valkenswaard kluizerdijk valkenswaard kluizerdijk foto 2
valkenswaard kluizerdijk
valkenswaard kluizerdijk foto 2
Verkocht

Verkocht: Kluizerdijk, Valkenswaard

Prijs op aanvraag
Type object Losse grond
Aanvaarding In overleg
Perceeloppervlakte 64.686 m²
Status Verkocht

Omschrijving

VALKENSWAARD, Kluizerdijk
Perceel landbouwgrond met schuilgelegenheid, ter grootte van 06.46.86 hectaren

Indeling

Algemeen
In het buitengebied van Valkenswaard aan de Kluizerdijk gelegen perceel landbouwgrond met schuilgelegenheid, ter grootte van 06.46.86 hectaren.

Kadastrale gegevens
Gemeente Sectie Nummer Omschrijving Oppervlakte
VALKENSWAARD K 337 Landbouwgrond 06.30.00 HA
VALKENSWAARD K 904 Landbouwgrond 00.16.86 HA
Totaal 06.46.86 HA

Aantekening kadaster:
• Perceel te Valkenswaard, sectie K, nummer 904:
Kavelruil van onroerende zaken gelegen te Valkenswaard van het project “Kavelruil Valkenswaard”. Dit is echter niet meer van toepassing!
Voor de eigendomssituatie en de zakelijke gerechtigden wordt verwezen naar aangehechte kadastrale uittreksels en kaarten.
(Bron: kadaster Eindhoven).

Bestemming
Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied 2”, voorontwerp d.d. 16 augustus 2017, van de gemeente Valkenswaard, is het perceel bestemd als:
Enkelbestemming: Agrarisch met waarden.
Enkelbestemming: Water.
Dubbelbestemming: Waarde – Archeologie – 6.
Dubbelbestemming: Waarde – Beslotenheid.
Maatvoering: Maximum bebouwd oppervlak (m2): 25.
Bouwaanduiding: Specifieke bouwaanduiding – hulpgebouw.
Gebiedsaanduiding: Overige zone – beperkingen veehouderij.
(Bron: ruimtelijke plannen, d.d. 25 juli 2018).

Omschrijving van het object
Perceel landbouwgrond is thans in gebruik als bouwland (gewas: wortelen).
Het perceel is gelegen aan een openbare zandweg en ontsloten via de Kluizerdijk.
Het perceel is voor alle teelten geschikt.
Beregeningsvergunning aanwezig met ondergrondse leidingen en drie hydranten.
Op het perceel bevindt zich een kleine schuilgelegenheid. Opgetrokken uit houten wanden met een pannen gedekt dak, gelegen is op houten spanten (geen vloer aanwezig).
Het betreft goede vochthoudende landbouwgrond.
Van nummer 904 is de bestemming Water en in gebruik voor deel als landbouwgrond en als sloot.
Het perceel wordt geleverd vrij van huur, pacht, andere gebruiksrechten en feitelijk gebruik door derden.
Het jachtrecht is verpacht.

Beregeningsvergunning
Beregeningsvergunning verleend voor het navolgende (inrichtingsnummer 26.164 met putnummer 55.103):
- aantal installaties : 1
- capaciteit : 90 m3 per uur
- aantal putten : 2
Hiervan wordt alleen het putrecht mee verkocht aan de koper, de verkoper houdt de vergunning voor 1 installatie en 90 m3 en 1 putrecht.

Gewas
Gewasrotatie:
Jaar 2009 Mais
Jaar 2010 Mais
Jaar 2011 Mais
Jaar 2012 Mais
Jaar 2013 Aardappelen
Jaar 2014 Mais
Jaar 2015 Mais
Jaar 2016 Mais
Jaar 2017 Mais
Jaar 2017 Waspeen

Schouw - slootonderhoud
Slootonderhoud en schouw:
Jaarlijks vindt begin januari de “officiële” schouw plaats. Een goede staat van onderhoud is van groot belang voor een optimaal beheer van het oppervlaktewater.
Om wateroverlast te voorkomen, moeten alle sloten goed en op de juiste manier worden onderhouden. Tijdens periodes met veel neerslag moeten zij het water makkelijk kunnen afvoeren. Het is dus belangrijk dat begroeiing en obstakels verwijderd zijn.
Het waterschap “De Dommel” controleert elk jaar de particuliere perceelsloten.
In waterschapstaal wordt dit genoemd “de Schouw”.

Jaarlijkse controle: de schouw:
Tijdens de Schouw controleren de medewerkers van het waterschap de beken en sloten op de onderhoudstoestand (juiste profiel, aanwezigheid van obstakels en begroeiing, doorstroming in 'duikers').

Tot nu toe vond de schouw in het begin van het nieuwe jaar plaats.
Daarna starten de controles vanaf 15 november. Hiervoor is gekozen omdat de meeste gewassen dan van het land zijn gehaald en de natste periode nog moet aanbreken. Dit is dan ook de beste tijd om te schouwen. In 2018 wordt er dus twee keer gecontroleerd: begin januari en vanaf 15 november.

Ook buiten de schouwperioden moeten de sloten en taluds in goede staat zijn.
Het waterschap mag de koper als onderhoudsplichtige hier ieder moment van het jaar op aanspreken.

Bezichtiging / vragen
U kunt het perceel op eigen gelegenheid bezichtigen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Ing. J.M.J.M. (Jos) van den Heuvel, te bereiken onder mobiel nummer 06 – 53 39 76 30 of ZLTO Vastgoed 073 – 217 35 80. Uiteraard kunt u voor het maken van een afspraak en al uw overige vragen ook e-mailen naar jos.van.den.heuvel@zlto.nl.

Informatie
Informatieplicht / onderzoekplicht:
Koper heeft een eigen informatieplicht / onderzoekplicht ter zaken alle onderwerpen die voor hem van belang (kunnen) zijn. Dat geldt zeker voor bestemmingen, bestemmingsplannen, bouwverordeningen e.d.
De in deze verkoopinformatie vermelde gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Worden toch onjuistheden geconstateerd, dan kunnen daar geen rechten of aanspraken aan worden ontleend.
Algemeen:
Alle verstrekte informatie moet uitsluitend gezien worden als een uitnodiging tot nader overleg, c.q. tot het doen van een financieel voorstel. Verkoper stelt uitdrukkelijk dat een verkoop niet eerder tot stand komt dan nadat niet alleen over de hoofdzaken (prijs, object), maar ook over de details (oplevering, roerende zaken e.d.) overeenstemming is bereikt. Wij attenderen u erop dat het bieden van de vraagprijs niet automatisch inhoud dat een koopovereenkomst tot stand komt.

Aansprakelijkheid
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele afwijkingen van de werkelijke situatie wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
ZLTO Vastgoed aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in en onvolledigheden van de opgenomen informatie, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Aanvaarding
De aanvaarding: in overleg.

Vraagprijs
De vraagprijs is bepaald op: € 8,25 per m2 kosten koper.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer VGP3900226
Prijs Prijs op aanvraag
Status Verkocht
Aanvaarding In overleg
Laatste wijziging Zondag 2 december 2018
Bouw
Type object Losse grond
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 6 ha 46 a 86 ca

Foto's

Kaart