Omschrijving

TE KOOP: 1.12.17 hectare cultuurgrond te Ven-Zelderheide, gelegen aan de Vensestraat.

BESTEMMINGSPLAN
Het perceel is gelegen in het “bestemmingsplan buitengebied” van de gemeente Gennep en heeft de agrarische bestemming met waarden Natuur- en landschapswaarden.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl 

ALGEMEEN
Het perceel is goed toegankelijk vanaf de openbare weg.
De grondsoort betreft zandgrond.
Het perceel is in gebruik als grasland.

Kenmerken