Naamloos.jpg Naamloos1.jpg
Naamloos.jpg
Naamloos1.jpg
Verkocht

Verkocht: VEGHEL (Eerde), De Kuilen: perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.81.05 hectare

De Kuilen, 5466 Veghel
€ 56.735,- k.k.
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 8.105 m²
Status Verkocht

Beschrijving

VEGHEL (Eerde), De Kuilen
Perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.81.05 hectare

Indeling

In het buitengebied van de gemeente Veghel (Eerde) aan De Kuilen, gelegen perceel landbouwgrond, ter grootte van 00.81.05 hectare.

Kadastraal bekend
gemeente VEGHEL, sectie R, nummer 428, ter grootte van 0.81.05 ha

Aantekening kadaster:
• Op perceelnummer te VEGHEL, sectie R, nummer 428 rust een herinrichtingsrente van
€ 143,40 met als eindjaar 2034;
• Perceelnummer 428 is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van:
o TenneT TSO B.V., gevestigd te Arnhem;
o Enexis Netbeheer B.V., gevestigd te ’s-Hertogenbosch (tweemaal);
o Gasunie Transport Services B.V., gevestigd te Groningen.

Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksel en kaart.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Perceel landbouwgrond, gelegen te VEGHEL aan De Kuilen:
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied” van de gemeente Veghel, vastgesteld d.d. 22 oktober 2015, deels onherroepelijk in werking, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming : Agrarisch.
Dubbelbestemming : Leiding – Hoogspanningsverbinding.
Dubbelbestemming : Leiding – gas.
Dubbelbestemming : Waarde – Archeologie 4.
Gebiedsaanduiding : Vrijwaringszone – radar.
Gebiedsaanduiding : Reconstructiewetzone – verwevingsgebied 1.
Gebiedsaanduiding : Toerisme
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 23 november 2020).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond, gelegen te VEGHEL aan De Kuilen:
- Perceel landbouwgrond heeft een totale perceeloppervlakte van 00.81.05 hectare.
- Het perceel landbouwgrond is thans in gebruik als bouwland.
- Het perceel is goed ontsloten via de openbare verharde weg “De Kuilen”.
- Volgens de bodemkaart (GIS) bestaat de bodem uit: beekeerdgronden.
- Er rusten geen productierechten en geen betalingsrechten (eventueel wel bij te kopen) op het perceel.
- Hoogspanningsleiding loopt er voor een deel over het perceel.
- Het perceel is niet gedraineerd en er is geen beregeningsput.
- Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht en/of enig ander gebruiksrecht, maar onder gestanddoening van het verhuurde jachtrecht.
- Het jachtrecht is verhuurd aan de heer Biemans.

Gewasrotatie:
Jaar 2009 : grasland
Jaar 2010 : grasland
Jaar 2011 : mais
Jaar 2012 : grasland
Jaar 2013 : grasland
Jaar 2014 : grasland
Jaar 2015 : grasland
Jaar 2016 : grasland
Jaar 2017 : grasland
Jaar 2018 : mais
Jaar 2019 : mais
Jaar 2020 : mais

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, bel rechtstreeks de heer Ing. J.M.J.M. van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 –53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl

Informatie
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs
Vraagprijs De Kuilen (00.81.05 hectare) is bepaald op € 7,00/m2 kosten koper

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900229
Vraagprijs € 56.735,- k.k.
Inrichting Niet gestoffeerd
Inrichting Niet gemeubileerd
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Dinsdag 9 maart 2021
Bouw
Type object Losse grond
Grondsoort Zand
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 81 a 5 ca
Locatie
Ligging Buiten bebouwde kom
Kadastrale gegevens
veghel r 428 veghel r 428
Perceeloppervlakte 8.105 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Foto's

Brochure(s) en overige bijlagen

Kaart