Beschrijving

ALGEMEEN

Het perceel landbouwgrond is gelegen in het buitengebied van Venlo. 
Het is in gebruik als akkerland. De laatste 9 seizoenen is er mais en tarwe geteeld.


BESTEMMING

Het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Venlo” is vastgesteld op 30 maart 2011. Het perceel heeft de bestemming “Agrarisch met waarden”. 


KADASTRAAL BEKEND:

Het betreft een perceel landbouwgrond gelegen aan de Kikvorsstraat/Tolhuisweg te Venlo, kadastraal bekend;
- Venlo, sectie B, nummer 828, groot 0.74.10ha

	
OMSCHRIJVING
	
Het perceel bestaat uit zavel.
Het perceel is op dit moment in gebruik voor de teelt van mais.


ALGEMEEN

•	Verrekening zakelijke lasten per datum van overdracht.
•	Feitelijke levering bij het passeren van de akte van notarieel transport.
•	Geen herinrichtingsrente.
•	Een klein deel van het perceel is in gebruik als onverharde ontsluitingsweg. Kennelijk is er een recht van overpad voor een eigenaar van het achterliggende perceel; dit is niet kadastraal vastgelegd.
•	Het perceel is ontsloten middels een openbare en verharde weg namelijk de Kikvorsstraat.


VRAAGPRIJS

€ 39.000,- k.k.


CONTACT

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Noud Albers (Registermakelaar/Taxateur)
t: 06-55720221
e: nalbers@arvalis.nl

Arvalis kantoor Venlo
Sint Jansweg 20D
5928 RC Venlo
t: (0478) 57 82 57
www.arvalismakelaars.nl

Kenmerken