Schets 1.jpg Schets 2.jpg 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
Schets 1.jpg
Schets 2.jpg
1.jpg
2.jpg
Verkocht

Verkocht: TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: ZIJTAART (GEM. VEGHEL), ZONDVELDSTRAAT E.O. Diverse percelen landbouwgrond met een totale perc.opp. van ca. 18.71.55 hectaren. DIVERSE KOOPINDELINGEN.

Zondveldstraat, 5465 PJ Veghel
Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding Per vrijdag 18 maart 2022
Perceeloppervlakte 187.155 m²
Status Verkocht

Beschrijving

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING: ZIJTAART (GEM. VEGHEL), ZONDVELDSTRAAT E.O.
Diverse percelen landbouwgrond met een totale perc.opp. van ca. 18.71.55 hectaren.
DIVERSE KOOPINDELINGEN.
INSCHRIJVEN IS MOGELIJK TOT EN MET DINSDAG 14 DECEMBER 2021 – 12.00 UUR

Indeling

ALGEMEEN:
In het buitengebied van Zijtaart gelegen percelen landbouwgrond met een totale perceeloppervlakte van circa 18.71.55 hectaren. Het zijn mooie kavels goede zandgrond, gelegen te ZIJTAART in de gemeente VEGHEL aan de Zondveldstraat / Leinserondweg / Spierbos en Erpsesteeg. De percelen zijn ontsloten en gelegen aan een openbare verharde weg.

KADASTRALE GEGEVENS:
VEGHEL P 456 GED. Landbouwgrond Circa 01.75.00 ha
VEGHEL P 476 Landbouwgrond 07.27.85 ha
VEGHEL P 477 Landbouwgrond 02.19.35 ha
VEGHEL P 461 Landbouwgrond 01.86.35 ha
VEGHEL P 582 Landbouwgrond 03.82.65 ha
VEGHEL P 583 Landbouwgrond 01.80.35 ha
Totale oppervlakte Circa 18.71.55 HA

Aantekening kadaster:
Zover bekend geen bijzonderheden bekend.
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: Dienst voor het kadaster en de Openbare Registers te Eindhoven).

OVERZICHT VAN DE PERCELEN:
Koop 1: ZIJTAART (gem. VEGHEL) aan de Zondveldstraat, ter grootte van circa 01.75.00 hectaren.
Koop 2: ZIJTAART (gem. VEGHEL) aan de Leinserondweg, ter grootte van circa 04.70.00 hectaren.
Koop 3: ZIJTAART (gem. VEGHEL) aan de Leinserondweg, ter grootte van circa 04.77.20 hectaren.
Koop 4: ZIJTAART (gem. VEGHEL) aan de Spierbos, ter grootte van 01.86.35 hectaren.
Koop 5: ZIJTAART (gem. VEGHEL) aan de Erpsesteeg / Zondveldstraat, ter grootte van 05.63.00 hectaren.

BESTEMMING:
Zie onze uitgebreide verkoopbrochure.

BETALINGSRECHTEN / PRODUCTIERECHTEN
Er worden bij deze verkoop 1 (een) betalingsrecht per 1.00.00 hectare overgedragen aan de koper.
Er worden bij deze verkoop geen productierechten overgedragen aan koper.

OMSCHRIJVING VAN DE PERCELEN:
KOOP 1: Zondveldstraat te ZIJTAART
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 01.75.00 hectaren; kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 456 ged., ter grootte van circa 01.75.00 hectaren).
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30-40 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel is direct achter de stallen gelegen van het object te ZIJTAART aan de Zondveldstraat 6.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Het jachtrecht is verhuurd.
Er wordt bij verkoop 1 betalingsrecht per 1.00.00 hectare overgedragen aan de koper.

KOOP 2: Leinserondweg te Zijtaart:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 04.70.00 hectaren (kadastraal bekend gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 476 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.50.65 hectaren en nummer 477, ter grootte van 02.19.35 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van circa 04.70.00 hectaren).
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30-40 cm.
Het perceel heeft een L-vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Vochthoudende grond voor alle teelten geschikt.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Het jachtrecht is verhuurd.
Er wordt bij verkoop 1 betalingsrecht per 1.00.00 hectare overgedragen aan de koper.

KOOP 3: Leinserondweg te Zijtaart:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 04.77.20 hectaren (kadastraal bekend gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 476 gedeeltelijk, ter grootte van circa 04.77.20 hectaren).
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30-40 cm.
Het perceel is rechthoekig van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Vochthoudende grond voor alle teelten geschikt.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Het jachtrecht is verhuurd.
Er wordt bij verkoop 1 betalingsrecht per 1.00.00 hectare overgedragen aan de koper.

KOOP 4: Spierbos te Zijtaart:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.86.35 hectaren (kadastraal bekend gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 461, ter grootte van 01.86.35 hectaren).
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30-40 cm.
Het perceel is recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Vochthoudende grond voor alle teelten geschikt.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Het jachtrecht is verhuurd.
Verkoper is niet bekend met bodemverontreiniging.
Er wordt bij verkoop 1 betalingsrecht per 1.00.00 hectare overgedragen aan de koper.

KOOP 5: Erpsesteeg / Zondveldstraat te Zijtaart:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.63.00 hectaren (kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 582, ter grootte van 03.82.65 hectaren en nummer 583, ter grootte van 01.80.35 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 05.63.00 hectaren.
Het is een zandgrond met een humushoudende deklaag van ca. 30-40 cm.
Het perceel is redelijk recht van vorm, verkaveld en goed ontsloten aan een openbare verharde weg.
Het perceel is niet gedraineerd.
Op het perceel is een erkende beregeningsput aanwezig. Vergunningsvrij gebied via BWP beregeningsput per 5 ha één (1) put mogelijk.
Vochthoudende grond voor alle teelten geschikt.
Het perceel verkeert in goede staat van onderhoud.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht. Het jachtrecht is verhuurd.
Er wordt bij verkoop 1 betalingsrecht per 1.00.00 hectare overgedragen aan de koper.

LEVERING
De akte van levering dient voor rekening van koper te worden gepasseerd uiterlijk vrijdag 18 maart 2022 bij SVN Notarissen (de heer Mr. A.H. (Bram) van den Boogaart), gevestigd te Veghel en kantoorhoudende aldaar aan de NCB-Laan 1 (5462 GA); telefoonnummer 0413 – 377 477; email: veghel@svn-notarissen.nl.
Het object wordt leeg en ontruimd afgeleverd en zal ter beschikking zijn van de koper uiterlijk op datum notariële eigendomsoverdracht.
Koper heeft het recht vóóraf het object te inspecteren.

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
Verkoop geschiedt door middel van inschrijving. \
Inschrijving vindt uitsluitend plaats door het tijdig indienen van een geldig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Onvolledige en niet ondertekende inschrijfformulieren zijn ongeldig.
Inschrijven is mogelijk tot en met dinsdag 14 december 2021 tot 12.00 uur. Het inschrijfformulier dient dan in de daartoe bestemde gesloten enveloppe samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van een erkende bankinstelling waaruit blijkt dat de bieder financieel in staat is de koopprijs met de kosten en belastingen te betalen, op het kantoor van de notaris aanwezig te zijn, zijnde: SVN Notarissen (de heer Mr. A.H. (Bram) van den Boogaart), gevestigd te Veghel en kantoorhoudende aldaar aan de NCB-Laan 1 (5462 GA); telefoonnummer 0413 – 377 477; email: veghel@svn-notarissen.nl., in een – gesloten – enveloppe met vermelding “Inschrijving Zijtaart, Zondveldstraat”.
De notaris opent slechts de enveloppen en noteert alle bieders, maar heeft verder geen bemoeienis met en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze inschrijving. De kosten van het openen van de enveloppen en het opstellen van het proces verbaal door de notaris komt voor rekening van verkoper.

OMSCHRIJVING VAN DE KOOP / KOPEN
Op de hierna genoemde koop / kopen kan tot uiterlijk dinsdag 14 december 2021 voor 12.00 uur een schriftelijk bod op de aangegeven wijze worden uitgebracht:
Koop 1:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 01.75.00 hectaren, gelegen te ZIJTAART aan de Zondveldstraat met 1,75 betalingsrecht.
Kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 456 gedeeltelijk, ter grootte van circa 01.75.00 hectaren.
Koop 2:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 04.70.00 hectaren, gelegen te ZIJTAART aan de Leinserondweg met 4,70 betalingsrecht.
Kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 476 gedeeltelijk, ter grootte van circa 02.50.65 ha en nummer 477, ter grootte van 02.19.35 ha.
Koop 3:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van circa 04.77.20 hectaren, gelegen te ZIJTAART aan de Leinserondweg met 4,77 betalingsrecht.
Kadastraal bekend gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 476 gedeeltelijk, ter grootte van circa 04.77.20 hectaren.
Koop 4:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 01.86.35 hectaren, gelegen te ZIJTAART aan de Spierbos met 1,86 betalingsrecht.
Kadastraal bekend gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 461, ter grootte van 01.86.35 hectaren.
Koop 5:
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 05.63.00 hectaren met beregeningsput, gelegen te ZIJTAART aan de Erpsesteeg met 5,63 betalingsrecht.
Kadastraal bekend gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 582, ter grootte van 03.82.65 hectaren en nummer 583, ter grootte van 01.80.35 hectaren, derhalve een totale perceeloppervlakte van 05.63.00 hectaren.
Koop 6: MASSA VAN KOOP 2 EN KOOP 3:
Percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van 09.47.20 hectaren, gelegen te ZIJTAART aan de Leinserondweg met 9,47 betalingsrecht.
Kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 476, ter grootte van 07.27.85 hectaren en nummer 477, ter grootte van 02.19.35 hectaren.
Koop 7: MASSA VAN KOOP 2, KOOP 3, KOOP 4 EN KOOP 5:
Diverse percelen landbouwgrond, totaal ter grootte van circa 16.96.55 hectaren met 16.96 betalingsrecht. (kadastraal bekend onder de gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 476, ter grootte van 07.27.85 hectaren, gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 477, ter grootte van 02.19.35 hectare, gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 461, ter grootte van 01.86.35 hectaren, gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 582, ter grootte van 03.82.35 hectaren en gemeente VEGHEL, sectie P, nummer 583, ter grootte van 01.80.35 hectaren).

Opmerking:
De kandidaat-koper kan op het inschrijfformulier vermelden hoeveel kopen maximaal gegund te krijgen.

Bezichtiging / vragen
U kunt de percelen op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bellen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of 073 – 217 35 80 of e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoeksplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, etc.

Bij interesse kunt u onze uitgebreide verkoopbrochure met verkoopvoorwaarden, inschrijfformulier en retourenveloppe opvragen (telefonisch of per e-mail).

AANSPRAKELIJKHEID:
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900534
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding Per vrijdag 18 maart 2022
Laatste wijziging Donderdag 16 december 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 18 ha 71 a 55 ca
Kadastrale gegevens
Veghel 47 18715 Veghel 47 18715
Perceeloppervlakte 187.155 m²
Omvang Deel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart