen, bomen of diepgewortelde planten te planten, te ontgronden, zaken de grond in te drijven, etc. zonder toestemming van de leidingbeheerder. De percelen zijn zodoende belast met het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op gedeelte van perceel ten behoeve van het Waterschap Aa en Maas en een opstalrecht nutsvoorzieningen op gedeelte van perceel ten behoeve van het Waterschap Aa en Maas. Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente ’s-Hertogenbosch (plankaart 3), vastgesteld door de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch d.d. 26 januari 2010.
Enkelbestemming : Agrarisch
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 24 augustus 2017).

Betalingsrechten / productierechten
Er worden geen betalingsrechten of productierechten meegeleverd.

Omschrijving van het object
- Het perceel is te bereiken en ontsloten via de openbare verharde weg “De Bellaard”;
- Het perceel is thans in gebruik als grasland doch ook goed bruikbaar als bouwland;
- Op dit moment is het perceel verpacht middels een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Het perceel wordt vrij opgeleverd d.d. 11 februari 2018;
- Het jachtrecht is niet verhuurd;
- Op het perceel rusten geen betalingsrechten en geen productierechten;
- De volgende gewassen zijn op de kavel geteeld: 2009 mais, 2010 mais, 2011 mais, 2012 mais, 2013 mais, 2014 mais, 2015 mais, 2016 gras, 2017 gras;
- Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.

Levering
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk 12 februari 2018 bij Notariskantoor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Vlijmen (mr. S. (Bas) Alberts).
De feitelijke levering (aflevering) van het gekochte vindt plaats tegelijk met het passeren van de akte van levering, vrij van huur en/of pacht.

Verkoop bij inschrijving
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met 1 december 2017 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: Notariskantoor Huijbregts Notarissen & Adviseurs te Vlijmen, in bijgevoegde – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving ’s-Hertogenbosch, De Bellaard”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer mr. A.A.H.M. van Heerebeek RT, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 21 21 24 31 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80 of e-mailen naar arjan.van.heerebeek@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Inlichtingen
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u ons altijd bellen of mailen:

ZLTO Vastgoed
Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Postbus 100
5201 AC ’s-Hertogenbosch
E-mail: arjan.van.heerebeek@zlto.nl
Telefoonnummer : 073 – 217 35 80
Internetsite : www.zltovastgoed.nl

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900179
Prijs Prijs bij inschrijving
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Donderdag 1 februari 2018
Eigendomsrechten Geheel perceel
Bouw
Type object Losse grond, rivierklei
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 2 ha 24 a 90 ca

Foto's

Kaart